Categorie archieven: jeugdexcursies | verslagen

Verslag van de Jeugdvogelexcursie op 2 juni

 

Vandaag gingen we naar het landje van Gruijters bij Spaarndam. Bastiaan kwam met Florian en Saadiq. Marsha was ziek dus zij en Djéco kwamen niet mee. Marijke reed mee met de 2wheels die Maaike gehuurd had. Boris was helaas ook ziek, maar Marie ging mee en zij maakte een paar foto’s door de telescoop van Marijke. Nienke en Wiegert kwamen heel dapper het hele eind op de fiets! verder lezen

Geplaatst in diversen, jeugdexcursies | verslagen |

Klein verslagje van de jeugdexcursie naar Frankendael op 3 maart 2024

Omdat Marijke er deze keer niet bij was is er geen verslag, maar is er wel een soortenlijst die Maaike heeft gemaakt en een leuke foto van Natalie! Kijk maar verder! verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag uilenballen pluizen 11 feb 2024

foto Natalie

Op 11 februari waren we te gast in de Boswinkel aan de rand van het Amsterdamse Bos. Een prachtige locatie waar de kinderen met veel plezier de opgezette vogels bewonderden.

Van de vaste groep waren er 5 kinderen en er was 1 vriendinnetje meegekomen. Via de website van de VWGA had zich nog een nieuwe deelnemer aangemeld.

Marijke liet op haar laptop een korte powerpoint zien met foto’s van de uilensoorten die in ons land voorkomen en van de drie groepen muizen: de ware muizen, de woelmuizen en de spitsmuizen.
Daarna gingen we aan de slag. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag Jeugdexcursie 10 december 2023

Klik om te vergroten

We hadden het plan om het pad door het bos op de Diemer Vijfhoek in te lopen, maar Steven stelde voor om naar de Baai van Ballast te gaan omdat daar recent een paar leuke waarnemingen waren gedaan.

We kwamen om 9:30 uur bij elkaar. Er hadden zich 10 kinderen aangemeld, maar 4 daarvan meldden zich op het laatste moment ziek. Dus met 3 deelnemers van de bestaande groep (Teije, Djéco en Sean) en 3 ‘nieuwe’ kinderen (Isabel, Lou en Pieter) begonnen we de excursie met zingen voor de verjaardag van Teije. Hij deelde daarna lekkere koeken uit. Luella was verhinderd en Shirley ziek geworden, dus deden Natalie en Marijke de begeleiding, natuurlijk gesteund door Steven. verder lezen

Geplaatst in diversen, jeugdexcursies | verslagen |

Verslag jeugdexcursie Schinkelbos 25 juni 2023

Om 9 uur startte de excursie met twee nieuwe meisjes: Nika en Isabelle. Van de vaste groep gingen twee gevorderde vogelaars mee: Vesper en Djéco. Eerst oefenden we met de nieuwkomers het kijken door een kijker op een mannetjesmerel en een konijntje. Een heggemus verstopte zich zó tussen het gras dat hij moeilijk te zien was. We hoorden de ene zanglijster na de andere en Luella kon er een in de telescoop zetten waardoor hij mooi bekeken kon worden. Er waren ook veel zwartkoppen die hun mooie luide zang lieten horen. Verder hoorden we de tjiftjaf, de fitis en de vink. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag Jeugdexcursie naar de Oostvaardersplassen – 22 januari 2023

