cursus Vogels kijken 2017

vrouwtje-smient-img_1068In het voorjaar van 2017 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam voor de tiende keer op rij de cursus Vogels kijken.

Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus. Natuurlijk zijn ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden welkom als cursist. Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op zangvogels. In 2017 wordt de herkenning van roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers behandeld. Deze cursus is dus ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2016. Andere soorten die worden waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard “meegenomen”.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten: twee theorielessen (’s avonds van 20 tot ca. 22 uur) en vier praktijklessen (’s ochtends), die worden gegeven door ervaren leden van de vogelwerkgroep.

De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106 M.

De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende datums in 2017:

      Onderwerp verzamelen
Theorie 1 woensdag
avond
15-2 roofvogels & eenden 20:00u 1e Helmersstr.106M
Praktijk 1 zaterdag
ochtend
18-2 fietsexcursie Waterland (eenden) 08:00u Molen De Gooijer
Praktijk 2 zondag
ochtend
12-3 auto-excursie Flevopolder (roofvogels) 08:00u IJsbaanpad
Theorie 2 woensdag
avond
15-3 meeuwen & steltlopers 20:00u 1e Helmersstr.106M
Praktijk 3 zaterdag
ochtend
25-3 auto-/wandelexcursie IJmuiden (meeuwen) 07:00u IJsbaanpad
Praktijk 4 zondag
ochtend
23-4 fietsexcursie Geijsel & Waverhoek (steltlopers) 07:00u t.o. ingang Zorgvlied

Aanmelden

Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl en door overmaking van het cursusbedrag (€ 25 voor leden, € 30 voor niet-leden) op rekeningnummer NL60INGB0005060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van Vogelcursus 2017.

Dit bericht is geplaatst in cursus, diversen. Bookmark de permalink.