De ganzen in Waterland | verslag jeugdexcursie

Zes kinderen werden op 16 december 2012 door Jip Binsbergen en Annelies de Kleyn ingewijd in de ganzenkunde. Door Annelies haar nieuwe fraaie telescoop kon iedereen de verschillen ontdekken tussen Brandganzen, Kolganzen en Grauwe Ganzen, en de prachtige kleuren van de Smienten zien. Ook werden ogen en gezichten van dichtbij bekeken. Begonnen bij het roestige kijkscherm (heeft het toch eens dienstgedaan) zijn we via het fietspad op de dijk naar de punt gelopen waar je een mooi zicht hebt op de Kinseldam, officieel Hoeckelingsdam geheten. Tijdens die tocht vlogen enorme groepen Brandganzen over ons heen, wat een magnifiek gezicht! Duizenden! Soms wat Kolganzen of Grauwe Ganzen die je aan hun andere roep kunt herkennen. En in de verte gingen duizend Kieviten de lucht in, verontrust door we weten niet wat. Ondanks de grijsheid en de afwezigheid van zon ontdekten we toch een groepje Nonnetjes op het Kinselmeer, wat zijn dat ook een prachtige eenden. Jip had een verrassing bij zich: hete chocolademelk, door hemzelf gemaakt. Lekker! Ook al viel de koude reuze mee. We ontdekten een grote groep Wulpen bij de dam, en ook nog een bijzondere meeuw op het water. Hij had een heel witte kop en we dachten eerst aan een Pontische meeuw, maar later bleek het een Geelpootmeeuw te zijn. Er dreven duizenden Smienten en zeker honderd Kuifeenden op het water tussen de dijk en de dam, en de Kieviten zaten met zijn allen op de zandplaten in het water. Nilo moest op tijd thuis zijn en vertrok met zijn moeder wat eerder dan de rest die op zeker moment nog flink moest doorstappen om op tijd weer op de parkeerplaats te zijn. Daar werd nog een foto gemaakt van de excursiegangers, min Nilo natuurlijk.

August heeft de vogellijst gemaakt, waar ook de vogels opstaan die hij en ik onderweg nog gezien hebben. De lijst is dit keer in een andere vorm gegoten.

Op de website van de Vogelbescherming vond ik nog een mooie pagina om ganzen te leren herkennen:

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/ganzen/ganzen_herkennen

De Natuurkalender heeft ook een mooie bladzijde, met ook uitleg over de roep:

http://www.natuurkalender.nl/toepassingen/ganzen/ganzensoorten.asp

De begeleiders en ik vonden het weer leuk om met jullie op stap te gaan! Tot de volgende keer!

Roely

De vogellijst van August:

Fuut- Dodaars- Aalscholver- Blauwe Reiger- Knobbelzwaan- Brandgans- Kolgans- Grauwe gans- Bergeend- Wilde eend- Krakeend- Smient- Wintertaling- Kuifeend- Tafeleend- Nonnetje- Torenvalk- Waterhoen- Meerkoet- Kievit- Wulp- Kokmeeuw- Grote Mantelmeeuw- Geelpootmeeuw- Zilvermeeuw- Houtduif- Merel- Koolmees- Gaai- Ekster- Kauw- Zwarte kraai- Spreeuw- Fazant- Stadsduif- Halsbandparkiet

Annelies, Mats, Daan, Jip, Tijn, August, Jet, Roely

Voor wat foto’s van de vogels die we gezien hebben kun je op de volgende link klikken

http://s1087.photobucket.com/albums/j462/Yleor5/Jeugdexcursie%20Waterland%2016dec2012/?albumview=slideshow

Dit bericht is geplaatst in jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.