Landschap Noord-Holland koopt Landje van Geijsel

Foto: P.A.J. de Boer

Een bericht van Landschap Noord-Holland

Samen met meneer Geijsel krijgt Landschap Noord-Holland het ‘Landje van Geijsel’ bij Ouderkerk aan de Amstel onder zijn hoede. Deze plek is internationaal bekend in de vogel- en natuurwereld vanwege haar grote betekenis voor vele vogels. Met name de grutto die hier al vroeg in het voorjaar in hele grote aantallen verschijnt. De aankoop wordt mede mogelijk gemaakt dankzij giften van giftgevers en onze donateurs.

Landje van Geijsel: waardevol stuk natuur

Het Landje van Geijsel, 7,5 hectare, is sinds 2013 in bezit van de provincie Noord-Holland. Jan Geijsel heeft het 19 jaar beheerd als plas-, dras- en weidevogelgebied. Daarom staat het bekend als het ‘Landje van Geijsel’. Frits Bekker is gebiedsmanager bij Landschap Noord-Holland : “We zijn ontzettend blij dat we deze waardevolle natuur en trekpleister voor vogels gezamenlijk met Jan Geijsel en met inzet van de provincie kunnen aankopen. Juist vanwege de hoge soortenrijkdom, en omdat het een belangrijke stapsteen vormt in de groene infrastructuur van Amstelland, een van de scheggen rondom Amsterdam. We zijn onze donateurs enorm dankbaar, die dit mede mogelijk hebben gemaakt en gaan hen ook persoonlijk op de hoogte brengen van de succesvolle aankoop, waar zij zo lang geleden voor gedoneerd hebben.” Gedeputeerde Esther Rommel: “Wij staan positief tegenover deze verkoop. De combinatie van meneer Geijsel die het beheer zeer goed in de vingers heeft en de continuïteit, kennis en ervaring van een natuurbeherende organisatie garandeert een toekomstbestendig beheer van het waardevolle Landje van Geijsel.”

IJslandse Grutto’s op het Landje van Geijsel – 18 mrt 2019

Eerste weidevogels voorjaar tanken bij op Landje

Elk vroeg voorjaar kun je bij het Landje genieten van het vogelleven op een ondergelopen weiland. Vogels die terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika strijken juist in dit plas dras gebied neer om bij te tanken ter voorbereiding op het broedseizoen. Grutto’s, scholeksters, kemphanen, kievit, pijlstaarten en vele soorten steltlopers zijn dan van dichtbij te bewonderen. Maar ook lepelaar, groenpootruiter, bontbekplevier, oeverloper en zomertaling komen er opvetten. Vanuit de vogelkijkschuur is de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel actief met voorlichting over vogels en het gebied.

Dit bericht is geplaatst in bescherming, wetenswaardig. Bookmark de permalink.