Verslag excursie Rondje Flevopark – woensdag 10 februari

Watersnip

Een excursie in de sneeuw, dat was even geleden! In 14 groepjes van twee verkenden we met z’n allen het Flevopark. Dit diverse stuk stadsgroen is onderdeel van de Diemerscheg en staat in verbinding met het Diemerpark en Amsterdam-Zuidoost. Mede daardoor herbergt het park een flink aantal leuke soorten.

Onder de winterse omstandigheden lieten de vogels zich goed zien. Wat als eerste opviel waren de Roodborsten, die al duidelijk de lente in de bol hadden. De doorgaans nogal territoriale einzelgängers waren al flink met elkaar bezig. Eksters en Kauwen vlogen al met takken in het rond. De Goudhaantjes stonden duidelijk nog in de winterstand. Normaal foerageren ze hoog in dennen en sparren, nu vlogen ze van tak naar tak in lage bosschages. Op de bodem zagen we vooral Merels en Winterkoninkjes, noest op zoek naar insecten onder de bladeren. Hoog boven hun hoofd zweefde een Buizerd.

Het had al een paar dagen goed gevroren én hard gewaaid uit het oosten, waardoor de lage begroeiing rond het Nieuwe Diep van een spectaculaire ijslaag was voorzien. De plas zelf was dichtgevroren en veel watervogels hadden hun heil elders gezocht. De Grote Bonte Spechten compenseerden dat gemis ruimschoots. Hoog in de bomen speelden zij luidruchtig roffelend hun vraag- en antwoordspel. Zo troffen we op een frisse woensdagochtend een ‘gewoon stadspark’ vol leven dat al een voorschot op de lente nam.

De vreemdste vogel was voor mij de ingesneeuwde angsthaas van Piet Parra, een groot sculptuur van een haas, met – jawel – een spitse snavel. Die had ik nog niet eerder gezien.

Was je er niet bij en wil je het park verkennen?
Download hier de routekaart

Tekst:  Tycho Fokkema
Foto’s: Ruud Wolterman
Video: Jan Timman

Wat hebben we gezien?

Gezamenlijke soortenlijst excursie in het Flevopark woensdag 10 februari 2021

Aalscholver
Blauwe reiger
Boomkruiper
Buizerd
Dodaars
Fuut
Ekster
Gaai

Roodborsttapuit

Goudhaan
Goudvink
Grauwe Gans
Groenling
Grote Alexanderparkiet
Grote bonte specht
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Houtsnip (overvliegend)
Kauw
Kokmeeuw
Koolmees
Koperwiek
Krakeend
Kramsvogel
Kuifeend
Meerkoet
Merel

Nonnetjes

Nonnetje
Nijlgans
Pimpelmees
Putter
Roodborst
Roodborsttapuit
Soepeend
Stadsduif
Staartmees
Stormmeeuw
Vink
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Watersnip
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
IJsvogel
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte Kraai

Volgende woensdagexcursie is op 10 maart. Gaan jullie weer mee?

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.