Excursieverslag van Texel, 8 okt 2016

texel-rob-baars2-img_1833

Texel – Foto Rob Baars

Ja wat doe je wanneer het vrijdag hartstikke koud is in de wind, je zaterdag naar Texel moet en de excursieleider je ook nog eens op het hart drukt om vooral warme kleren aan te trekken …..nou dan trek je warme kleren aan toch! Maar …….nee ik moet niet op de zaken vooruit lopen.

Op zaterdagochtend verzamelden zich 20 deelnemers op 7.00 om onder de deskundige leiding van Edial Dekker en Rob Baars op pad te gaan naar de veerboot naar Texel die rond 9.00 in Texel arriveerde. In de ochtend en op de boot waren de warme kleren volkomen terecht. We reden direkt door met onze 5 auto’s naar de Robbenjager en de tuintjes om evt nog wat van de trek mee te pikken. We splitsten de groep, dus niet iedereen heeft noodzakelijkerwijs dezelfde waarnemingen gedaan. De tuintjes leveren altijd wel diverse zang(achtige)vogels op en bij de Robbenjager zitten weer wat meer watergeoriënteerde vogels.

Het bleek geen slechte keus want op weg naar de telpost en rond de telpost waren verschillende kleinere vogeltjes te zien al bleef het voor sommige soorten bij geluidswaarnemingen: roodborsttapuiten, tapuiten, tjiffen, rietgorzen, ijsgorzen, sijsjes, veldleeuweriken en zanglijsters lieten zich zien en horen. Een blauwe kiek vloog langs, en op zee en de dam een Jan-van-Gent en paarse strandlopers. Later waren er goudhaantjes en (later op de foto gezet) een bladkoning.

De Robbenjagergroep stond ook niet met lege handen. Want naast verschillende eenden waren bokjes tp gezien, watersnippen en overvliegende fraters genoteerd.

Nadat de subgroepen waren gewisseld werden natuurlijk deels overlappende waarnemingen gedaan.

Rond 12.00 verenigde zich weer de hele groep bij de Robbenjager. En ondertussen bleek ook dat het klimatologisch voor Texel een heel bijzondere dag was. Het was niet alleen warm, maar ook bijna windstil, absoluut uniek voor Texel!. Dus veel deelnemers begonnen behoorlijk in het zweet te baden en moesten laagjes uittrekken….. Weersvoorspellingen?????

Wij vervolgden , na een korte tussenstop bij de Volharding (waar eigenlijk niet veel zat), onze tocht naar onze eerste twitch: de juveniele roze spreeuw: midden in de Cocksdorp. Nou dat was één van de makkelijkste twitches ooit. Hij zat gewoon op een tak als het ware op onze komst te wachten, dus voor ieder uitstekend te zien. En dat is met roze spreeuwen wel eens moeilijker…

Bij onze tweede twitch, daar vlakbij in het Landalpark, verliep minder voorspoedig. Want van de daar gesignaleerde draaihals vonden wij geen spoor.

We besloten nog even bij het monument langs de Lancasterweg over het wad te kijken, waar tussen de meeuwen nog wel wat steltlopers rondliepen. En ook een lepelaar en grote en kleine zilver waren, zij het op afstand, te ontwaren. Een op het zand zittende slechtvalk was leuk. Maar heel erg opwindend was het niet op het wad. En omdat de sterns (toch de hoofdattractie van Utopia) daar niet meer waren, kozen we ipv Utopia voor de Slufter. Want de potentiële strandleeuweriken oefenden toch wel een grote aantrekkingskracht uit.

De Slufter is natuurlijk ook een prachtig, fascinerend , nog lekker wild ogend gebied. Na wat klimmen en wandelen kwamen we bij het slufterwater. Daar waren nog heel wat steltjes te zien: o.a. bontbekjes, bonte strandlopers, kanoeten, zilverplevier, rosse grutto’s en wat wulpen. Maar ook twee eiders en twee blauwe kieken heel in de verte vermaakten ons. En nadat we nog wat waren doorgelopen waren er heel even strandleeuweriken te zien en te horen (maar niet voor iedereen).

