Categorie archieven: oproepen

Za 6 mei 2023: Big Day!

Op zaterdag 6 mei 2023 wordt voor de 15e keer een Big Day georganiseerd door de Vogelwerkgroep Amsterdam. De Amsterdamse Big Day betekent een volle dag vogelen in teamverband binnen de grenzen van het werkgebied van de vogelwerkgroep. Doel is zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen – zien of horen = scoren – binnen 24 uur.

Begin mei is de beste tijd voor een Big Day omdat dan vrijwel alle zomergasten gearriveerd zijn, er veel vogels doortrekken en er nog kans is op de laatst aanwezige wintergasten. Een Big Day is een onvergetelijke ervaring en levert vrijwel gegarandeerd enkele leuke waarnemingen op. Bedenk je dus niet langer en meld je aan, alleen of als team.

Aan elk team zal eind april een kaart van het werkgebied van de VWGA, een checklist van Amsterdam en de spelregels van de Big Day worden opgestuurd. Na het verzamelen van de resultaten zal de winnaar van de Big Day 2023 bekend worden gemaakt. Teams kunnen zich opgeven bij Sander Hietkamp (s.hietkamp@gmail.com).
Een overzicht van de resultaten van voorgaande Big Days in de Amsterdamse regio is hier te zien.

Geplaatst in diversen, oproepen |

Lidmaatschap en papieren Gierzwaluw in 2023 | mededeling

In 2023 betaal je een tientje bovenop je lidmaatschap als je de Gierzwaluw vier keer per jaar op papier wil ontvangen. De contributie zelf is ongewijzigd. De eerste Gierzwaluw verschijnt in het voorjaar, dus maak op tijd €27,50 (stadspas €25,00) over naar NL60 INGB 0005 0604 00 tnv Vogelwerkgroep Amsterdam.

Geplaatst in diversen, oproepen |

Online Sovon-cursus: Watervogels herkennen

Online cursus watervogels

Half januari tellen we in Nederland watervogels. De midwintertelling is onze oudste watervogeltelling en onderdeel van een internationaal telproject. In Nederland is het een van de vele initiatieven van Sovon Vogelonderzoek, waar duizenden vrijwilligers aan meewerken. Ook in Amsterdam!

Als je nog niet telt is het nu wat laat om dit jaar mee te doen. Maar je kan wel vast aan je kennis werken of je voor een andere telling opgeven. Bijvoorbeeld de maandelijkse watervogelinventarisatie of de MUS-telling in stedelijk gebied. Voor al deze telprojecten heeft Sovon uitgebreid cursusmateriaal klaarstaan. verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Fotowedstrijd 2022/2023 (tot 31 januari!)

Heb je afgelopen jaar een bijzondere, grappige, ontroerende of spannende vogelfoto in ons werkgebied gemaakt? Stuur ‘m dan in voor de VWGA-fotowedstrijd. De jury, bestaande uit Linda Molenaar, Shree Regmi en Janneke Vorst, is het niet per se te doen om technische perfectie of zeldzaamheden. Veel belangrijker dat de foto iets teweeg brengt. De winnaar ontvangt een prachtige Gierzwaluw-wisseltrofee, gemaakt door Linda Molenaar. Veel succes met het selecteren van je mooiste vogelfoto van 2022! (In tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief staat wordt de winnaar niet bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie op 11 januari.)

Voorwaarden
– 1 foto per lid
– je hebt de foto gemaakt in 2022
– de foto is genomen in het werkgebied van de VWGA
– max. 1 MB groot
– geef het bestand jouw naam (bijvoorbeeld: “fokkema2022.jpg”)
– de VWGA mag de foto gebruiken in haar publicaties

Als je bij de foto wilt vermelden wat, waar & wanneer vinden we dat leuk, maar het is niet verplicht. Stuur je foto vóór 31 januari 2023 naar foto@vogelsamsterdam.nl

Geplaatst in diversen, oproepen |

Za 14 jan 2023 : Midwintertelling Watervogels, nog wat tellers gezocht

De internationale Midwintertelling wordt al sinds 1967 georganiseerd. Het doel van de telling is om gegevens over aantallen en verspreiding van watervogels te verzamelen, zowel in Nederland als internationaal. De landelijke coördinatie van dit project wordt verzorgd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. De Midwintertelling Watervogels vindt eenmaal per jaar plaats, naast de maandelijkse watervogeltelling. In 2023 vindt de telling plaats op 14 januari, meer informatie over het telproject kun je hier vinden.

