Categorie archief: verslagen

Bundeling van ‘Wat vinden de Buren’

Al vele jaren schrijft John van der Woude kleine samenvattingen van de bladen van de ons omringende vogelwerkgroepen, die in de loop van de tijd onder de naam ‘Uit de tijdschriften’ en ‘Wat vinden de buren’ in onze Gierzwaluw geplaatst zijn. Deze stukjes over de Fitis, De Kieft, Het Gooi, De Korhaan en De Kruisbek zijn door John gebundeld en beslaan nu de periode 2008-2018.

De besprekingen zijn op Johns website te bekijken onder de volgende links:

http://www.jvanderw.nl/vwga/buren/Haarlem.html
http://www.jvanderw.nl/vwga/buren/Zaan.html
http://www.jvanderw.nl/vwga/buren/Gooi.html
http://www.jvanderw.nl/vwga/buren/Utrecht.html

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Verslag Algemene Ledenvergadering 2016

hamerHet voorlopige verslag van de afgelopen Algemene Ledenvergadering is nu te bekijken onder deze link (= tabblad Vogelwerkgroep- ALV).

Geplaatst in verslagen |

Beroepschrift Uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (boomvalk/sperwer)

Op 19 maart 2015 is beroep ingediend tegen het Uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en de kapvergunning die is verleend voor de bomen in het plangebied. De bomen moeten wijken voor de bouw van een kantoor, zie het bericht van 3 december 2014. Het uitwerkingsplan is gebaseerd op het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. Volgens de Vogelwerkgroep Amsterdam heeft het college van B&W bij de vaststelling van het uitwerkingsplan ten onrechte geen rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. In deze uitspraak van 15 oktober 2014 heeft de Raad van State overwogen dat het bestemmingsplan zodanig kan worden uitgewerkt dat de bosschages behouden blijven.

Geplaatst in diversen, verslagen |

Broedvogelverslag Polder IJdoorn

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

In het voorjaar van 2014 inventariseerde Frank van Groen Polder IJdoorn op broedvogels volgens de BMP-methode, als vrijwilliger van de vogelwerkgroep Amsterdam. Na de herinrichting van Polder IJdoorn in de winter van 2013/2014 was Frank nieuwsgierig hoe de vogelstand in het gebied zou uitpakken. Het beheer van Polder IJdoorn zal de komende jaren geoptimaliseerd worden ten behoeve van weidevogels, met name in de grote polder. verder lezen

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Kaalplukdag Kinseldam 2013

Met de boot naar de Kinseldam

Met de boot naar de Kinseldam

Op 2 november 2013 vond de jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam plaats. Zo’n 45 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en verwijderden vele jonge wilgen en het nodige braamstruweel. Op die manier wordt de 1,6 km lange dam open gehouden en blijft het gebied geschikt als broedgebied voor meeuwen en sterns.

verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Waverhoek en Botshol | foto-verslag

21 mensen gingen mee op deze steedsVisarend A 2013_09_21_11612 mooier wordende dag op de jubileum-excursie naar Waverhoek en Botshol op 21 september 2013. Op Waverhoek hadden zich al veel vogels verzameld; zo zagen we veel Grauwe Ganzen, Brandganzen, Smienten en Wintertalingen, maar ook Lepelaars, Slobeenden, Zwarte Ruiters, Bonte Strandlopers, een Zwarte Zwaan en nog een Zomertaling. Veel Puttertjes vermaakten zich met het Geknikt tandzaad, en overal hoorden we het geroep van Boeren- en Huiszwaluwen. verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Jaarverslag 2012

1.   Inleiding

We hebben een actieve vereniging, dat bleek ook weer in het jaar 2012. Op verzoek van een paar ouders is een jeugdafdeling opgericht. De nieuwe website heeft zich wel bewezen, hij is aantrekkelijk omdat hij zo actueel is. De kracht is dat hij door diverse mensen wordt bijgehouden. verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Algemene Ledenvergadering 2012 | verslag

Op maandag 23 april 2012 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hieronder het verslag van die avond. verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Zuidkapers en Portugese Oorlogsschepen | verslag lezing

Op de avond van 27 maart 2012 gaf beroepsfotograaf en VWGA-lid Martijn de Jonge een schitterend beeldverslag van de pelagische reizen die hij maakte.

Al jaren reist Martijn de wereldbol, en met name de wereldzeeën, af om grootse natuurfenomenen vast te leggen. Tijdens de lezing zagen we allerlei walvissen en dolfijnen op diverse wateren zoals de Straat van Gibraltar, de Ligurische Zee en de IJslandse Zee: Orka’s, Potvissen, Bultruggen en Zuidkapers, maar ook maanvissen, schildpadden, haaien en Portugese Oorlogsschepen (dit laatste dier is ziet er uit als een kwal, maar is in feite een kolonie van poliepen). verder lezen

Geplaatst in lezingen | archief, verslagen |