Ma 6 nov 2017: De Havik | lezing van Fons Bongers en Theo van Lent (link artikel onderaan)

2017-03-15 Havik Theo van Lent

Havik 15 maart 2017 Foto: Theo van Lent

Deze lezing van Fons Bongers en Theo van Lent over de Havik wordt in samenwerking met het IVN gehouden, en vormt met een komende lezing over de Gierzwaluw een mini-serie.

Met het bebost raken van Nederland, afname van bestrijding en het uitbannen van bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen stonden voor Haviken rond 1970 alle tollen los. De dichtheden namen toe in de traditionele leefgebieden, vooral in de bossen op de hogere zandgronden. De soort breidde uit naar de landschappen met extensief gebruik door de landbouw, naar de moerassen en de polders. In de loop van de 80’er jaren bereikten Haviken ook de randen van de steden. Sinds 1986 heeft de Havik voet aan de grond in en rond Amsterdam, zonder ook maar een greintje van zijn wildheid te hebben verloren.
Haviken vormen een goede basis voor onderzoek. De opkomst rond Amsterdam is redelijk nauwgezet in beeld gebracht. Vooral door het werk van Nirk Zijlmans (1951-2012) is het beeld van de roofvogels in en rond Amsterdam scherper geworden, ook die van de Haviken. Sindsdien is er het nodige onderzoek gedaan naar verspreiding, voedsel, broedsucces, populatieomvang en samenstelling van de populatie Amsterdamse Haviken. Er zijn veel antwoorden, maar minstens zo veel vragen. Zo is er slechts een fragmentarisch beeld van de jachtgebieden.
Theo van Lent en Fons Bongers zullen een presentatie verzorgen van het beeld dat zij hebben van de opkomst van Haviken rond Amsterdam, de jachtgebieden, het voedsel, broedplaatsen en broedsucces. Ook komen enkele bedreigingen aan bod en een blik op de toekomst.

Om half acht is zoals gewoonlijk de zaal aan de Eerste Helmersstraat 106M open, de lezing begint om acht uur. Welkom!

Het door Theo van Lent tijdens de lezing genoemde havikenartikel in De Takkeling, tijdschrift van Werkgroep Roofvogels Nederland, kunt u als pdf hier downloaden.

Dit bericht is geplaatst in lezingen. Bookmark de permalink.