Categorie archieven: verslagen

Broedsucces bij de eerste Amsterdamse Zeearenden!

Man Zeearend 30 aug 2022 – Foto Hans van de Raapkamp – Klik voor een groter beeld

De eerste Amsterdamse Zeearend
Sinds 2006 broedt de Zeearend weer succesvol in Nederland. Vanuit Duitsland werden de Oostvaardersplassen gekoloniseerd, daarna verspreidde de soort zich rond het Lauwersmeer, de IJsselmonding en de Brabantse Biesbosch. In 2022 kwamen er in Nederland 30 paren tot broeden, wat resulteerde in 30 vliegvlugge jongen. Jonge vogels doen broedpogingen op afgelegen, natte plekken rond het IJsselmeer, in Noord-Nederland en de Delta. Eerste broedpogingen zijn gevoelig voor verstoring en niet altijd succesvol. verder lezen

Geplaatst in bescherming, verslagen, wetenswaardig |

Broedplaats Amsterdam in Pakhuis de Zwijger | verslag

Een volgepakte grote zaal bij Broedplaats Amsterdam bewees dat veel Amsterdammers geven om hun vogels. Met 240 aanmeldingen was het ook voor Pakhuis de Zwijger een drukke avond. Vier sprekers, moderator Nienke de la Rive Box, de wandvullende foto’s van Ewout Huibers en een illuster DJ-duo dat vogelzang van vinyl draaide gaven het programma flair.
Broedplaats Amsterdam is terug te kijken op Youtube.
verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Euro Birdwatch 2023 in het Diemerpark | verslag

Nog nooit zijn er op de  Euro Birdwatch zoveel mensen op de telpost Diemerpark aanwezig geweest als op zaterdag 30 september! Frank van Groen noteerde er 32! Daadwerkelijke tellers waren er vijf. Gedurende zes uren telden ze overvliegende trekvogels, in het kader van de simultane teldag die jaarlijks in heel Europa wordt georganiseerd. In Nederland is Vogelbescherming de coördinator.

Vanaf half 8 ’s ochtends werd de hemel gecheckt op overvliegende vogels. verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Verslag van de presentatie van de Vogelatlas van Amsterdam

Op donderdag 29 september 2022 werd in een volle congreszaal van de gemeente aan de Voormalige Stadstimmertuin de nieuwe Vogelatlas van Amsterdam ten doop gehouden. Frank van Groen presenteerde de vrucht van het door hem gedragen project, een prachtig boek dat door de medewerking van zo’n honderdvijftig verschillende mensen uitgegeven kon worden. Wethouder Zita Pels kreeg het eerste exemplaar overhandigd.

Frank van Groen vertelde over het ontstaan van de Atlas, Koen Wonders presenteerde een quiz (Frank trouwens ook: een kleine quiz in zelf geproduceerde vogelgeluiden) en stadsecoloog in ruste Remco Daalder gaf een onderhoudende lezing over zijn werkzaamheden, verlucht door zelfgemaakte foto’s die geen van alle de Atlas hebben gehaald. Daarna kwam het grote moment: de Vogelatlas kon aangeschaft worden! Eventueel gesigneerd door een aantal medewerkers. Tijdens de gezellige borrel hebben veel mensen elkaar nog gesproken voordat ze met hun schat huiswaarts keerden.

Op woensdag 5 oktober zijn de leden van de VWGA die niet aanwezig konden zijn uitgenodigd om tijdens een inloopavond de Vogelatlas aan te schaffen, op onze normale stek aan de Eerste Helmersstraat 106M, van 19:30 tot 22:30. Komt allen om dit mooie boek te kopen: ledenprijs is 24,90 (een korting van 10 euro op de boekhandelprijs), en mensen die meegewerkt hebben betalen maar een tientje.

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Verslag dubbellezing Remco Daalder en Debby Doodeman 2022

Deze dubbellezing ging voor de verandering eens niet over vogels, maar over de mensen die zich graag met vogels bezighouden: vogelaars. Over dit onderwerp schreven namelijk zowel Debby Doodeman als Remco Daalder in 2022 een boek.

