Kaalplukdag Kinseldam 2014

Een heerlijke lunch op de Kinseldam.

Een heerlijke lunch op de Kinseldam.

Op 1 november vond de jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam plaats. Zo’n 60 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en verwijderden jonge wilgen en het nodige braamstruweel. Op die manier wordt de 1,6 km lange dam zo veel mogelijk ontdaan van houtige gewassen en blijft het gebied geschikt als broedgebied voor meeuwen en sterns. Het aantal nieuwe zaailingen van bomen op de dam viel dit jaar mee zodat vrijwel alle jonge bomen op de dam konden worden verwijderd.

 

Jonge Grauwe Abeel kan niet meer uitgroeien tot boom.

Jonge Grauwe Abeel kan niet meer uitgroeien tot boom.

De kaalplukdag sluit de laatste jaren aan bij de landelijke natuurwerkdag en wordt ondersteund door de natuurwerkgroep Kinselmeerzicht, Landschap Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Naast onder meer vogelwerkgroepers en mensen van de natuurwerkgroep deden ook een 20-tal kinderen van de scouting mee. Met z’n allen beleefden we de speciale sfeer op het normaal niet toegankelijke eiland op een stralende en warme dag. We werkten eendrachtig samen en kregen een heerlijke lunch met warme soep aangeboden door de werkgroep Kinselmeerzicht.

Leuke waarnemingen waren onder meer een langsvliegende Grote Zaagbek, Waterpiepers, een roepende Waterral en roepende Baardmannetjes.

Dit bericht is geplaatst in diversen. Bookmark de permalink.