Jaargang 49 (2011)

Hieronder staat de inhoud van de nummers van jaargang 49 van De Gierzwaluw. Onder elke Gierzwaluw staat een link om de inhoud als pdf-bestand te downloaden.

De Gierzwaluw jg. 49 (4), maart 2012

Leucistische Kokmeeuw, Bijlmermeer, 20 november 2011, Willem van der Waal

In memoriam Nirk Zijlmans Ruud Vlek
Mooie herinneringen aan de op 10 januari 2012 overleden vogelaar uit Amsterdam-Noord. Jarenlang inventariseerde hij bijzondere broedvogels en zette hij zich in voor lokale vogelbescherming. Zijn aandeel in ons fotoarchief is groot.

Inventarisatie Blauwe Reiger in 2011 Frank van Groen
In 38 kolonies werden 781 bezette nesten geteld. Daarmee herbergt de regio Amsterdam een belangrijk deel van de Nederlandse populatie van Blauwe Reigers.

Halsbandparkiet boert goed in de regio Amsterdam Frank van Groen
Wederom is een record aantal Halsbandparkieten geteld: 5290 vogels op 14 januari 2012. Ook de Grote Alexanderparkiet is aan een opmars bezig.                                                           .

De eerste voor-en-door-leden avond Jan van Til
Verslag van de avond van 17 januari 2012 waarop leden streden om de Gierzwaluw-trofee met hun zelfgemaakte foto- dan wel videoreportage.

Download pdf: Gierzwaluw_49-4_maart2012_archief

 

De Gierzwaluw jg. 49 (3), december 2011

Kleine Alk, Amstel, 28 november 2011, Joop van den Brink

Cursus Vogels kijken Frank van Groen
In maart 2012 start de cursus Vogels kijken; de nadruk ligt op zangvogels.

Commissie Veldwerk Frank van Groen
Oproep voor deelname aan inventarisaties en aan de commissie.

De stad en de vogels – Jan van Til
Verslag van de lezing door Jip Louwe Kooijmans op 21 september 2011 over vogelbescherming in de bebouwde kom, gekoppeld aan het boek “Stadsvogels. Bouwen. Beleven. Beschermen.”

Resultaten MUS-project 2009 – Ellen de Bruin
Bespreking van de resultaten van het “Meetnet Urbane Soorten”, op basis van tellingen in 24 Amsterdamse postcodegebieden.

Euro Birdwatch 2011 – Frank van Groen
Verslag van dit internationale vogeltrekevenement op 2 oktober 2011, met de resultaten van drie telposten in de regio Groot-Amsterdam. De Graspieper staat met 3416 exemplaren op nummer 1 in de Top tien.

Download pdf: Gierzwaluw_49-3_december2011_archief

 

De Gierzwaluw jg. 49 (2), september 2011

Hop, Shell-terrein Amsterdam-N, 9 augustus 2011, Alwin Borhem

Hop in Amsterdam-Noord Ellen de Bruin
Foto-collage van deze vogel.

Een leuke avondbesteding – Sanne Hirschler
Interview met Guus van Duin; start van een reeks.

Mussen in nood! – Jennifer Oden-Hagens
Ingekomen brief van een bewoner die zich bekommert om de Huismussen rond haar huis. Ze kwam in actie richting de woningbouwvereniging. Wordt vervolgd.

Roofvogels en uilen, niet voor de show! – VBN
Een oproep om roofvogelshows niet te bezoeken of te organiseren. Een flyer in kleur legt het uit.

Voorjaarsfenologie 2011 – Ellen de Bruin
Jaarlijks overzicht van de eerste voorjaarswaarnemingen van broedvogels in het werkgebied van de VWGA.

Download pdf: Gierzwaluw_49-2_september2011_archief

 

De Gierzwaluw jg. 49 (1), juni 2011

Witkopstaartmees, Rembrandtpark, 8 februari 2011, Wiliam Price

Notulen ALV – Roely Bos
Notulen van de vergadering van 6 april 2011.

Midwinterwatervogeltelling 2011 – Ronald Pieters, John van der Woude & Frank van Groen
Resultaten van de telling in januari 2011 binnen de ring A10 Amsterdam, en een vergelijking met die van 2006 en 2000. Meerkoet was het meest talrijk.

Broedvogelinventarisaties in 2010 – Frank van Groen
Jaarlijks overzicht van alle bekende inventarisaties in de Amsterdamse regio; de broedgegevens van 25 gebieden en 13 weidevogelmeetnetplots.

Gierzwaluwnieuws – Gerard Schuitemaker
Bloemlezing van recente succesvolle activiteiten van de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam.

Weekje Extremadura Sanne Hirschler
Verslag van een vogelreis van de VWGA naar de Extremadura. Ondanks het mindere weer worden er 124 soorten waargenomen, waaronder Spaanse Keizerarend en Grijze Wouw.

Download pdf: Gierzwaluw_49-1_juni2011_archief

LID WORDEN? Stuur uw naam en adres naar het Secretariaat.