Wilde Zwaan achter het riet – foto Florian

Voor het eerst gingen we met de jeugdgroep een hele dag op excursie. Luella was helaas ziek, maar Shirley ging vandaag voor het eerst mee. Twee deelnemers zeiden op het laatste moment af, zodat we met zes deelnemertjes op pad gingen. Marijke had in Maps een route gemaakt en aan iedereen opgestuurd. De eerste plek waar we bijeenkwamen was de Dashorstdijk bij Almere. Er stond een harde gure wind die veel golven maakte op het Markermeer, maar in de luwte van de dijk lagen veel krakeenden. We hadden een WhatsApp groep aangemaakt en zo kon Bastiaan aan ons doorgeven dat zij een wijfje grote zaagbek zagen, een nonnetje en een wintertaling. Op de rand van een steiger zat een torenvalk. In de auto van Thijs zagen ze al hoog in de lucht drie zeearenden die wij even later allemaal goed konden zien cirkelen op weg naar de parkeerplaats aan de Oostvaardersdijk. Daar troffen we de laatste auto die de eerste plek had gemist. Gelukkig hadden zij ook de zeearenden goed gezien. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag Jeugdvogelexcursie – De Nieuwe Ooster – 11 december 2022

Thijs, een oplettende ouder, zag op de website dat de Nieuwe Ooster pas om 10 uur openging dus op het laatste moment hebben we de begintijd van 9 naar 10 uur verzet. Tijdens het wachten zagen we al een winterkoninkje en een blauwe reiger. Toen iedereen er was gingen we met 5 kinderen en 4 ouders op pad. Een zwerm zwarte kraaien begroette ons en hun gekras overstemde het altijd hoorbare geschreeuw van de halsbandparkieten. Na merel, koolmees en roodborstje zag Luella een groene specht. Ze kon hem zelfs in de scoop zetten. Helaas was ik met Sean al vooruit gelopen dus zijn vurige wens om een groene specht te zien ging niet in vervulling, want hij zag hem niet. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

verslag van de jeugdexcursie van 12 juni 2022

Dodaars in zomerkleed

Verslag Jeugdvogelexcursie 12 juni 2022

Met drie kinderen, elk met een ouder, startten we vandaag bij de parkeerplaats bij het Schinkelbos. We vertrokken wat later, om 10 uur, omdat we roofvogels wilden spotten en dan is het fijn als er thermiek is. Het was lekker zonnig weer dus de eerste vogel die we zagen zweven in de opstijgende lucht was een hele lichte buizerd met een witte stuit. Tijdens de hele excursie zagen we steeds een of twee buizerds in de lucht. In totaal zeker vier verschillende. Er zitten twee nesten in dit gebied dus dat zou goed kunnen kloppen. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag jeugdexcursie naar het Ruige Riet, 3 apr 2022

Met 7 kinderen tussen de 7-12 jaar (en enkele ouders) liepen we zondagochtend 3 april door het Ruige Riet, een wat verborgen stukje ruigte gelegen naast de Sloterplas. Het was zonnig, maar koud voor de tijd van het jaar, en later ging het ook nog sneeuwen. Door de mooie vogels die we zagen was de ochtend zeer geslaagd.

Nog voordat de excursie echt begonnen was hoorden degenen die er al waren de Zwartkop heel mooi zingen. En Marijke vroeg waarom vogels eigenlijk zingen. En ja, ze hadden wisten het: vrouwtjes lokken, mannetjes wegjagen en later in het voorjaar om de jongen te leren zingen. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag van de Jeugdvogelexcursie op 27 februari 2022 op het Landje van Geijsel

Watersnippen zijn goed gecamoufleerd. Landje van Geijsel, 11 feb 2022

Op 20 februari was het noodweer met storm en regen, dus stelden we de excursie een week uit. Toen boften we met stralend weer. De vier deelnemers gingen met een ouder op eigen gelegenheid naar Het Landje van Geijsel. Daar kreeg ieder een zoekblad en een kijker te leen. verder lezen

Geplaatst in diversen, jeugdexcursies | verslagen |

Verslag jeugdexcursie Nieuwe Oosterbegraafplaats – 29 jan. 2022

Zaterdagmiddag 29 januari vond een jeugdexcursie voor 7-12-jarigen plaats op de begraafplaats de Nieuwe Ooster. Dat weekend werd ook de Nationale Tuinvogeltelling gehouden, daarom stond ook een proeftelling op de planning. Bij aankomst kregen de zeven kinderen een zoekblad om aan te kruisen welke vogels ze zagen of hoorden. Daarna liep iedereen met een echte verrekijker om de nek heel stilletjes en eerbiedig het park in.

