Jaargang 55 (2017)

Hieronder staat de inhoud van de nummers van jaargang 55 van De Gierzwaluw. Onder elke Gierzwaluw staat een link om de inhoud als pdf-bestand te downloaden. In alle Gierzwaluwen komen de volgende rubrieken voor: Van de redactie – Verenigingsnieuws – Activiteiten – Van de Noordzee tot de Bosporus – Waarnemingen – Wat vinden de buren? – Ledenmutaties en colofon

De Gierzwaluw 55-1

-Voorjaarsfenologie. Ellen de Bruin
-Staartveren (2). Theo van Lent legt uit.
-Provinciaal Weidevogelmeetnet. Frank van Groen in een uitgebreid artikel over het weidevogelmeetnet dat in 1987 van start ging.

De Gierzwaluw 55-2

-De stadsduif (1). Kester Freriks schrijft over zijn liefde voor de duif.
-Roofvogels en uilen. Teun van Dijk publiceert zijn jaarlijkse broedlijst.
-Houtsnip op de universiteitsbibliotheek. Dirk J. Tang beschrijft een anekdotische gebeurtenis
-Jaaroverzicht broedvogels 2016. Frank van Groen

De Gierzwaluw 55-3

-De stadsduif (2). Kester Freriks schrijft over zijn liefde voor de duif.
-Broedvogels van de Wilmkebreekpolder. Tom Jongeling in een uitgebreid artikel over een gebied in Amsterdam-Noord.

De Gierzwaluw 55-4

-Op hoge poten (2). Adrie Streefland over de broedpogingen van de steltkluut.
-Hoe de Boomvalk van de Zuidas verdween. Frank Warendorf over de jarenlange pogingen het bosje met roofvogelnesten op de Zuidas te beschermen. Met toelichting van Marc Menon.
-Het wel en wee van twee reigerkolonies. Paul Tak over Halfweg.
-De tiende Amsterdamse Big Day. Frank van Groen
-Euro Birdwatch 2017. Frank van Groen