Duo-excursie Rondje Bretten | verslag

Half april een ochtendje naar de Bretten, hoe leuk is dat? Heel leuk, bleek tijdens de duo-excursie van afgelopen woensdag. Gewapend met Jannekes helder vormgegeven wandelkaartje met vogelkijktips kon er al weinig misgaan. Het zonnetje scheen en ook de vogels hadden er hoorbaar zin in. De Tjiffen en Winterkoninkjes zongen om het hardst, en de Zwartkoppen (welkom terug!) vlogen ons letterlijk om de oren. Wat een heerlijk stukje stadswildernis zijn de Bretten toch. Hoewel het al duidelijk minder ruig is dan een paar jaar terug. Er is flink gekapt en gesnoeid om het terrein opener te maken. En de geplande struinpaden zijn bedekt met recent gestrooide houtsnippers. Hopelijk slaat de regelzucht hier niet al te ver door.

De Bretten zijn een eeuwenoude groenstrook met een moerassige bodem en voor Amsterdamse begrippen uitgestrekte rietveldjes. En dat maakt het een bijzonder fijne plek voor Rietzanger, Rietgorzen, Kleine Karekiet en Blauwborst.

Die laatste heb ik in de Bretten zo’n vier jaar geleden voor het allereerst gezien, en alleen die herinnering al maakt deze excursie voor mij bijzonder. Helaas is mijn vaste ‘Blauwborstveldje’ erg laat gemaaid, en is het nu een stoppelvlakte met wat ganzen en struikjes. Boven in zo’n struikje laat zich een Rietgors zien, en daarna dwaalt het oog van mijn excursiemaatje naar een andere vogel in diezelfde struik. Een Blauwborst! Parmantig zingt hij z’n lied op een van de lagere takken, om daarna voor de struik wat in de aarde te wroeten. Vol in het zicht. Toch fijn dat dat riet er nu even niet is.

Teruglopend naar onze fietsen wijzen twee andere excursiegangers ons op een Staartmees, die laag tussen twee bomen met nestmateriaal in de weer lijkt te zijn. En jawel, daar is nog een staartmees. Samen verzamelt het paartje mos voor hun bolvormige kraamkamer. De lente hangt hier letterlijk in de lucht. Een Zwarte Kraai verzamelt mos, Zanglijsters zingen vanaf de hoogste toppen en Gaaien achtervolgen elkaar boven het pad. Hoger in de lucht vlogen tot nu voornamelijk Kokmeeuwen, maar nu duikt de eerste roofvogel op. Maar is het nu mevrouw Sperwer of mijnheer Havik? Het blijft lastig, zo tegen de zon in.

Op de terugweg pakken we toch nog even een hagelbuitje mee. Ik neem me voor over een paar weken nog eens terug te gaan. Dan is de Kleine Karekiet ook in het land, en wie weet kan ik bij de Staartmezen op kraambezoek.

Tycho Fokkema

Gezien op14 april 2021 in De Bretten
Samen komen we tot 56!

Aalscholver
Blauwborst
Blauwe reiger
boomkruiper
bruine kiekendief
Buizerd
Cetti’s zanger
Ekster
Fazant
Fitis
Fuut
Gaai
Grauwe gans
Groenling
Grote bonte specht
Halsbandparkiet
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Huiszwaluw of Oeverzwaluw? 
Kauw
Kievit
Kleine karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Merel
Nijlgans
Ooievaar
Pimpelmees
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Roodborsttapuit
Slobeend
Snor
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Vink
Waterhoen
Waterral
Wilde eend
Winterkoning
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte kraai
Zwartkop

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.