Cursus Vogelatlas Amsterdam

Veldwerk in de Amsterdamse regio

Als vogelwerkgroep zijn we bezig een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. We zoeken hiervoor tellers die al enigszins gevorderd zijn in het herkennen van vogels, zowel op zicht als op geluid, en die zich in principe voor drie jaren willen verbinden aan het project.

(Voor beginnende vogelaars start begin 2020 weer de nieuwe herkenningscursus.)

Om nieuwe tellers op weg te helpen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren wordt komend seizoen een vogelcursus georganiseerd die geheel in het teken zal staan van het Atlasgebeuren.

Op 11 december 2019 vindt de eerste cursusbijeenkomst plaats, toegespitst op het tellen van wintervogels. Vervolgens zullen vanaf 15 december de cursisten in de praktijk in kleine groepjes onder deskundige begeleiding op weg worden geholpen de methode onder de knie te krijgen. Op 11 maart 2020 wordt de tweede theoriebijeenkomst georganiseerd. Onderwerp zal de inventarisatie van broedvogels ten behoeve van het Amsterdamse atlasproject zijn. Tijdens vier excursies in maart, april, mei en juni krijgen de cursisten onder deskundige begeleiding vervolgens naar behoeven de gelegenheid zich in de praktijk te bekwamen in de fijne kneepjes van het atlassen.

Mensen die interesse hebben om deel te nemen aan de atlascursus kunnen contact opnemen met Frank van Groen (fm.vangroen@kpnmail.nl).

Dit bericht is geplaatst in cursus. Bookmark de permalink.