Remco Daalder – De soortenjager

Remco had al 40 jaar aan vogelen en 796 vogelsoorten op zijn naam staan, toen hij serieus begon met soortenjagen. Wereldwijd zijn er zo’n 11000 soorten vogels bekend en Remco zette er zijn zinnen op om hiervan 1000 te zien. Hierbij joeg hij niet alleen op aantallen, maar ook op de bijbehorende emoties. Zou hij een traan laten als hij een bijzondere nieuwe soort zag, of als hij deze juist niet zag? verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Verslag Werkochtend Schinkelbos 10 sep 2022

Resultaat Werkochtend Schinkelbos

Er is hard gewerkt op 10 september in het Schinkelbos! 15 VGWA-leden en 2 groenliefhebbers werkten zich die dag in het zweet om meer ruimte te creëren voor vogels én vogelaars. Gelukkig viel er geen regen zoals voorspeld, maar scheen de zon volop. De lunch, verzorgd door Manou, de Vrijwilligerscoördinator van het Amsterdamse Bos, was overvloedig en verrukkelijk. Toen zelfs een visarend vlak over de hoofden voorbij zeilde kon de dag niet meer stuk. verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Verslag | lezing Gierzwaluwen door Evert Pellenkoft

Op 22 juni gaf Evert Pellenkoft een lezing over de Gierzwaluw. Ondanks het warme weer was er een flinke opkomst. Als echte Gierzwaluwkenner dook Evert diep in de materie, met extra aandacht voor het bijzonder goede zicht van deze vogels. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken passeerden de revue. Hieronder een greep uit de dingen die Evert ons heeft verteld. verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Verslag van de VWGA Estlandreis in mei 2022

Vrouwtje Auerhoen aan het eten in de top van een den. Foto: Roely Bos

Op 30 april 2022 verzamelden zich op een afgeladen Schiphol tien leden van de vogelwerkgroep Amsterdam voor een vlucht naar Estland, om daar onder leiding van twee Estlandse gidsen een deel van het land te doorkruisen op zoek naar vogels en zoogdieren. Van deze prachtige reis is door een aantal excursiegangers een verslag gemaakt, geïllustreerd met wat foto’s, dat via de volgende link als pdf te downloaden is.

Verslag van de VWGA-excursie naar Estland 2022.

Geplaatst in excursies | verslagen, verslagen |

Verslag van de lezingavond die niet doorging

De lezing ging helaas niet door vanwege een fietsongelukje van de spreker Toine, maar de aanwezigen hebben zelf een aardige invulling gegeven aan de avond, waarvan een weerslag hieronder staat!

Vogeltips van leden
Als alternatief voor de afgelaste lezing van Toine Andernach hebben de aanwezigen zich aan elkaar voorgesteld en persoonlijke vogeltips uitgewisseld. Bijvoorbeeld welke sites en apps ze gebruiken en welke gebieden in de buurt nu interessant zijn. Die tips delen we hier graag! Ook leuk om te weten: de lezing van Toine over zijn boek Baardman en Boterkontje vindt nu plaats op woensdag 20 april. verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Verslag van de excursie op de Nieuwe Oosterbegraafplaats

Sijsjes

Op 12 januari 2022 trokken we met ongeveer 36 vogelliefhebbers over begraafplaats en arboretum De Nieuwe Ooster. Er was genoeg ruimte om ons virusveilig in tweetallen te verspreiden en af en toe even uit te wisselen wat we hadden gezien. Het was heel speciaal om in de mist de vogels te spotten op die mooie begraafplaats. Gelukkig scheen de zon een tijdje en toen zagen we de vogels opeens veel beter. Die kleine, vlugge goudhaantjes, een elzenboom vol sijsjes, een grote bonte specht, maar niet de groene. Die liet zich alleen horen. Hieronder een indruk van wat we hebben gezien: verder lezen

