Categorie archieven: oproepen

Za 14 jan 2023 : Midwintertelling Watervogels, tellers gezocht

De internationale Midwintertelling wordt al sinds 1967 georganiseerd. Het doel van de telling is om gegevens over aantallen en verspreiding van watervogels te verzamelen, zowel in Nederland als internationaal. De landelijke coördinatie van dit project wordt verzorgd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. De Midwintertelling Watervogels vindt eenmaal per jaar plaats, naast de maandelijkse watervogeltelling. In 2023 vindt de telling plaats op 14 januari, meer informatie over het telproject kun je hier vinden.

In Groot-Amsterdam (soms het feitelijke werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam overschrijdend) zijn echter een aantal blokken nog niet geclaimd, dat wil zeggen dat er nog niemand zich heeft aangemeld om het gebied te tellen. Het gaat om de volgende gebieden:

Het zou natuurlijk prachtig zijn als het na de geweldige inspanning die is gedaan voor de Vogelatlas Amsterdam lukt om ook voor de Midwintertelling Watervogels het hele werkgebied van de Vogelwerkgroep te tellen. Vind je het leuk om in één van de bovenstaande gebieden (1x per jaar, half januari) de Winterwatervogels te tellen? Meld je dan hier aan en claim je gebied! Heb je nog geen Sovon account, dan kun je dat heel gemakkelijk hier aanmaken. Mocht je eerst nog wat willen oefenen met de herkenning van watervogels kun je de gratis Watervogelcursus volgen op de website van Sovon. Deze cursus kun je hier vinden.

Mogelijk heb je nog andere vragen over de Midwinter Watervogeltelling, laat dan even een bericht achter op secretariaat@vogelsamsterdam.nl en wij nemen contact met je op.

Veel telplezier!

Geplaatst in oproepen |

Online Sovon-cursus: Watervogels herkennen

Online cursus watervogels

Half januari tellen we in Nederland watervogels. De midwintertelling is onze oudste watervogeltelling en onderdeel van een internationaal telproject. In Nederland is het een van de vele initiatieven van Sovon Vogelonderzoek, waar duizenden vrijwilligers aan meewerken. Ook in Amsterdam!

Als je nog niet telt is het nu wat laat om dit jaar mee te doen. Maar je kan wel vast aan je kennis werken of je voor een andere telling opgeven. Bijvoorbeeld de maandelijkse watervogelinventarisatie of de MUS-telling in stedelijk gebied. Voor al deze telprojecten heeft Sovon uitgebreid cursusmateriaal klaarstaan. verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Wo 5 oktober 2022: Feestelijke presentatie van Vogelatlas Amsterdam!

Voor onze leden is er een feestelijke afhaalavond van de nieuwe Vogelatlas van Amsterdam!
Doorlopend programma van 19:30 tot 22:30

Heuglijk nieuws! Na twee jaar tellen en een jaar uitwerken rolt deze maand, september 2022, de Vogelatlas Amsterdam van de drukpers. Het is een prachtig boek geworden, waarin enorm veel kennis is samengebald over het voorkomen van vogels in onze regio en de populatieveranderingen bij broedvogels in de afgelopen vijftig jaar. Met 400 pagina’s in kleur op A4-plusformaat, 281 foto’s, 194 soortbeschrijvingen door 60 auteurs, verdiepende intermezzo’s, stukken over de landschappelijke ontwikkeling en aanbevelingen voor een nog vogelrijkere regio is Vogelatlas Amsterdam een must have voor iedere Amsterdammer die iets met vogels heeft. verder lezen

Geplaatst in oproepen, wetenswaardig |

Za 1 oktober 2022: Diemerpark | Euro Birdwatch 2022

Vogelaars tijdens de Birdwatch in het Diemerpark

Kom langs bij telpost Diemerpark!

De eerste zaterdag van oktober tellen traditioneel tienduizenden vogelaars in heel Europa trekvogels. Ook dit jaar doen er weer zo’n veertig landen mee met Euro Birdwatch. Ook ‘onze’ telpost Diemerpark, al jaren gerund door Frank van Groen, is van de partij. Een mooi moment om daar een kijkje te nemen! 

Van 8:00 tot 12:00 uur ben je welkom bovenop het heuveltje aan de IJburgkant van Diemerpark. Op trektellen.nl (zoek naar Diemerpark) vind je de exacte locatie én alle telgegevens van de afgelopen jaren. Vorig jaar trokken er tijdens Euro Birdwatch bijna vijftig soorten langs, waaronder 613 Graspiepers, 226 Spreeuwen, 27 Rietgorzen, 28 Zanglijsters en 2 Raven. Komt dat zien! En tel mee!

Geplaatst in oproepen |

Za 10 sept 2022: Werkochtend Schinkelbos

Voorheen kon je op dit heuveltje uitkijken over de omgeving

Za 10 sept: Werkochtend Schinkelbos, we helpen de Blauwborst

Doe ook mee! Geef je op voor 1 augustus 2022

Op 22 april was er een erg leuke VWGA-excursie in het Amsterdamse Bos met Evert Pellenkoft. We gingen onder andere op zoek naar de Blauwborst in het Schinkelbos, vlak onder de A9. Hier zijn ooit uitkijkheuveltjes aangelegd, zodat vogelaars de omgeving konden afspeuren. Helaas bleek dat deze heuveltjes nu helemaal overwoekerd zijn door brandnetels en bramen. Ook stonden er veel opkomende boompjes tussen het riet. Heel jammer! Zowel voor de vogels als voor ons vogelaars, omdat het veel zicht beneemt op de Rietzangers, Rietgorzen en Blauwborsten die er zitten. Gelukkig zagen we nog wel een Blauwborst! verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Vogelgriep-slachtoffers | oproep

 

Als u een dode vogel vindt is deze mogelijk overleden aan de vogelgriep. U kunt dan de vogel op laten halen door de Dierenambulance, tel. 020-6262121. Als het om een dode vogel in het water gaat kunt u hiervan een melding doen bij Waternet, 0900-9394.

