Herinrichting Polder IJdoorn van start

Op 16 oktober IJdoorn IMG_0112heeft Natuurmonumenten in een feestelijke bijeenkomst in Polder IJdoorn en De Oude Taveerne in Durgerdam het begin van de laatste afrondende werkzaamheden in Polder IJdoorn aangekondigd.
Na een succesvolle kavelruil vond de overdracht van de laatste percelen particulier land aan Natuurmonumenten op 12-12-2012 om 12:12 in Ransdorp plaats en met geld uit het natuurontwikkelingsfonds IJmeer kwam de weg vrij voor herinrichting. De eerste aankoop deed Natuurmonumenten al in 1925, onder leiding van Jac. P. Thijsse.

Herinrichting
De Groote polder moet een top-weidevogelgebied worden. Er komen drie compartimenten om het waterpeil in de hele polder voor weidevogels te kunnen optimaliseren en het beheer zal volledig zijn afgesteld op weidevogels. Rust in het land, een hoge waterstand, nauwelijks bemesting en in het broedseizoen ook een vossenraster rond de Groote polder zijn hierbij kernbegrippen.
De Kleine polder blijft net als nu een plas-dras gebied. Wel zal het dijkje tussen de plas-dras en het IJmeer hersteld worden zodat het waterpeil beheersbaar wordt.

Vogelkijkpunt
In de westhoek van het plas-drasterrein komt een uitkijkpunt dat ontworpen is door ons lid Silvan Laan, die op de bijeenkomst zijn ontwerp toelichtte. Als, ijs en weder dienende, eind 2013 alle werkzaamheden afgerond zijn, kunnen we zonder verstoring weidevogels en steltjes vanuit het op een soort terp gelegen vogelkijkpunt observeren.
Als vogelwerkgroep Amsterdam pleitten we al jaren voor een vogelkijkpunt in Polder IJdoorn en daarom zijn we erg blij dat het nu gerealiseerd gaat worden. Tot op de dag van vandaag is de polder officieel verboden terrein, terwijl het een heel interessant gebied is om naar vogels te kijken. Vogelaars werden in de praktijk vaak gedoogd. Aan deze situatie komt dus binnenkort een einde.
In de zomer van 2012 heeft de vogelwerkgroep voor belangstellende leden een inspraakmiddag in de polder georganiseerd. Dat heeft geresulteerd in een aantal eisen waaraan het kijkpunt moest voldoen. Ook is toen overeenstemming bereikt over de locatie van het kijkpunt.

IJdoorn IMG_0096

IJdoorn IMG_0098

IJdoorn IMG_0099

IJdoorn IMG_0101

IJdoorn IMG_0102

IJdoorn IMG_0103

IJdoorn IMG_0107

IJdoorn IMG_0110

IJdoorn IMG_0113

Dit bericht is geplaatst in diversen. Bookmark de permalink.