Cursus Vogels kijken 2012

In het voorjaar van 2012 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam een cursus Vogels kijken. De nadruk zal liggen op de herkenning van zangvogels.

Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus. Natuurlijk zijn ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden welkom als cursist. Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers. In 2012 wordt, net als in 2010, de herkenning van zangvogels behandeld. Deze cursus is dus ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2011. Andere soorten die worden waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard “meegenomen”.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. De nadruk van de cursus zal nog meer dan in de afgelopen jaren liggen op de praktijklessen in het veld. We starten met een bijeenkomst in de sporthal Wethouder Verheij (Polderweg 300). Daar wordt het cursusmateriaal uitgereikt en een presentatie gegeven over de herkenning van zangvogels. De vijf praktijklessen (’s ochtends) worden gegeven door ervaren leden van de vogelwerkgroep. Ze vinden plaats in de omgeving van Amsterdam.

De lessen zijn gepland op de volgende data

Theorie 1 di 6-3 kennismaking en presentatie zangvogels 20:00 Sporthal Weth. Verweij
Praktijk 1 za 10-3 wandelexcursie Flevopark 08:00 ingang bij speeltuin
Praktijk 2 zo 1-4 fietsexcursie Amsterdamse Bos 08:00 begin Bosbaan
Praktijk 3 za 12-5 fiets-/wandelexcursie Diemerpark/Vijfhoek 06:00 Nesciobrug
Praktijk 4 zo 27-5 auto-/wandelexcursie Duin en Kruidberg 06:00 Stadionplein
Praktijk 5 za 16-6 auto-/wandelexcursie Lepelaarplassen 06:00 Stadionplein

Aanmelden
Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen en door overmaking van het cursusbedrag (€ 20 voor leden, € 25 voor niet-leden) op ING rekeningnummer 5060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van “cursus zangvogels”.

De cursus zit vol, inschrijven is niet meer mogelijk.

Frank van Groen

Dit bericht is geplaatst in diversen. Bookmark de permalink.