Uitgesteld! Cursus Vogelatlas Amsterdam

Veldwerk in de Amsterdamse regio

Als vogelwerkgroep zijn we bezig een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. We zoeken hiervoor tellers die al enigszins gevorderd zijn in het herkennen van vogels, zowel op zicht als op geluid, in elk geval van de regulier in Amsterdam voorkomende soorten.

Om nieuwe tellers op weg te helpen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren wordt komend seizoen wederom een vogelcursus georganiseerd die geheel in het teken zal staan van het Atlasgebeuren.

In december 2020 zal de eerste cursusbijeenkomst plaatsvinden, toegespitst op het tellen van wintervogels. Vervolgens zullen de cursisten in de praktijk in kleine groepjes onder deskundige begeleiding op weg worden geholpen de methode onder de knie te krijgen. In maart 2021 wordt de tweede theoriebijeenkomst georganiseerd. Onderwerp zal de inventarisatie van broedvogels ten behoeve van het Amsterdamse atlasproject zijn. Tijdens vier excursies in maart, april, mei en juni krijgen de cursisten onder deskundige begeleiding vervolgens naar behoeven de gelegenheid zich in de praktijk te bekwamen in de fijne kneepjes van het atlassen.

Beide theoriebijeenkomsten starten om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur), locatie Eerste Helmersstraat 106 M.

Tijdens de leerexcursies van ongeveer 2 uur zal een deskundige atlasteller een groepje van een 5-tal cursisten op weg helpen om een atlasblok ten behoeve van Vogelatlas Amsterdam te inventariseren.  De excursies zijn steeds op zaterdag gepland, om eventueel bij slecht weer uit te kunnen wijken naar de zondag. De datums voor de cursus van komend seizoen zijn nog niet bekend.

Mensen die interesse hebben om deel te nemen aan de atlascursus kunnen contact opnemen met het Atlasteam via vogelatlasamsterdam@gmail.com.
Aan de Atlascursus zijn geen kosten verbonden.

Zoals gebruikelijk zal voor beginnende vogelaars in het voorjaar van 2021 ook een basiscursus vogels kijken worden georganiseerd, dit maal gericht op eenden, roofvogels, steltlopers en meeuwen.

Dit bericht is geplaatst in cursus. Bookmark de permalink.