Categorie archief: wetenswaardig

Roerdompen tellen

Roerdomptellingen in Noord-Holland in 2015

De provincie Noord-Holland is van belang voor de roerdomp. In de gehele provincie liggen gebieden waar roerdompen broeden. Van Het Gooi tot en met de duinen van Texel. Het kerngebied is echter Waterland en omgeving waar enkele tientallen roepende mannetjes aanwezig kunnen zijn. verder lezen

Geplaatst in oproepen, wetenswaardig |

Voorlopige resultaten Sovon-winteratlastelling

Als atlasteller voor het Sovonstippenkaart knobbelzwaan 2014 heeft ons lid Frank van Groen toegang tot de tussentijdse resultaten. Sovon heeft nu de voorlopige resultaten van de wintertellingen voor de werkgebieden van de vogelwerkgroepen in kaarten vastgelegd.

De resultaten voor het werkgebied van de VWG Amsterdam zijn te downloaden.

Geplaatst in wetenswaardig |

Inventarisatie van gierzwaluwen in Amsterdam-C

Stadsdeel Centrum heeft in 2013 een onderzoek laten doen naar de verblijfplaatsen van gierzwaluwen in de binnenstad. Ook is de werking van geplaatste nestvoorzieningen geëvalueerd. De gierzwaluw heeft een beschermde status, maar de bescherming is lastig als niet goed bekend is waar de broedplaatsen zijn. Daarom heeft het stadsdeel de verblijfplaatsen in kaart laten brengen.

Hier kunt u meer lezen over dit onderzoek van Gert de Jong. De bijbehorende kaart staat hier.

Geplaatst in wetenswaardig |

Zienswijze ingediend op Uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord | 3 dec 2014

Na het beroep tegen het Bestemmingsplan Kenniskwartier Noord is op 3 december 2014 door onze Commissie Bescherming een zienswijze op het Uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord ingediend. Op 23 oktober 2014 zijn namelijk ontwerpbesluiten ter inzage gelegd waaruit blijkt dat een deel van het bos bij de Gustav Mahlerlaan moet wijken voor de bouw van een kantoor. Zie de bekendmaking. Het gaat om een ontwerp uitwerkingsplan, een ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen en een ontwerp verklaring van geen bedenkingen. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

Broedvogelverslag Polder IJdoorn

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

In het voorjaar van 2014 inventariseerde Frank van Groen Polder IJdoorn op broedvogels volgens de BMP-methode, als vrijwilliger van de vogelwerkgroep Amsterdam. Na de herinrichting van Polder IJdoorn in de winter van 2013/2014 was Frank nieuwsgierig hoe de vogelstand in het gebied zou uitpakken. Het beheer van Polder IJdoorn zal de komende jaren geoptimaliseerd worden ten behoeve van weidevogels, met name in de grote polder. verder lezen

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Boomvalk Kenniskwartier Noord in de Telegraaf 8 juli 2014

Boomvalkmetprooi2009_08_26_24294

Boomvalk met prooi, Zuidas 26 augustus 2009 Foto: Roely Bos

Een zaak die al een poosje loopt is het bezwaar tegen de kap van het bosje tussen de parkeerplaats van het VU MC en de rondweg Zuid, in de hoek Parnassusweg-Gustav Mahlerlaan. Hier broeden al jaren boomvalk en sperwer, en afgelopen dinsdag had een zitting plaats bij de Raad van State. De gemeente en de eigenaar van de grond willen er kantoren neerzetten. In de Telegraaf van dinsdag 8 juli 2014 is er een artikel aan gewijd.

 

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Redmond O’Hanlon bij opening IJdoorn

Frank_Redmond_IJdoorn12062014_MartenvanDijl

Foto: Natuurmonumenten/Marten van Dijl

Polder IJdoorn nu officieel geopend

Op 12 juni organiseerde Natuurmonumenten de officiële opening van de opnieuw ingerichte Polder IJdoorn met een hapje en drankje. Op het vogelkijkpunt werden een 70-tal buurtbewoners en andere belangstellenden geïnformeerd over de aanwezige vogels. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

Interview met Frank van Groen in het Parool, 26 apr 2014

Naar aanleiding van hetFrankvG terugtreden van onze voorzitter Frank van Groen heeft Patrick Meershoek van het Parool hem een interview afgenomen.