In Groot-Amsterdam (soms het feitelijke werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam overschrijdend) is inmiddels een groot aantal hokken geclaimd, er zijn echter nog een aantal mooie gebieden waar nog niemand zich voor heeft gemeld. Met name in meer verstedelijkte gebieden als Amstelveen, Diemen en Amsterdam Zuid-Oost zijn nog gebieden die niet worden geteld, mocht je daar in de buurt wonen en zin hebben om te tellen meld je dan aan. verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Wo 5 oktober 2022: Feestelijke presentatie van Vogelatlas Amsterdam!

Voor onze leden is er een feestelijke afhaalavond van de nieuwe Vogelatlas van Amsterdam!
Doorlopend programma van 19:30 tot 22:30

Heuglijk nieuws! Na twee jaar tellen en een jaar uitwerken rolt deze maand, september 2022, de Vogelatlas Amsterdam van de drukpers. Het is een prachtig boek geworden, waarin enorm veel kennis is samengebald over het voorkomen van vogels in onze regio en de populatieveranderingen bij broedvogels in de afgelopen vijftig jaar. Met 400 pagina’s in kleur op A4-plusformaat, 281 foto’s, 194 soortbeschrijvingen door 60 auteurs, verdiepende intermezzo’s, stukken over de landschappelijke ontwikkeling en aanbevelingen voor een nog vogelrijkere regio is Vogelatlas Amsterdam een must have voor iedere Amsterdammer die iets met vogels heeft. verder lezen

Geplaatst in oproepen, wetenswaardig |

Za 1 oktober 2022: Diemerpark | Euro Birdwatch 2022

Vogelaars tijdens de Birdwatch in het Diemerpark

Kom langs bij telpost Diemerpark!

De eerste zaterdag van oktober tellen traditioneel tienduizenden vogelaars in heel Europa trekvogels. Ook dit jaar doen er weer zo’n veertig landen mee met Euro Birdwatch. Ook ‘onze’ telpost Diemerpark, al jaren gerund door Frank van Groen, is van de partij. Een mooi moment om daar een kijkje te nemen! 

Van 8:00 tot 12:00 uur ben je welkom bovenop het heuveltje aan de IJburgkant van Diemerpark. Op trektellen.nl (zoek naar Diemerpark) vind je de exacte locatie én alle telgegevens van de afgelopen jaren. Vorig jaar trokken er tijdens Euro Birdwatch bijna vijftig soorten langs, waaronder 613 Graspiepers, 226 Spreeuwen, 27 Rietgorzen, 28 Zanglijsters en 2 Raven. Komt dat zien! En tel mee!

Geplaatst in oproepen |

Za 10 sept 2022: Werkochtend Schinkelbos

Voorheen kon je op dit heuveltje uitkijken over de omgeving

Za 10 sept: Werkochtend Schinkelbos, we helpen de Blauwborst

Doe ook mee! Geef je op voor 1 augustus 2022

Op 22 april was er een erg leuke VWGA-excursie in het Amsterdamse Bos met Evert Pellenkoft. We gingen onder andere op zoek naar de Blauwborst in het Schinkelbos, vlak onder de A9. Hier zijn ooit uitkijkheuveltjes aangelegd, zodat vogelaars de omgeving konden afspeuren. Helaas bleek dat deze heuveltjes nu helemaal overwoekerd zijn door brandnetels en bramen. Ook stonden er veel opkomende boompjes tussen het riet. Heel jammer! Zowel voor de vogels als voor ons vogelaars, omdat het veel zicht beneemt op de Rietzangers, Rietgorzen en Blauwborsten die er zitten. Gelukkig zagen we nog wel een Blauwborst! verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Vogelgriep-slachtoffers | oproep

 

Als u een dode vogel vindt is deze mogelijk overleden aan de vogelgriep. U kunt dan de vogel op laten halen door de Dierenambulance, tel. 020-6262121. Als het om een dode vogel in het water gaat kunt u hiervan een melding doen bij Waternet, 0900-9394.

