Kaarten Vogelatlas Amsterdam

In het eind september uitgegeven boek Vogelatlas Amsterdam staan vele inzichtelijke kaarten. Het gaat om verspreidingskaarten van de aangetroffen broedvogels en wintervogels in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam (veldwerk 2020 en 2021) én om vergelijkingskaarten. Het verspreidingsbeeld wordt zowel vergeleken met de dataset van ‘Sijsjes en Drijfsijsjes’ als met die uit de ‘Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels’.

Hét thema van Vogelatlas Amsterdam is de actuele verspreiding en aantallen van vogels in de Amsterdamse regio en de veranderingen die vogelpopulaties in de afgelopen halve eeuw hebben ondergaan. De gegevens worden namelijk ook vergeleken met die uit ‘Randstad en broedvogels’, een telproject uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Samen met de inleidende hoofdstukken en de vele fraaie foto’s is het boek het dan ook meer dan waard om aan te schaffen, zolang de niet meer zo grote voorraad strekt. Bestellen kan nog steeds.

Hieronder zijn bovengenoemde kaarten per thema als pdf te downloaden, in systematische volgorde (HBW/Birdlife International). Het betreft de complete kaartenset. Enkele van deze kaarten staan overigens niet in het boek.

Op de kaarten is het aantal kilometerhokken waar een soort is aangetroffen gegeven, en de geschatte populatie (in broedparen, of aantal exemplaren in het geval van wintervogels).

Op de vergelijkingskaarten wordt vermeld in hoeveel hokken een bepaalde soort is verdwenen, gelijk gebleven of verschenen. Op de kaarten waar de verspreiding wordt vergeleken met de dataset van de Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels is ook een kleurenschema toegevoegd, om inzichtelijk te maken welke hokken destijds niet of in mindere mate zijn onderzocht. Veel kijkplezier tijdens het scrollen door de kaartensets. En vergeet niet het boek te kopen als je het nog niet hebt.

Kaartenset broedvogels Vogelatlas Amsterdam

Kaartenset wintervogels Vogelatlas Amsterdam

Kaartenset vergelijking broedvogels Vogelatlas Amsterdam versus Sijsjes en Drijfsijsjes

Kaartenset vergelijking broedvogels Vogelatlas Amsterdam versus Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels

De kaarten waar op te zien is wat de bron is van de stippen uit Vogelatlas Amsterdam is zeker ook interessant om te bekijken. Het grootste deel van de stippen is uiteraard afkomstig van de atlastellingen.

Voor de broedvogels is aanvullend ook gebruik gemaakt van gegevens van BMP-tellingen en van Waarneming.nl. Wanneer een stip afkomstig is van deze bronnen of geleid heeft tot een hogere aantalsklasse in Vogelatlas Amsterdam is dat door middel van verschillende stipkleuren op kaart aangegeven. Interessante materie voor verdere analyse.

Kaartenset aanvullende waarnemingen broedvogels

Voor de wintervogels is aanvullend vrijwel alleen gebruik gemaakt van waarnemingen van Waarneming.nl. Ook hier zijn aanvullende stippen of stippen met hogere aantalsklassen  middels aparte kleuren op kaart aangegeven.

Kaartenset aanvullende waarnemingen wintervogels

Veel kijkplezier.