Di 30 april 2024, 19 uur: De Bretten | avond-fietsexcursie

Inmiddels traditionele (KNNV en VWGA) excursie met de hoop enkele allereerste hartstochtelijke nachtegalen te spotten. Een wonder in deze smalle strook natuur overstemd door verkeersgeluiden, die onder hoge druk staat van naburige bebouwing en allerlei recreatieplannen Dus voor hoe lang nog ?

Voor de kwetsbare nachtegaal heeft zijn Rode lijst status een belangrijke signaleringfunctie en er geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, in de Brettenzone zal dit het tegengaan van verbossing moeten zijn en minder wildplukkers en wandelaars (NS wandeling!) door de ondergroei met brandnetels om het de nachtegaal naar de zin te maken Hij zoekt voortdurend dierlijk voedsel in de dikke strooisellaag op de bodem: insecten, oorwurmen, spinnen, hooiwagens en regenwormen maar eet ook bessen.De nachtegaal is een moeilijk zichtbare en onopvallend gekleurde vogel met fabelachtige zangkwaliteiten die zich bij voorkeur verborgen ophoudt in het struikgewas. Vanaf eind april keren de nachtegalen weer terug en zingen voortdurend om een vrouw te lokken en een territorium te vestigen. Als hij net is aangekomen is hij soms zingend te zien. Vanaf juli trekken de nachtegalen naar Afrika, in zuidwestelijke richting over Frankrijk en Spanje naar de zuidelijke Sahel, waar zowel man als vrouw zingen voor een voedselterritorium. Nachtegalen broeden vanaf half mei twee weken op één legsel van 3-7 eieren. De kwetsbare nesten worden laag op de grond gemaakt in struikgewas en vaak tussen brandnetels of takken die op de grond liggen. De jongen blijven twee weken op het nest.

We hopen ook op de eerste gierzwaluw en een zingende de witsterblauwborst, Luscinia svecica cyanecula, die verwant is aan de nachtegaal, Luscinia megarhynchos, hetgeen in het latijn betekent roemruchte zanger die weinig wordt gezien met een grote bek (letterlijk en figuurlijk?) wat wel klopt…

We verzamelen met de fiets op 30 april om 19 uur voor station Sloterdijk (westkant). Uitsluitend voor leden van Vogelwerkgroep Amsterdam en KNNV Amsterdam. Aanmelden hoeft niet.

Evert Pellenkoft

Warm aanbevolen:

Dick de Vos Ode aan de nachtegaal, Portret van een onsterfelijke zanger, €15 KNNV.

Het intieme leven van Nachtegalen in Meijendel, een onderzoek door Herman van Oosten voor Dunea op de SOVONdag op 28 nov 2022. De mooie fotoserie is terug te zien op:

Dit bericht is geplaatst in excursies. Bookmark de permalink.