Het interview kunt u HIER lezen.

Geplaatst in wetenswaardig |

Vogelkijkpunt IJdoorn in Het Parool

Tijdens de fietsexcursie in Waterland vogelkijkpunt IJdoornvan 15 februari 2014 werd het nieuwe vogelkijkpunt in Polder IJdoorn bezocht. Daar waren ook journalisten van Het Parool aanwezig. In de krant van 17 februari 2014 kunt u erover lezen.

Geplaatst in wetenswaardig |

Werkzaamheden op de Kinseldam

Woekerende bramen op de Kinseldam. FOTO: Frank van Groen

Woekerende bramen op de Kinseldam
FOTO: Frank van Groen

Op maandag 10 februari 2014 worden er kleinschalig maaiwerkzaamheden op de Kinseldam uitgevoerd door de Groen-ploeg Noord van Landschap Noord-Holland.  Op aandringen van de vogelwerkgroep heeft Rijkswaterstaat hier middelen voor beschikbaar gesteld. Na verschillende werkdagen en bomentrekacties zagen we het aantal bramen op sommige plekken enorm toenemen. Het is verstandig om hier kleinschalig beheermaatregelen voor te treffen zodat de bramen de dam niet steeds verder overwoekeren.
De Visdieven, diverse meeuwensoorten en sinds vorig jaar ook Lepelaars zullen deze beheeractiviteiten zeker waarderen.
Op naar een hopelijk succesvol broedseizoen 2014 op de Kinseldam.

Geplaatst in wetenswaardig |

Beroep tegen bestemmingsplan Kenniskwartier Noord

Twee jonge Boomvalken  in 2013. FOTO: Frank Warendorf

Twee jonge Boomvalken in 2013
FOTO: Frank Warendorf

Op 24 januari 2014 heeft de Vogelwerkgroep Amsterdam beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord
in verband met de bedreiging van de nesten van Boomvalk en Sperwer
door dit plan. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

IJsvogelproject in het Diemerpark

FOTO: Ellen de Bruin

Afgelopen vrijdag 31-1-14 gingen enkele Vrienden van het Diemerpark samen met andere vogelliefhebbers op zoek naar geschikte plaatsen in het Diemerpark om een broedplek voor de IJsvogel te maken.

De IJsvogel is een kwetsbare soort. In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, wordt langdurige vorst de IJsvogel fataal: door ijsvorming op het water kan hij dan niet bij zijn voedsel (kleine visjes) komen. Tijdens strenge winters kan tot tachtig procent van de populatie het loodje leggen. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

Gedumpt afval Kinseldam verwijderd

het afvalIn november 2013 meldde Ellen de Bruin een lading gedumpt afval in Waterland, op de Hoeckelingsdam (door vogelaars ook wel Kinseldam genoemd). Jelle Abma en Roeland Bom hebben de laatste dag van het jaar de goede daad verricht dit afval van het eiland te verwijderen. Nadat de zware stalen boot te water gelaten was, namen zij de roeipeddels ter hand en verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

Succes Commissie Bescherming met spiegelwanden

killing wallsVogelbescherming Nederland heeft in haar blad Vogelnieuws van april 2013 aandacht besteed aan het succes dat Frank Warendorf, lid van onze Commissie Bescherming, in samenwerking met Hanna Hirsch heeft geboekt met zijn strijd tegen het gebruik van spiegelende ruiten en wanden. In het bijgaande artikel van René Vos, met foto’s van Hanna Hirsch, leest u erover.

Killing walls

Geplaatst in wetenswaardig |

Steenuilen ringen langs de Amstel

Zou het een succesvolle tocht Steenuil 2013_06_08_08428worden of niet? We waren erg benieuwd toen we met de auto vertrokken om diverse boerenbedrijven ten westen van de Amstel te bezoeken en de nestkasten voor steenuiltjes te controleren. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |