Waverhoek en Botshol | foto-verslag

21 mensen gingen mee op deze steedsVisarend A 2013_09_21_11612 mooier wordende dag op de jubileum-excursie naar Waverhoek en Botshol op 21 september 2013. Op Waverhoek hadden zich al veel vogels verzameld; zo zagen we veel Grauwe Ganzen, Brandganzen, Smienten en Wintertalingen, maar ook Lepelaars, Slobeenden, Zwarte Ruiters, Bonte Strandlopers, een Zwarte Zwaan en nog een Zomertaling. Veel Puttertjes vermaakten zich met het Geknikt tandzaad, en overal hoorden we het geroep van Boeren- en Huiszwaluwen. Een jonge Bruine Kiekendief was aan het jagen, net als een Torenvalk. En laat ik de Purperreiger niet vergeten! Op weg naar Botshol zagen we een Havik overkomen. In Botshol was het stil. Op het troebele water zaten wat Meerkoeten en een Fuut. Een Sperwer vloog boven de bomen, diverse Buizerden zaten op hekwerken in de weilanden en we telden heel wat Paapjes. Rietgorzen lieten zich horen. We tjoekten verder met de boot en kregen uitleg over het beheer van Botshol van Sytze de Vries. Toen kwam de klapper van de dag: een Visarend! Hij kwam goed in zicht, verdween en verscheen weer ver weg, en ging na een poosje verweg in een kale boom zitten. Op ons verzoek voer Sytze ons een eind in de richting en door de telescoop kon een aantal mensen de Visarend mooi zien. Hij vloog weer op en kwam nogmaals mooi in zicht. Op weg naar de aanlegplaats zagen we nog een Boomvalk met prooi. Over de weg liepen we terug naar de auto’s die bij Waverhoek stonden. Dit bleek een dodenweg te zijn: een platgereden grote kikker, een platgereden bruine muis en een platgereden ringslangetje troffen we aan.

Onze dank gaat uit naar John van der Woude die deze roofvogelrijke (7 soorten!) excursie begeleidde, en Sytze de Vries die ons rondvoer in Botshol en veel kon vertellen over het gebied. Er komen wat plekken vrij voor vogelinventarisatie in dit mooie gebied, dus de vogelaar die ook wat zang en roepjes kan herkennen neme zijn kans waar!

Zowel Theo van Lent als Roely Bos maakten een serie vogelfoto’s op deze dag.

Roely Bos

Dit bericht is geplaatst in verslagen. Bookmark de permalink.