Kaalplukdag Kinseldam 2015

Op 7 november 2015 vond de jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam plaats.

Even uitrusten op het strand van de Kinseldam

Even uitrusten op het strand van de Kinseldam

Na aanleg van de dam in 2002 bleek dat op het oorspronkelijk 17 ha grote eiland duizenden jonge boompjes opschoten, voornamelijk wilgen. Om de dam als broedgebied voor onder meer pioniervogels als meeuwen en sterns te behouden nam de Vogelwerkgroep Amsterdam het initiatief om de opslag van bomen te verwijderen, de eerste jaren in samenwerking met Staatsbosbeheer. Later vond de zogenaamde kaalplukdag in het kader van de landelijke natuurwerkdag plaats. De dag werd in 2015 georganiseerd door Landschap Noord-Holland, Natuurwerkgroep Kinselmeerzicht en Vogelwerkgroep Amsterdam.

Door Martijn de Jonge en Jos Vrolijk onderhanden genomen subeilandje

Door Martijn de Jonge en Jos Vrolijk onderhanden genomen subeilandje

Wetlandwacht en vwg-lid Gerard Hund trad dit jaar op als locatieleider. Een 50-tal vrijwilligers verzamelden in de kantine van camping Kinselmeerzicht, onder het genot van een kopje thee of koffie en iets lekkers. Gerard gaf enkele instructies, Frank van Groen vertelde wat over de broedvogels op de dam en Ton Pieters trad op als schipper en voer iedereen veilig over de Kinselbaai naar de Kinseldam. Met door Landschap Noord-Holland ter beschikking gesteld gereedschap en werkhandschoenen zijn weer vele jonge bomen en ook wat bramen met wortel en tak van de dam verwijderd.

Keutel en prooirest Vos

Keutel en prooirest Vos

Bijzondere vondsten dit jaar waren enkele uitgebloeide exemplaren van Parnassia en prooiresten en een keutel van een Vos. De vele meeuwen, ganzen en Wulpen die op het winterstrand van de dam slapen hebben blijkbaar een zodanig grote aantrekkingskracht op Reintje gehad dat deze vanaf Polder IJdoorn de Kinselbaai is overgezwommen om een prooi te bemachtigen. In de loop van de middag werd iedereen moe en voldaan weer teruggevaren naar de vaste wal.

Uitgebloeide Parnassia

Uitgebloeide Parnassia

Door de jaarlijkse kaalplukdag is voorkomen dat de dam is dichtgegroeid met bos en struweel. Hierdoor broeden er nog steeds meeuwen, sterns en tegenwoordig zelfs Lepelaars. Door erosie is de omvang van de dam de afgelopen jaren afgenomen tot minder dan 9 ha en zijn op het zuidelijk deel van het 1,6 kilometer lange eiland drie gaten ontstaan. Hierdoor is in de zomer tegenwoordig in feite sprake van vier eilanden. Er zijn plannen komende winter nog wat braamstruweel te verwijderen. Door middel van enkele zandsuppleties bij de ontstane gaten en op enkele andere plekken wil Rijkswaterstaat de dam een facelift geven en voor de toekomst duurzaam behouden, ook als broedgebied voor pioniersoorten als Visdief.

Dit bericht is geplaatst in diversen. Bookmark de permalink.