Geplaatst in verslagen |

Dakbroedende Kleine Mantelmeeuwen | Bep Scheen

Bedelende juveniele Kleine Mantelmeeuw – Foto Bep Scheen

Ons lid van de Vogelwerkgroep Amsterdam Bep Scheen woont in een buurt met lage flatgebouwen vlakbij een park, niet alleen aantrekkelijk voor mensen maar ook voor vogels. Afgelopen jaar heeft op het dak van een van die flats een paartje Kleine Mantelmeeuwen gebroed, en een jong grootgebracht, onder het wakend oog van Bep die pen en camera bij de hand hield om het proces van opvoeding op de voet te volgen. De bedoeling was van het verhaal een presentatie te maken voor onze traditionele Nieuwjaarsborrel, die altijd opgeluisterd wordt door kleine lezingen Voor en Door Leden. Covid gooide afgelopen jaar roet in veel eten, vandaar dat we Beps verhaal op de website zetten. Erg jammer dat ze haar presentatie niet zelf kan doen, ze heeft er diverse keren een van de twee trofees mee gewonnen, maar het zou erg zonde zijn het verhaal in de kast op te bergen, omdat het ook alleraardigst is om te lezen en de foto’s te bekijken.

Deze aanrader is HIER te downloaden!

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Verslag van de Euro Birdwatch 2020 – Gert Ottens

Op 3 oktober 2020 deden leden van onze werkgroep mee met de,  door Sovon en Vogelbescherming Nederland georganiseerde, Euro Birdwatch 2020,  vanaf de vaste telpost op het Diemerpark. Doel van de dag is onder meer om mensen te informeren over het bijzondere fenomeen vogeltrek en het belang van bescherming van (trek)vogels.  De landelijke telling werd, met een verdere uitleg, samengevat door VBN. Wij verwijzen graag naar dit interessante verslag, zie de link naar de pdf hieronder. We gaan er van uit dat de eerste zaterdag van oktober dit jaar ook weer een Euro Birdwatch wordt gehouden.

Verslag Euro Birdwatch door Gert Ottens, werkzaam bij VBN.

 

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Verslag van een Postcode Ommetje (16 juli 2020)

Op donderdagochtend 16 juli 2020 hebben Ineke, Syta, Marion en Anne een postcode-rondje gelopen bij het oude dorp Sloten. Het verslag en de foto’s zijn gemaakt door Anne Nicolai.

Natuurpark Vrije Geer.

We begonnen onze wandeling in het Natuurpark de Vrije Geer. Deze groene oase bestaat grotendeels uit een oud veenweidegebied, met enkele oude waterlopen (foto 1). Het grondwaterpeil ligt erg hoog, waardoor het land vochtig blijft. De kwaliteit van het water is bijzonder goed (veel watervlooien en schooltjes vis waarneembaar). Het ZW deel is begroeid met laag en middelhoog struikgewas. Het staat er vol met inheemse bloeiende en besdragende bomen (o.a. Gelderse Roos, Meidoorn). Kortom, een voor insecten en vogels heel aantrekkelijk gebied. verder lezen

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Het verslag van een vogelreis naar Georgië

Balkansperwer

Van 10 tot 21 september 2019 zijn diverse leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam samen met gidsen op bezoek geweest in Georgië, hebben op de bijzondere telposten in Batumi gestaan en zijn op verschillende andere excursies in het land geweest. Het was een succes. Met wat ongemakken. Leest u het volledige verslag er maar op na. U kunt het hier downloaden.

Alle foto’s van de diverse deelnemers zijn te bekijken op deze link, de namen van de vogels zijn te zien na op de foto geklikt te hebben.

De vogelsoortenlijst als pdf

 

Geplaatst in excursies | verslagen, verslagen |

Bundeling van ‘Wat vinden de Buren’

Al vele jaren schrijft John van der Woude kleine samenvattingen van de bladen van de ons omringende vogelwerkgroepen, die in de loop van de tijd onder de naam ‘Uit de tijdschriften’ en ‘Wat vinden de buren’ in onze Gierzwaluw geplaatst zijn. Deze stukjes over de Fitis, De Kieft, Het Gooi, De Korhaan en De Kruisbek zijn door John gebundeld en beslaan nu de periode 2008-2018.

De besprekingen zijn op Johns website te bekijken onder de volgende links:

http://www.jvanderw.nl/vwga/buren/Haarlem.html
http://www.jvanderw.nl/vwga/buren/Zaan.html
http://www.jvanderw.nl/vwga/buren/Gooi.html
http://www.jvanderw.nl/vwga/buren/Utrecht.html

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |