Cursus watervogels tellen 2014

Gemengde groep watervogels.

Gemengde groep watervogels.

In het najaar van 2014 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam een mini-cursus “Watervogels tellen”. De cursus is bedoeld voor mensen die het leuk vinden een bijdrage te leveren aan de midwintertelling en/of aan maandelijkse watervogeltellingen. Watervogels tellen is relatief eenvoudig en je hoeft er niet vroeg voor uit de veren.

De cursus bestaat uit één theorieles (op dinsdagavond 18 november, start 20:00) en twee praktijkochtenden (op zondag 23 november en zaterdag 6 december, start 9:00 uur). De praktijkochtenden gaan per fiets en spelen zich af in het stedelijk gebied van Amsterdam en in de Middelpolder.

Vacante telgebieden in de Amsterdamse regio (paars).

Vacante telgebieden in de Amsterdamse regio (paars).

Watervogels tellen is nuttig, leuk en niet moeilijk. Heel Nederland, en dus ook Amsterdam, is opgedeeld in telgebieden. Door mee te doen aan de midwintertelling en/of maandelijkse watervogeltellingen in je eigen telgebied werk je mee aan belangwekkend onderzoek. Door een goede kennis van de vogelstand kan actie worden ondernomen als negatieve ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Toch zijn er een paar aandachtspunten die goed zijn om even te weten voor je gaat tellen. Vooral het tellen van grote groepen is lastig. Vandaar deze cursus, ook om mensen te stimuleren actief te worden op het gebied van vogels tellen. We hopen op vele aanmeldingen en een opvulling van de vele nog niet geclaimde telgebieden in de Amsterdams regio (zie bijgaand kaartje).

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Inschrijven voor deze cursus kan bij Frank van Groen.

Dit bericht is geplaatst in diversen. Bookmark de permalink.