Rond de, vanuit de Slufter zichtbare, vuurtoren begon het ondertussen behoorlijk te betrekken en waren wat regenstriemen te zien. Mede omdat de strandleeuweriken wellicht bij paal 12 beter te zien zouden zijn (volgens info van wat Belgen, maar ja……Belgen… en er zat natuurlijk ook geen strandleeuwerik!), maar ook omdat je op Texel natuurlijk ook aan de strandkant over zee moet hebben gekeken, gingen we naar het strand, al was het maar even. Die keus pakte om meerdere redenen goed uit, want een tiental (hoofdzakelijk juveniele) Jan-van-Genten voerden een mooie duik-show op. En trekkende zwarte zee-eenden, roodkeelduiker en brilduiker waren ook te zien, maar lastig en met scoop. De drieteentjes waren voor het blote oog. En de naastliggende strandtent diende nog even als schuilplaats voor een kort regenbuitje.

Langzamerhand moesten we richting boot als we om 18.00 mee wilden. Een flitsbezoek aan de Mokbaai is altijd een goede afsluiting en daar voerden zoals vaak de bergeenden en de wulpen de boventoon. Maar ook andere steltjes waren er door de scoop te ontwaren.

Op naar de boot, waar in de wachtrij staand Rob nog een overvliegende grote gele kwik waarnam.

Alles bij elkaar zijn er een dikke 90 soorten op de daglijst terecht gekomen. Maar dat is niet het belangrijkste want:

Oh wat was het prachtig weer!

En oh wat een goede sfeer!

En oh heerlijk om al die uren

Naar al die vogeltjes te turen!

Rob en Edial bedankt, want met goede gidsen is het toch leuker!

Alle chauffeurs bedankt, want zo kunnen ook niet gemotoriseerden beter met excursie!

En alle deelnemers dank voor hun gezelligheid!

Het was m.i. een geslaagde excursie.

Erik Hölscher

Hieronder staan de links naar de foto’s , natuurlijk met grote overlap, want we zaten in dezelfde excursie…..Maar dat lijkt me geen probleem, je kunt immers in je eigen tempo bladeren.

Wanneer de links niet vanzelf doorverbinden: druk op Ctrl en klik tegelijk op je muis

Fotolink Rob Baars

Fotolink Edial Dekker

Fotolink Erik Hölscher

Soortenlijst Excursie VWGA 8 oktober 2016 Texel

 1. Wilde Eend
 2. Bergeend
 3. Krakeend
 4. Kuifeend
 5. Pijlstaart
 6. Slobeend
 7. Smient
 8. Wintertaling
 9. Eider
 10. Brilduiker
 11. Zwarte Zee-eend
 12. Grauwe gans
 13. Rotgans
 14. Zeekoet
 15. Middelste Zaagbek
 16. Roodkeelduiker
 17. Knobbelzwaan
 18. Meerkoet
 19. Waterhoen
 20. Jan van gent
 21. Aalscholver
 22. Grote Zilverreiger
 23. Kleine Zilverreiger
 24. Blauwe Reiger
 25. Lepelaar
 26. Blauwe Kiekendief
 27. Buizerd
 28. Sperwer
 29. Torenvalk
 30. Slechtvalk
 31. Scholekster
 32. Kluut
 33. Bontbekplevier
 34. Zilverplevier
 35. Goudplevier
 36. Kievit
 37. Kanoet
 38. Paarse Strandloper
 39. Steenloper
 40. Bonte Strandloper
 41. Tureluur
 42. Drieteen strandloper
 43. Rosse Grutto
 44. Wulp
 45. Watersnip
 46. Bokje
 47. Kokmeeuw
 48. Zilvermeeuw
 49. Stormmeeuw
 50. Grote Mantelmeeuw
 51. Kleine mantelmeeuw
 52. Holenduif
 53. Turkse Tortel
 54. Houtduif
 55. Veldleeuwerik
 56. Strandleeuwerik
 57. Boerenzwaluw
 58. Graspieper
 59. Witte Kwikstaart
 60. Grote Gele Kwikstaart
 61. Heggenmus
 62. Roodborst
 63. Gekraagde Roodstaart
 64. Tapuit
 65. Roodborsttapuit
 66. Zanglijster
 67. Koperwiek
 68. Merel
 69. Zwartkop
 70. Tjiftjaf
 71. Bladkoning
 72. Goudhaan
 73. Winterkoning
 74. Koolmees
 75. Pimpelmees
 76. Boomkruiper
 77. Ekster
 78. Kauw
 79. Zwarte Kraai
 80. Spreeuw
 81. Roze Spreeuw
 82. Huismus
 83. Vink
 84. Sijs
 85. Frater
 86. Putter
 87. Keep
 88. Kneu
 89. Groenling
 90. Kruisbek
 91. Rietgors
 92. IJsgors

Anders: Fazant, Nijlgans, Bruine rat, Haas, Konijn, Egel (dood), Atalanta, Klein Koolwitje, gewone zeehond, grijze zeehond

 

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.