Kort verslag van excursie Waterland 23 apr 2022

Waterland, Volgermeer. 23 april 2022.
Windkracht 6-7 uit het Oosten.

Rietzanger, Zwartkop, Knobbelzwaan, Cetti’s Zanger, Kneu, Scholekster, Grutto, Kievit, Tureluur, Tapuit, Regenwulp (2), Veldleeuwerik, Rietgors, Graspieper, Zwarte Kraai, Ekster, Wilde eend, Krakeend, Waterhoen, Meerkoet, Canadese gans (2), Grauwe Gans, Brandgans (grote vlucht bij Holysloot), Nijlgans, Bergeend, Kuifeend, Torenvalk, Buizerd, Boerenzwaluw, Spreeuw, mus en Lepelaars (2). Zelf zag ik nog een Watersnip.
IJdoornplas: Bruine Kiekendief gezien en Snor gehoord
Kinselmeer: Kemphaan, Krooneend.

Als hoogtepunt: Een langs vliegende Roerdomp. (tot 2 keer toe) en pulli van Grutto en Kievit.

Jip Binsbergen

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.