We verwelkomen graag nieuwe leden!

Heb je interesse in vogels en woon je in of bij Amsterdam, word dan lid van de vogelwerkgroep Amsterdam. Zo haal je meer uit je hobby, leer je ‘soortgenoten’ kennen en kun je een steentje bijdragen aan de kennis over vogels en de bescherming van vogels.

Je steunt dan onze vereniging en je kunt meedoen met de activiteiten.
Je ontvangt 4 x per jaar digitaal ons blad De Gierzwaluw en de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. Per e-mail ontvang je onze digitale nieuwsflits. Het is ook mogelijk De Gierzwaluw als tijdschrift op papier in de brievenbus te krijgen, daarvoor betaal je dan 10 euro bovenop de contributie.

De contributie bedraagt € 17,50 (€ 27,50 met papieren Gierzwaluw) per jaar (stadspas € 15,00 of € 25,00). Als ook een huisgenoot lid wordt, dan betaalt deze € 4,50. Maak de contributie over op rekeningnummer NL 60 INGB 0005 0604 00 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam, onder vermelding van ‘nieuw lid’.

Hier vind je ons privacyreglement

    Ja, ik word lid!