Jaargang 46 (2008)

Hieronder staat de inhoud van de nummers van jaargang 46 van De Gierzwaluw. Onder elke Gierzwaluw staat een link om de inhoud als pdf-bestand te downloaden.

De Gierzwaluw jg. 46 (4), maart 2009

Houtsnip, Vondelpark, 7 januari 2009, Roely Bos

Broedvogelinventarisaties 2008 – Frank van Groen
Jaarlijks overzicht van alle bekende inventarisaties in de Amsterdamse regio. Toevoeging van het Weidevogelmeetnet.

2009: Het Jaar van de Visdief – SOVON
Dit jaar speciale aandacht voor deze aansprekende stern, die op de Rode Lijst staat.

Natuurontwikkeling aan de kust van Muiden – Ricardo van Dijk & Ellen de Bruin
Over de nieuwe natuurplannen in het IJmeer.

World BirdWatch 2008 – Frank van Groen & Jan van der Ben
Resultaten van de tellingen op de Vijfhoek en in het Diemerpark op 4 oktober. Top tien vergelijking met die van Nederland.

2e Amsterdamse Stadsvogeldag
Aankondiging.

Download pdf: Gierzwaluw_46-4_maart2009

 

De Gierzwaluw jg. 46 (3), december 2008

Visarend, Ruigoordweg, 6 oktober 2008, Dennis van Randen

Voorjaarsfenologie 2008 – Jan van Blanken
Jaarlijks overzicht van de eerste voorjaarswaarnemingen van broedvogels in het werkgebied van de VWGA.

Hoe zeldzamer de soort, hoe hoger de boete Frank Warendorf
Interview met de heer R.M. Olthoff van de AID.

Huiszwaluwen ten westen van Amsterdam Paul Tak
Resultaten van de tellingen van het aantal bezette nesten in de afgelopen vijf jaar.

Broedvogels Lange Bretten – Fer van der Lans
Broedvogelinventarisatie van de Lange Bretten in 2008 in opdracht van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

Een kantoortoren voor vogels – Gerard Schuitemaker
Kunstproject van Patty Groot Bluemink.

Download pdf: Gierzwaluw_46-3_dec2008_archief

 

De Gierzwaluw jg. 46 (2), september 2008

Roodpootvalk (vr. 2kj), Houtrakpolder, 1 juni 2008, Ronald van Dijk

Broedvogels op de Kinseldam in 2008 – Frank van Groen
Ontwikkeling van het aantal broedvogels op de Kinseldam in Waterland-Oost.

MUS-sen in Groot-Amsterdam – Ellen de Bruin
Methode en resultaten van het MUS-project van SOVON in 19 postcodegebieden in de Amsterdamse regio.

Hongarije: grauw, of toch niet? – Frans van der Feen
Verslag van een vogelreis van de VWGA naar Farm Lator. Er werden meer dan 150 vogelsoorten waargenomen.

De Big Day van 10 mei 2008 – John van der Woude
Het winnende team zag 121 soorten waaronder Rode Wouw en Visarend. Het record van 128 soorten in 2007 werd niet verbroken.

Download pdf: Gierzwaluw_46-2_sept2008_archief

 

De Gierzwaluw jg. 46 (1), juni 2008

Blauwborst, Schinkelbos, 5 april 2008, Ricardo van Dijk

Notulen Algemene Ledenvergadering – Hanna Hirsch
Verslag van de vergadering van 20 april 2008.

Het Schinkelbos: dynamisch en vogelrijk – Jan van der Ben
Broedvogeloverzicht van 2006. Het totaal aantal vogelsoorten waargenomen in de periode 2000-2008 bedraagt 143.

Ontheffing verstoring ganzen Schiphol – Jan van der Ben
Over het ingediende bezwaarschrift tegen de ontheffing voor het verbod op doden en verstoren van ganzen in een straal van 10 km rond Schiphol.

Evaluatie maaibeleid Bretten – Edial Dekker
Evaluatie van de maaibeleid-afspraken die de Commissie Bescherming maakte met Waternet en stadsdeel Geuzenveld Slotermeer.

Download pdf: Gierzwaluw_46-1_juni2008_archief

LID WORDEN? Stuur uw naam en adres naar het Secretariaat.