Categorie archief: wetenswaardig

Amsterdamse Avifaunistische Lijst vernieuwd

Nachtzwaluw_ElsVelzing_HogeDijk_20050918

Nachtzwaluw – Foto: Els Velzing 2005

In maart 2016 is bij de leden van de vogelwerkgroep Amsterdam de actuele en prachtig vormgegeven Amsterdamse Avifaunistische Lijst thuisbezorgd, als special van kwartaalblad De Gierzwaluw. De lijst wordt in een artikel uitgebreid toegelicht, is bijgewerkt tot en met december 2015 en is gemaakt op basis van gegevens van de bekende websites waarneming.nl, dutchavifauna.nl, trektellen.nl en gegevens uit De Gierzwaluw en haar voorganger het Mededelingenblad.

Op de Amsterdamse Avifaunistische Lijst staan alle vogelsoorten die ooit in de Amsterdamse regio in het wild zijn vastgesteld. Op 31 december 2015 telde de lijst 337 vogelsoorten. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

De VWGA op Lesbos: verslag van Sanne ter Wal

Screen Shot 09-12-15 at 07.17 PM

Zwartkopgors – Foto: Roely Bos

Op 24 april 2015 vertrokken 15 leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam naar Lesbos om daar een week te vogelen. Van deze week is een kort verslag gemaakt door Roely Bos, opgenomen in De Gierzwaluw van september 2015 (nrs 1 & 2, jaargang 53), én een uitgebreid en persoonlijk verslag door Sanne ter Wal-Hirschler, geïllustreerd met een aantal van haar foto’s. Erik Hölscher en Roely Bos hebben eveneens foto’s gemaakt en die via internet gepubliceerd. verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen, wetenswaardig |

Winterkoning voert Mereljongen: interspecifieke broedzorg

14 juni 2015: vandaag is er een Scharrelaar Winterkoning voert merel crop IMG_1720gevonden in de Amsterdamse Waterleidingduinen, wat bij de vogelaars in die buurt grote opwinding veroorzaakte, maar ook bij huis-, tuin- en keukenvogels zijn spannende dingen te beleven. verder lezen

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Roerdompen tellen

Roerdomptellingen in Noord-Holland in 2015

De provincie Noord-Holland is van belang voor de roerdomp. In de gehele provincie liggen gebieden waar roerdompen broeden. Van Het Gooi tot en met de duinen van Texel. Het kerngebied is echter Waterland en omgeving waar enkele tientallen roepende mannetjes aanwezig kunnen zijn. verder lezen

Geplaatst in oproepen, wetenswaardig |

Voorlopige resultaten Sovon-winteratlastelling

Als atlasteller voor het Sovonstippenkaart knobbelzwaan 2014 heeft ons lid Frank van Groen toegang tot de tussentijdse resultaten. Sovon heeft nu de voorlopige resultaten van de wintertellingen voor de werkgebieden van de vogelwerkgroepen in kaarten vastgelegd.

De resultaten voor het werkgebied van de VWG Amsterdam zijn te downloaden.

Geplaatst in wetenswaardig |

Inventarisatie van gierzwaluwen in Amsterdam-C

Stadsdeel Centrum heeft in 2013 een onderzoek laten doen naar de verblijfplaatsen van gierzwaluwen in de binnenstad. Ook is de werking van geplaatste nestvoorzieningen geëvalueerd. De gierzwaluw heeft een beschermde status, maar de bescherming is lastig als niet goed bekend is waar de broedplaatsen zijn. Daarom heeft het stadsdeel de verblijfplaatsen in kaart laten brengen.

Hier kunt u meer lezen over dit onderzoek van Gert de Jong. De bijbehorende kaart staat hier.

Geplaatst in wetenswaardig |

Zienswijze ingediend op Uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord | 3 dec 2014

Na het beroep tegen het Bestemmingsplan Kenniskwartier Noord is op 3 december 2014 door onze Commissie Bescherming een zienswijze op het Uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord ingediend. Op 23 oktober 2014 zijn namelijk ontwerpbesluiten ter inzage gelegd waaruit blijkt dat een deel van het bos bij de Gustav Mahlerlaan moet wijken voor de bouw van een kantoor. Zie de bekendmaking. Het gaat om een ontwerp uitwerkingsplan, een ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen en een ontwerp verklaring van geen bedenkingen. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

