Jaargang 56 (2018)

Hieronder staat de inhoud van de nummers van jaargang 56 van De Gierzwaluw. Bij elke Gierzwaluw staat een link om de inhoud als pdf-bestand te downloaden. In alle Gierzwaluwen komen de volgende rubrieken voor: Van de redactie – Verenigingsnieuws – Activiteiten – Van de Noordzee tot de Bosporus – Waarnemingen – Wat vinden de buren? – Ledenmutaties en colofon

De Gierzwaluw 56 – 1

– Vijf jaar gierzwaluwenonderzoek Noord-Holland. Frank van Groen
– Broedende IJsvogels in Groot Amsterdam. Jelle Harder
– Broedende IJsvogels in kaart gebracht. Jan Jongejans en Rob van Leeuwen
– Het Boek Rufus. Een bespreking van het verhaal van Theo van Lent over Koekoeken die vragen stellen over hun leven. Roely Bos
– Minder Koekoeken in een verarmende natuur. Sovon

De Gierzwaluw 56 – 2

– IJsvogelstand in vrije val. Roely Bos
– De Knobbelzwaan, zo Nederlands als de veenweiden. Paul Marcus geeft de voorlopige stand van zaken aangaande zijn historisch onderzoek naar de domesticatie van de Knobbelzwaan, die door sommigen als een exoot wordt beschouwd.
– Bosuilenstand in het Amsterdamse Bos. Arend de Jong over de vermoedelijke achteruitgang van het aantal Bosuilen.
– Roofvogels en Uilen. Teun van Dijk in zijn jaarlijkse overzicht van broedgevallen in de regio.
– Broedvogels in polder IJdoorn in 2017. Frank van Groen

De Gierzwaluw 56 – 3  Rode Lijst Special

Naar aanleiding van de nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels heeft Frank van Groen een nieuwe Rode Lijst voor broedvogels in de Amsterdamse regio gemaakt.
In dit nummer staat ook een interview dat Frank heeft gehouden met Jip Louwe Kooijmans, medewerker van de Vogelbescherming Nederland, over de nieuwe Rode Lijst.

De Gierzwaluw 56- 4

– Jonge Ooievaars in Vondelpark geringd. Met een tabel van ringer Engbert van Oort met de meetgegevens van de ooievaartjes en de terugmeldingen. Roely Bos
– Vogelreis naar Tarifa. Een verslag van begeleider Mike Hirschler over een geslaagde buitenland-excursie naar de vogeltrek in Zuid-Spanje.
– Uit het VWGA-archief.  Een voorproefje van wat er straks allemaal digitaal te vinden is. Roely Bos