Cursus Vogelatlas Amsterdam

Veldwerk in de Amsterdamse regio

Als vogelwerkgroep zijn we bezig een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. We zoeken hiervoor tellers die al enigszins gevorderd zijn in het herkennen van vogels, zowel op zicht als op geluid, in elk geval van de regulier in Amsterdam voorkomende soorten.

Om nieuwe tellers op weg te helpen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren wordt in maart en april 2021 wederom een vogelcursus georganiseerd die geheel in het teken zal staan van het Atlasgebeuren.

Op 15 maart 2021 zal de eerste digitale theoriebijeenkomst plaats vinden. Onderwerp zal de inventarisatie van broedvogels ten behoeve van het Amsterdamse atlasproject zijn. Ook kunnen dan vragen worden gesteld. De tweede digitale theoriebijeenkomst zal plaats vinden op 21 april. De nadruk zal dan liggen op het beantwoorden van vragen, waar nodig het herhalen van de theorie en op herkenning van relevante geluiden. Beide theorielessen starten om 20:00 uur. Alle tellers krijgen een uitnodiging om deel te nemen.

Of de cursisten in de praktijk in kleine groepjes onder deskundige begeleiding op weg kunnen worden geholpen om zich verder te bekwamen in de fijne kneepjes van het atlassen zal afhangen van de dan geldende Corona-maatregelen.

Mensen die interesse hebben om deel te nemen aan de atlascursus kunnen contact opnemen met het Atlasteam via vogelatlasamsterdam@gmail.com.
Aan de Atlascursus zijn geen kosten verbonden.

 

Dit bericht is geplaatst in cursus. Bookmark de permalink.