Contact

Lid worden?

We verwelkomen graag nieuwe leden!

Lid worden gaat in twee stappen:

  1. U meldt zich bij het secretariaat door uw volledige naam, postadres en telefoonnummer door te geven. Per post ontvangt u ons 4 x per jaar ons blad De Gierzwaluw en de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. Per e-mail ontvangt u (onregelmatig) onze digitale nieuwsbrief.
  2. U maakt de contributie over op rekeningnummer NL 60 INGB 0005 0604 00 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam, onder vermelding van ‘nieuw lid’.

De contributie bedraagt € 17,50 per jaar; voor leden met een Stadspas is die € 15,00 per jaar. Als ook een huisgenoot lid wordt, dan betaalt deze € 4,50 en wordt de contributie voor u samen € 22,00.

Klik hier voor de folder van de Vogelwerkgroep Amsterdam

Contactpersonen

Secretariaat
secretariaat@vogelsamsterdam.nl

Bescherming
bescherming@vogelsamsterdam.nl

Veldwerk
Frank van Groen

Excursies
Mieke Kranstauber
Guido Klerk

Lezingen
Erik Klein Wolterink
De locatie van de lezingen staat hier.

Jeugdclub
Annelies de Kleyn

Redactie De Gierzwaluw
Roely Bos