Broedvogelverslag Polder IJdoorn

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

In het voorjaar van 2014 inventariseerde Frank van Groen Polder IJdoorn op broedvogels volgens de BMP-methode, als vrijwilliger van de vogelwerkgroep Amsterdam. Na de herinrichting van Polder IJdoorn in de winter van 2013/2014 was Frank nieuwsgierig hoe de vogelstand in het gebied zou uitpakken. Het beheer van Polder IJdoorn zal de komende jaren geoptimaliseerd worden ten behoeve van weidevogels, met name in de grote polder. verder lezen

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Boomvalk Kenniskwartier Noord in de Telegraaf 8 juli 2014

Boomvalkmetprooi2009_08_26_24294

Boomvalk met prooi, Zuidas 26 augustus 2009 Foto: Roely Bos

Een zaak die al een poosje loopt is het bezwaar tegen de kap van het bosje tussen de parkeerplaats van het VU MC en de rondweg Zuid, in de hoek Parnassusweg-Gustav Mahlerlaan. Hier broeden al jaren boomvalk en sperwer, en afgelopen dinsdag had een zitting plaats bij de Raad van State. De gemeente en de eigenaar van de grond willen er kantoren neerzetten. In de Telegraaf van dinsdag 8 juli 2014 is er een artikel aan gewijd.

 

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Redmond O’Hanlon bij opening IJdoorn

Frank_Redmond_IJdoorn12062014_MartenvanDijl

Foto: Natuurmonumenten/Marten van Dijl

Polder IJdoorn nu officieel geopend

Op 12 juni organiseerde Natuurmonumenten de officiële opening van de opnieuw ingerichte Polder IJdoorn met een hapje en drankje. Op het vogelkijkpunt werden een 70-tal buurtbewoners en andere belangstellenden geïnformeerd over de aanwezige vogels. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

Interview met Frank van Groen in het Parool, 26 apr 2014

Naar aanleiding van hetFrankvG terugtreden van onze voorzitter Frank van Groen heeft Patrick Meershoek van het Parool hem een interview afgenomen.

Het interview kunt u HIER lezen.

Geplaatst in wetenswaardig |

Vogelkijkpunt IJdoorn in Het Parool

Tijdens de fietsexcursie in Waterland vogelkijkpunt IJdoornvan 15 februari 2014 werd het nieuwe vogelkijkpunt in Polder IJdoorn bezocht. Daar waren ook journalisten van Het Parool aanwezig. In de krant van 17 februari 2014 kunt u erover lezen.

Geplaatst in wetenswaardig |

Werkzaamheden op de Kinseldam

Woekerende bramen op de Kinseldam. FOTO: Frank van Groen

Woekerende bramen op de Kinseldam
FOTO: Frank van Groen

Op maandag 10 februari 2014 worden er kleinschalig maaiwerkzaamheden op de Kinseldam uitgevoerd door de Groen-ploeg Noord van Landschap Noord-Holland.  Op aandringen van de vogelwerkgroep heeft Rijkswaterstaat hier middelen voor beschikbaar gesteld. Na verschillende werkdagen en bomentrekacties zagen we het aantal bramen op sommige plekken enorm toenemen. Het is verstandig om hier kleinschalig beheermaatregelen voor te treffen zodat de bramen de dam niet steeds verder overwoekeren.
De Visdieven, diverse meeuwensoorten en sinds vorig jaar ook Lepelaars zullen deze beheeractiviteiten zeker waarderen.
Op naar een hopelijk succesvol broedseizoen 2014 op de Kinseldam.

Geplaatst in wetenswaardig |

Beroep tegen bestemmingsplan Kenniskwartier Noord

Twee jonge Boomvalken  in 2013. FOTO: Frank Warendorf

Twee jonge Boomvalken in 2013
FOTO: Frank Warendorf

Op 24 januari 2014 heeft de Vogelwerkgroep Amsterdam beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord
in verband met de bedreiging van de nesten van Boomvalk en Sperwer
door dit plan. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

IJsvogelproject in het Diemerpark

FOTO: Ellen de Bruin

Afgelopen vrijdag 31-1-14 gingen enkele Vrienden van het Diemerpark samen met andere vogelliefhebbers op zoek naar geschikte plaatsen in het Diemerpark om een broedplek voor de IJsvogel te maken.

De IJsvogel is een kwetsbare soort. In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, wordt langdurige vorst de IJsvogel fataal: door ijsvorming op het water kan hij dan niet bij zijn voedsel (kleine visjes) komen. Tijdens strenge winters kan tot tachtig procent van de populatie het loodje leggen. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |