Categorie archief: wetenswaardig

Radio-uitzendingen over Amsterdamse vogeltrek

Spectogram Reuzenstern foto Guus van Duin

Eind oktober en begin november 2018 is op de radio aandacht geschonken aan twee vogelfenomenen: het opnemen van nachtelijke vogelgeluiden boven zijn tuin door Guus van Duin, en het trektellen vanaf zijn dak op de O.Z. Achterburgwal door Jan Willem den Besten. verder lezen

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Euro Birdwatch 2018 resultaat

Afgelopen zaterdag 6 oktober was het weer zover: de Euro Birdwatch. En het was in één woord een topdag!

Vooral vinken vlogen fenomenaal goed, en daar heeft zo-goed-als iedereen wel iets van meegekregen.
Voor deze soort is dat (er werden minimaal 668.848 geteld!) een absoluut record in Birdwatch-geschiedenis en bovendien is er geen enkele soort (zelfs niet de spreeuw) die ooit meer is geteld tijdens voorgaande edities! verder lezen

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

De laatste kolonie in Amsterdam-binnen de ring | Kirsten Dorrestijn

Huiszwaluw pakt modder voor de nestbouw. Foto: Roely Bos

In de Amsterdam-bijlage van de NRC van zaterdag 12 mei 2018 is onderstaand artikel van Kirsten Dorrestijn over het laatste bolwerk van Huiszwaluwen in de stad geplaatst.

Één kolonie is er nog – met een beetje hulp

Huiszwaluwen

Het gaat heel slecht met de huiszwaluw. Ook in Amsterdam. Toch broedt binnen de ring nog één kolonie – dankzij bewoners.

  • Kirsten Dorrestijn

verder lezen

Geplaatst in bescherming, wetenswaardig |

Torenvalkkast in Diemerpark

Het Diemerpark is sinds 6 april 2018 een torenvalkkast rijker. Lees hier het volledige krantenartikel.
Dit artikel is overgenomen uit De Brug, weekblad voor Amsterdam-Oost, met toestemming van auteur en fotograaf. De fotograaf is Martijn van den Dobbelsteen.

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Kleurringen bij Grutto’s

Nu de Grutto’s zo langzamerhand weer de weilanden gaan bevolken is het misschien leuk, en zeker zinvol, om de geringde exemplaren af te lezen. De kleurringcombinaties kunnen dan worden doorgegeven aan de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gebruiken de onderzoeksgegevens om te bekijken op welke manier de Grutto geholpen kan worden in zijn voortbestaan. Zoals u weet hangt die aan een zijden draadje.

Op welke manier de ringen van Grutto’s moeten worden afgelezen en doorgegeven staat hier.

Geplaatst in bescherming, oproepen, wetenswaardig |

Amsterdam-Gibraltar: wandeltocht van Jacques Grégoire

 

zoutvlakte Camargue – aquarel Jacques Grégoire

Jacques Grégoire, kunstenaar, wandelaar, natuurliefhebber en vogelaar, loopt van Amsterdam naar Gibraltar en maakt van het telkens veranderende landschap aquarellen. Dat hij daarbij meteen ook kijkt naar de invloed van de biotopen onderweg op de daar aanwezige vogels is een mooie bijkomstigheid.

De vogels tekent hij weer in pen en inkt en de aquarellen dienen als schets voor de olieverf schilderijen die daar uitkomen.

verder lezen

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Radioreportage over de Euro Birdwatch van 30 sept 2017 in het Diemerpark

Geplaatst in wetenswaardig |

Meneer Walters | een boek in wording van Martin Melchers

meneer waltersToen Jacob Walters, Meneer Walters, een uitermate veelzijdige ornitholoog, autodidact, in 2009 overleed, liet hij een schat aan onderzoeksgegevens na. Zijn ‘leerling’ Martin Melchers, lang stadsecoloog van Amsterdam en bekend van boeken als ‘Sijsjes en Drijfsijsjes’ en films als ‘Haring in het IJ’ (ook een boek) en ‘Amsterdam Wildlife’, heeft in de afgelopen jaren het erfgoed van Walters doorgenomen en besloten er een boek aan te wijden. Op 7 november 2016 zal Martin voor de vogelwerkgroep een lezing over Walters houden. verder lezen

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Voorlopige verspreidingskaarten Vogelatlas

Vrijwel al het veldwerk voor de nieuwe Vogelatlas zit er op. Op de komende landelijke Sovon-dag op zaterdag 28 november zal er ongetwijfeld nader op worden ingegaan. Het boekwerk waarin de resultaten worden weergegeven zal nog even op zich laten wachten.Putter_HogeDijk_8673

Voor onder meer de vogelwerkgroepen heeft Sovon voorlopige verspreidingskaarten van winter- en broedvogels samengesteld, zo ook voor de Vogelwerkgroep Amsterdam. Deze kaarten zijn via onderstaande link als pdf te downloaden.

Verspreidingskaarten wintervogels

Verspreidingskaarten broedvogels

Geplaatst in wetenswaardig |

Amsterdamse Avifaunistische Lijst vernieuwd

Nachtzwaluw_ElsVelzing_HogeDijk_20050918

Nachtzwaluw – Foto: Els Velzing 2005

In maart 2016 is bij de leden van de vogelwerkgroep Amsterdam de actuele en prachtig vormgegeven Amsterdamse Avifaunistische Lijst thuisbezorgd, als special van kwartaalblad De Gierzwaluw. De lijst wordt in een artikel uitgebreid toegelicht, is bijgewerkt tot en met december 2015 en is gemaakt op basis van gegevens van de bekende websites waarneming.nl, dutchavifauna.nl, trektellen.nl en gegevens uit De Gierzwaluw en haar voorganger het Mededelingenblad.

Op de Amsterdamse Avifaunistische Lijst staan alle vogelsoorten die ooit in de Amsterdamse regio in het wild zijn vastgesteld. Op 31 december 2015 telde de lijst 337 vogelsoorten. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

De VWGA op Lesbos: verslag van Sanne ter Wal

Screen Shot 09-12-15 at 07.17 PM

Zwartkopgors – Foto: Roely Bos

Op 24 april 2015 vertrokken 15 leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam naar Lesbos om daar een week te vogelen. Van deze week is een kort verslag gemaakt door Roely Bos, opgenomen in De Gierzwaluw van september 2015 (nrs 1 & 2, jaargang 53), én een uitgebreid en persoonlijk verslag door Sanne ter Wal-Hirschler, geïllustreerd met een aantal van haar foto’s. Erik Hölscher en Roely Bos hebben eveneens foto’s gemaakt en die via internet gepubliceerd. verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen, wetenswaardig |

Winterkoning voert Mereljongen: interspecifieke broedzorg

14 juni 2015: vandaag is er een Scharrelaar Winterkoning voert merel crop IMG_1720gevonden in de Amsterdamse Waterleidingduinen, wat bij de vogelaars in die buurt grote opwinding veroorzaakte, maar ook bij huis-, tuin- en keukenvogels zijn spannende dingen te beleven. verder lezen

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Roerdompen tellen

Roerdomptellingen in Noord-Holland in 2015

De provincie Noord-Holland is van belang voor de roerdomp. In de gehele provincie liggen gebieden waar roerdompen broeden. Van Het Gooi tot en met de duinen van Texel. Het kerngebied is echter Waterland en omgeving waar enkele tientallen roepende mannetjes aanwezig kunnen zijn. verder lezen

Geplaatst in oproepen, wetenswaardig |

Voorlopige resultaten Sovon-winteratlastelling

Als atlasteller voor het Sovonstippenkaart knobbelzwaan 2014 heeft ons lid Frank van Groen toegang tot de tussentijdse resultaten. Sovon heeft nu de voorlopige resultaten van de wintertellingen voor de werkgebieden van de vogelwerkgroepen in kaarten vastgelegd.

De resultaten voor het werkgebied van de VWG Amsterdam zijn te downloaden.

Geplaatst in wetenswaardig |

Inventarisatie van gierzwaluwen in Amsterdam-C

Stadsdeel Centrum heeft in 2013 een onderzoek laten doen naar de verblijfplaatsen van gierzwaluwen in de binnenstad. Ook is de werking van geplaatste nestvoorzieningen geëvalueerd. De gierzwaluw heeft een beschermde status, maar de bescherming is lastig als niet goed bekend is waar de broedplaatsen zijn. Daarom heeft het stadsdeel de verblijfplaatsen in kaart laten brengen.

Hier kunt u meer lezen over dit onderzoek van Gert de Jong. De bijbehorende kaart staat hier.

Geplaatst in wetenswaardig |