Geplaatst in oproepen |

Help mee met het gierzwaluwenonderzoek van Gert de Jong

Al een paar weken horen we ze weer. De Gierzwaluwen zijn terug in de stad. Maar waar broeden ze eigenlijk? Gert de Jong doet al bijna 10 jaar onderzoek naar de broedplaatsen van gebouwenbroeders en de effectiviteit van nestkasten. Ik fiets een avond met hem mee, op verkenning naar Zuidoost. Ook daar broedt deze luidruchtige luchtacrobaat.

Alle nesten op een online kaart 

Mussen, Spreeuwen en Gierzwaluwen
Wie Gierzwaluwen inventariseert kan gelijk de Huismussen en Spreeuwen meepakken, ontdekte Gert. Die gebruiken namelijk vaak hetzelfde type broedplaats: holtes in gebouwen. Op nieuwe plekken zijn Huismussen er vaak als de kippen bij. Ook Spreeuwen, die iets later broeden ontdekken ze snel. Rondvliegende Gierzwaluwen zien dat en komen er jaren later ook broeden. Als het moet pakken ze de nestplaatsen af. De Gierzwaluw breidt z’n broedgebied niet snel uit en is enorm plaatstrouw. Als een nest eenmaal in gebruik is zal dat niet snel veranderen. Daarom is het belangrijk om deze nesten goed te beschermen. verder lezen

Geplaatst in oproepen, wetenswaardig |

Watervogeltellers gezocht!

Van september tot en met april worden in een groot deel van Noord-Holland halverwege de maand alle watervogels geteld. Dit wordt in veel gebieden, door heel veel tellers in heel Noord-Holland gedaan.

Aantal gebieden binnen de Vogelwerkgroep Amsterdam

Toch zoeken we momenteel tellers in een aantal gebieden binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam waar maandelijks watervogels of ganzen & zwanen worden geteld. Het gaat bijvoorbeeld om de Bovenkerkerpolder, Ouderkerkerplas en de Bloemendalerpolder bij Muiden. verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Za 7 mei 2022 : Big Day in werkgebied Amsterdam

Op zaterdag 7 mei 2022 wordt voor de 16e keer een Big Day georganiseerd door de Vogelwerkgroep Amsterdam. De Amsterdamse Big Day betekent een volle dag vogelen in teamverband binnen de grenzen van het werkgebied van de vogelwerkgroep. Doel is zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen binnen 24 uur. Horen is scoren, dus ook geluiden zijn belangrijk.

verder lezen

Geplaatst in diversen, oproepen |

Wo 30 maart 2022, 20 uur: Algemene Ledenvergadering

Voor in de agenda: Algemene ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Amsterdam op woensdag 30 maart 2022, 20:00 uur in buurtsalon Jeltje, Eerste Helmersstraat 106N.
Na afloop drinken we wat. De stukken voor deze ALV staan binnenkort op de voor leden toegankelijke pagina, onder Contact.

Geplaatst in oproepen |

Coördinator voor de Commissie Bescherming gezocht

Omdat de huidige coördinator na vele vele jaren het stokje wil overdragen en stopt met de werkzaamheden voor de Commissie Bescherming is de VWGA dringend op zoek naar een nieuwe bevlogen beschermer die de coördinatie van de commissie wil regelen.

Kijk voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie onder het kopje Vogelwerkgroep Amsterdam, Bescherming.

Geplaatst in bescherming, oproepen |

Wie komt de Commissie Bescherming versterken?

In de stad wordt veel gebouwd en ontwikkeld, soms komen vogels daardoor in het nauw. De Commissie Bescherming reageert op meldingen die bij de Vogelwerkgroep binnenkomen. Van vogelnesten die verstoord worden bij een verbouwing tot een melding over doorzichtige (en voor vogels levensgevaarlijke) bovenkant van geluidsschermen langs de weg. Soms vraagt een situatie direct om actie (foto’s maken), soms moeten er zaken uitgezocht worden. Dat maakt het werk voor de commissie nooit saai.
verder lezen

Geplaatst in bescherming, oproepen |