Meneer Walters | Martin Melchers

“Amsterdam 28 maart 2022.

Mijn leermeester Co Walters stierf op 18 mei 2009.

Ik erfde zijn natuurarchief bestaande uit ongeveer 20.000 pagina’s dagboekaantekeningen met gegevens over planten en vogels met vooral zijn specialiteit: de Kleine plevier, Strandplevier en de Bontbekplevier.

Aan deze drie soorten deed hij vooral in Amsterdam wetenschappelijk onderzoek.

Zeven jaar na zijn dood heb ik van dit archief een boek samengesteld dat in oktober 2016 verscheen  met de titel: ’Meneer Walters – Een Amsterdamse natuuronderzoeker’.

Omdat winstbejag ongepast is bij zo’n geërfde schat heb ik het boek tegen kostprijs in een beperkte genummerde oplagen van 250 stuks in eigen beheer uitgebracht.

Nu, dertien jaar na zijn dood, heb ik met de vormgever Kees van der Veer en de natuur-archivaris van Amsterdam Ruud Vlek het boek ontsloten in een pdf met register dat we aan belangstellenden toesturen.

Iedereen kan het belang van dit natuurhistorisch archief dan zelf beoordelen en er hopelijk net zo van genieten als wij.

Vriendelijke groet, Martin Melchers”

Op de website van de Vogelwerkgroep Amsterdam, onder het kopje Archief – Digitaal Archief  kan deze pdf nu gedownload worden. Dankjewel Martin!

Dit bericht is geplaatst in diversen, wetenswaardig. Bookmark de permalink.