Kaalplukdag Kinseldam 2016

Op zaterdag 5 november 2016 vond, in het kader van de landelijke natuurwerkdag, de jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam plaats.

Vrijwilligers op de Kinseldam

Vrijwilligers op de Kinseldam

Een 40-tal vrijwilligers ging de jonge boompjes op de dam te lijf. Omdat elk jaar de jonge bomen en struiken zo veel mogelijk met wortel en tak worden verwijderd is het nu goed te doen het hele eiland af te werken. Wat betreft opslag van houtige gewassen is de zaak onder controle. Verbraming en verruiging van het eiland zijn minder makkelijk te verhelpen. Ook zijn door inklinking en erosie op een viertal plekken gaten in de dam ontstaan. Hopelijk gaat het daarom lukken de Kinseldam een facelift te geven, mogelijk samen met de dijkversterking, zodat dit unieke natuurgebied voor de Waterlandse kust weer jaren mee kan als broedgebied voor kolonievogels als Lepelaar, Visdief en Zwartkopmeeuw.

kinseldam_20161105_1235Hoewel er enkele buien vielen en het soms zoeken was naar bomen in de ruigtes op de dam was het weer een aangename dag. Halverwege het werk werd heerlijke soep geserveerd, waaronder een bijzonder soort rode bietensoep. Verder was het een prima gelegenheid om met gelijkgestemden bij te praten.

 

Regelmatig werden Watersnippen opgestoten. Ook lieten zich enkele Waterpiepers en Baardmannetjes zien.

Dit bericht is geplaatst in diversen. Bookmark de permalink.