Jaargang 48 (2010)

Hieronder staat de inhoud van de nummers van jaargang 48 van De Gierzwaluw. Onder elke Gierzwaluw staat een link om de inhoud als pdf-bestand te downloaden. (nog niet alles beschikbaar)

De Gierzwaluw jg. 48 (4), maart 2011

Zeearend, IJmeer, 20 december 2010, Roely Bos

Beschermingspecial
Dit deel vormt een aparte Gierzwaluwbijlage.

Activiteiten – Sanne Hirschler & Jan van Til
Excursies & lezingen t/m juni 2011.

Verenigingsnieuws – Roely Bos
O.a. over de Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels.

Waarnemingen Auke Jansen
Waarnemingen oktober-december 2010.

Wat vinden de buren? John van der Woude
Literatuurrubriek.

Download pdf: Gierzwaluw_48-4_maart2011_archief

Download pdf: Gierzwaluw_Beschermingspecial_48-3_maart2011_archief

 

De Gierzwaluw jg. 48 (3), december 2010

Velduil, Zeeburg, 23 september 2010, Sander Lagerveld

Vogelcursussen 2011 – Frank van Groen
Aankondiging van de cursussen Vogels kijken en Broedvogels inventariseren.

Veldwerkcommissie – Ronald Pieters
Over de (weder)oprichting van een commissie die zich bezig houdt met broedvogelinventarisaties en andere tellingen.

Broedvogels in het Vondelpark Frank van Groen
Verslag van een BMP-inventarisatie en vergelijking met gegevens van eerdere jaren. Aantal broedvogelsoorten in 2010 is 38, met in totaal 615 territoria.

Een weekendje Vlieland, de moeite waard! Sanne Hirschler
Verslag van de meerdaagse excursie in oktober. In totaal werden 116 soorten vogels gezien.

Euro Birdwatch 2010 – Ronald Pieters
Verslag van de (inter)nationale trekteldag op de Vijfhoek. Qua aantal staat de Zanglijster op nummer 1, met 713 ex.

Download pdf: Gierzwaluw_48-3_december2010_archief

De Gierzwaluw jg. 48 (2), september 2010

Juveniele Drieteenmeeuw, Vijfhoek, 30 augustus 2010, Wim van der Schot

Notulen Algemene Ledenvergadering – Roely Bos
Notulen van de vergadering van 15 april 2010.

Vogelcursus 2010 groot succes – Frank van Groen
Terwijl het maximum deelnemers fors werd overschreden, lag de nadruk van de cursus op zangvogels.

Broedaantal van Huiszwaluw blijft fluctueren Paul Tak
De afname van het aantal broedende Huiszwaluw lijkt zich te keren; 2010 was een beter jaar dan 2009.

Broedvogels op de Kinseldam in 2010 Frank van Groen
Ontwikkeling van het aantal broedvogels op de Kinseldam in Waterland-Oost. Zwartkopmeeuw neemt af, Kleine Mantelmeeuw en Visdief nemen toe.

De Gierzwaluw jg. 48 (1), juni 2010

Wespendief, Diemerbos, 5 juni 2010, Ricardo van Dijk

Zwanen ringen in de stad – Jan van Til
Verslag van de lezing door Ton Eggenhuizen & Henk Koffijberg die zij gaven op 10 maart jl.

Bert Kamp erelid VWGA – Frank van Groen
Op de ALV van 2010 werd Bert Kamp benoemd tot erelid van de VWGA. Verslag van het bezoek, en een lijst met publicaties van Kamp.

Goede geluidsschermen lijken effect te hebben op aantallen broedvogelsTeun van Dijk & Martin Melchers
Het aantal broedvogels naast een snelweg lijkt drastisch toe te nemen na het plaatsen van geluidsschermen.

Derde Amsterdamse Stadsvogeldag – Sanne Hirschler
Verslag van dit evenement in Frankendael op 30 mei.

Groenzone Westerpark bedreigd – Ria Hoogendijk
Oproep van Actiecomité Red Groenzone Westerpark tot het ondertekenen van een petitie op westerpark4all.nl.

LID WORDEN? Stuur uw naam en adres naar het Secretariaat.