Het waaide flink, dus de verwachting was dat veel tuinvogels zich schuil zouden houden. Maar meteen om de hoek liet een roodborstje zich goed zien, zittend op een grafornament. Onderweg naar het beschutte pad aan de achterkant van de begraafplaats, zagen de kinderen ook meerdere grotere vogels als de nijlgans, zwarte kraai en houtduif. En eenmaal in de beschutting was er nog veel meer te zien. Zelfs een prachtige groep sijsjes etend van de knoppen van de els. En zomaar zeven blauwe reigers op een rij aan de oever; dat was ook een prachtig schouwspel. Zelfs de ooievaars waren al weer bezig aan een nest op een toren. Alles was heel goed te zien. Toen zich ook een staartmeesje liet zien in vol ornaat, kon de dag niet meer stuk. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag van de excursie Diemer Vijfhoek 13-16-jarigen

Op een regenachtige en kille zondagmorgen ging een klein groepje jeugdleden onder leiding van Joris Buis naar de Diemer Vijfhoek. Voordat we het gebied introkken vertelde Joris kort over het ontstaan van het schiereiland en de bijzondere dieren die hier leven (een goede reden om in de lente nog eens terug te komen zijn bijvoorbeeld de ringslangen die je hier op de dijk kunt zien liggen zonnen). Daarna liepen we via een smal en drassig pad richting het open water. In het ruige en ondoordringbare wilgenbos hadden de vogels zich helaas goed verstopt voor de regen. Er was weinig te zien en te horen, en ook de ijsvogel liet zich niet zien bij de plas. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag van de jeugdexcursie naar het Amsterdamse Bos op 30 mei ’21

Zondagmorgen 30 mei was het Amsterdamse Bos ons doel. Het beginpunt van de excursie was bij het Uitkijkpunt Oeverlanden. We begonnen met twee kinderen en hun begeleiders, en later sloten er zich nog drie andere kinderen en hun ouder bij aan. Het was er heerlijk rustig, zo op de vroege zondagmorgen. Ook het weer werkte goed mee; het was zonnig, vrijwel windstil en een lekkere temperatuur.
Er waren veel vogels actief, zowel op het water, in het riet en als in de lucht. Het was prachtig om een koekoekspaar eens heel goed te kunnen zien; het mannetje ging zingend voor en het vrouwtje volgde op kleine afstand. Toen ze beiden vlak voor ons gingen zitten konden de kinderen met de telescoop ook hun gebandeerde buik duidelijk waarnemen. Een buizerd kwam een kijkje nemen en zweefde heel dichtbij langs. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag van de jeugdexcursie naar het Vliegenbos

De excursie door het Vliegenbos begon wat later dan gepland. Alle 7 kinderen met hun ouder stonden op het afgesproken punt klaar om 08:00. Maar waar bleven de excursieleiders nu? Zij waren er zojuist aan de overkant van het IJ achtergekomen dat de pont zo vroeg nog niet ging. Er zat niet anders op om die flinke omweg zo hard mogelijk te fietsen. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag jeugdexcursie Vondelpark, 11 apr 2021

Zondagochtend om 08:00 uur liepen we met 5 kinderen (en enkele ouders) over de Koeienweide in het Vondelpark. Allemaal kregen ze een zoekblad waarop ze konden aankruisen welke vogels ze zagen en/of hoorden. Ook kregen ze een verrekijker te leen.

Het was zo vroeg in de ochtend nog koud en flink nat. Het leek wel alsof de vogels ergens goed beschut zaten te wachten totdat de zon zou doorbreken. Geen groene specht of zanglijster te zien, terwijl die meestal goed zichtbaar op de weide rondhippen. Zelfs de roodborst en de blauwe reiger kwamen niet opdagen. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |