Duo-excursie Landje van Gruijters | Verslag

Met de duo-excursie van woensdag 12 mei begaven we ons net buiten het werkgebied van de VWGA. Het landje van Gruijters is een ondiepe plas brak water bij Spaarndam, enorm populair bij doortrekkende steltlopers en broedende Kluten. Onlangs is door vrijwilligers een tweede broedeiland gerealiseerd, dat inmiddels volledig is ingenomen door paartjes Kluten en Kokmeeuwen. De Visdiefjes zaten iets verderop.

We zagen dus veel Kluten, van heel dichtbij. Ik denk wel veertig. Langzaam wadend trokken ze langs, met hun dunne snavels onvermoeibaar op zoek naar voedsel. Wat een prachtige beesten zijn het toch! De telescoop was mee, maar bij het landje van Gruijters kun je bij wijze van spreken zelfs je verrekijker thuislaten. Tureluur, Oeverloper en Scholekster waren ook in kleine aantallen aanwezig. De scoop kwam wel van pas bij het vinden van de Kleine Plevier en Kleine Karekiet in het riet aan de overkant. Want ook rietvogels zijn er inmiddels in overvloed. We hoorden en zagen vooral Rietzangers en een Rietgors. Helaas hield de Blauwborst – die hier ook broedt – zich stil.

Het was een zonnige dag en van verschillende kanten hoorden we Koekoeken naar elkaar roepen. Lastige vogel, die Koekoek. Je hoort ‘m wel, maar zien… Groot was onze vreugde toen man en vrouw Koekoek samen over de plas vlogen. Een van de twee posteerde zich goed zichtbaar in een boomtop, om later door buurman Kraai weer verjaagd te worden. Toch wel de vogel van de dag. Sorry, Kluut. Andere hoogtepunten waren een overvliegende Sperwer en vier Buizerds, die hoog in de lucht al baltsend duikvluchten uitvoerden.

Zo liet het landje van Gruijters zich weer eens van een nieuwe, verrassende kant zien. In april zag ik er vooral doortrekkers zoals Grutto’s, Kemphanen en een Groenpootruiter. En ik moet nog een keer terug voor de IJsvogel, die volgens een plaatselijke visser achter het oude fort broedt. Telescoop mee!

Tycho Fokkema

www.landjevangruijters.nl

We waren met 31 m/v en hebben samen 54 soorten gezien.

Dit is de lijst:
Bergeend
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Buizerd
Ekster
Fazant
Fitis
Fuut
Gele kwikstaart
Gierzwaluw
Grasmus
Grauwe gans
Grote Canadese gans
Grutto
Houtduif
Huiszwaluw
Kauw
Kievit
Kleine Karekiet
Kleine mantelmeeuw
Kleine plevier
Kluut
Knobbelzwaan 
Koekkoek 
Kokmeeuw
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Merel
Mus 
Nachtegaal
Nijlgans
Oeverloper
Ooievaar
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Rietzanger
Scholekster
Soepgans
Sperwer
Spreeuw
Tjiftjaf
Torenvalk
Tureluur
Visdief
Waterhoen
Wilde eend
Winterkoning
Witte kwikstaart
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwartkop

Voor wie nog bij de Westhofplas (aanrader!) ging kijken, kwam er nog bij:
Blauwborst
Lepelaar
Slobeend
Zomertaling

Jip meldt nog een hybride canagrauwe gans.
Eén duo dacht een bontbekplevier te hebben gezien, waarschijnlijk is dat de Kleine plevier

Volgende excursie: woensdag 9 juni

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.