Geplaatst in oproepen |

Help mee met het gierzwaluwenonderzoek van Gert de Jong

Al een paar weken horen we ze weer. De Gierzwaluwen zijn terug in de stad. Maar waar broeden ze eigenlijk? Gert de Jong doet al bijna 10 jaar onderzoek naar de broedplaatsen van gebouwenbroeders en de effectiviteit van nestkasten. Ik fiets een avond met hem mee, op verkenning naar Zuidoost. Ook daar broedt deze luidruchtige luchtacrobaat.

Alle nesten op een online kaart 

Mussen, Spreeuwen en Gierzwaluwen
Wie Gierzwaluwen inventariseert kan gelijk de Huismussen en Spreeuwen meepakken, ontdekte Gert. Die gebruiken namelijk vaak hetzelfde type broedplaats: holtes in gebouwen. Op nieuwe plekken zijn Huismussen er vaak als de kippen bij. Ook Spreeuwen, die iets later broeden ontdekken ze snel. Rondvliegende Gierzwaluwen zien dat en komen er jaren later ook broeden. Als het moet pakken ze de nestplaatsen af. De Gierzwaluw breidt z’n broedgebied niet snel uit en is enorm plaatstrouw. Als een nest eenmaal in gebruik is zal dat niet snel veranderen. Daarom is het belangrijk om deze nesten goed te beschermen. verder lezen

Geplaatst in oproepen, wetenswaardig |

Watervogeltellers gezocht!

Van september tot en met april worden in een groot deel van Noord-Holland halverwege de maand alle watervogels geteld. Dit wordt in veel gebieden, door heel veel tellers in heel Noord-Holland gedaan.

Aantal gebieden binnen de Vogelwerkgroep Amsterdam

Toch zoeken we momenteel tellers in een aantal gebieden binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam waar maandelijks watervogels of ganzen & zwanen worden geteld. Het gaat bijvoorbeeld om de Bovenkerkerpolder, Ouderkerkerplas en de Bloemendalerpolder bij Muiden. verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Za 7 mei 2022 : Big Day in werkgebied Amsterdam

Op zaterdag 7 mei 2022 wordt voor de 16e keer een Big Day georganiseerd door de Vogelwerkgroep Amsterdam. De Amsterdamse Big Day betekent een volle dag vogelen in teamverband binnen de grenzen van het werkgebied van de vogelwerkgroep. Doel is zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen binnen 24 uur. Horen is scoren, dus ook geluiden zijn belangrijk.

verder lezen

Geplaatst in diversen, oproepen |

Wo 30 maart 2022, 20 uur: Algemene Ledenvergadering

Voor in de agenda: Algemene ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Amsterdam op woensdag 30 maart 2022, 20:00 uur in buurtsalon Jeltje, Eerste Helmersstraat 106N.
Na afloop drinken we wat. De stukken voor deze ALV staan binnenkort op de voor leden toegankelijke pagina, onder Contact.

Geplaatst in oproepen |

Coördinator voor de Commissie Bescherming gezocht

Omdat de huidige coördinator na vele vele jaren het stokje wil overdragen en stopt met de werkzaamheden voor de Commissie Bescherming is de VWGA dringend op zoek naar een nieuwe bevlogen beschermer die de coördinatie van de commissie wil regelen.

Kijk voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie onder het kopje Vogelwerkgroep Amsterdam, Bescherming.

Geplaatst in bescherming, oproepen |

Wie komt de Commissie Bescherming versterken?

In de stad wordt veel gebouwd en ontwikkeld, soms komen vogels daardoor in het nauw. De Commissie Bescherming reageert op meldingen die bij de Vogelwerkgroep binnenkomen. Van vogelnesten die verstoord worden bij een verbouwing tot een melding over doorzichtige (en voor vogels levensgevaarlijke) bovenkant van geluidsschermen langs de weg. Soms vraagt een situatie direct om actie (foto’s maken), soms moeten er zaken uitgezocht worden. Dat maakt het werk voor de commissie nooit saai.
verder lezen

Geplaatst in bescherming, oproepen |

Doe mee aan De Mooiste Foto van 2021 – inzenddatum is verplaatst!

Wisseltrofee – kunstenaar Linda Molenaar

Alle VWGA leden kunnen meedoen aan deze fotowedstrijd, ook zonder speciale fotoapparatuur. Het hoeft ook geen bijzondere soort te zijn. Alles mag.

De jury let op allerlei aspecten:
Compositie / Scherpte / Wekt nieuwsgierigheid / Knap uitgevoerd / Bijzonderheid / Grappig / Sfeer
verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Doe mee met de tuinvogeltelling – 28, 29 en 30 januari 2022

Tel je tuinvogels en help de Merel

Wat zit er allemaal in jouw tuin of binnentuin? Vogelbescherming Nederland hoort het graag. Doe in 28, 29 of 30 januari mee met de jaarlijkse tuinvogeltelling, dan help je kwetsbare soorten beschermen. Het kost je maar een half uurtje. Hier kun je je opgeven. Wil je je kennis opfrissen of ben je nog niet zo bedreven? Op www.vogelbescherming.nl vind je een handige soortengids met geluiden en een gratis online cursus Tuinvogels.

In het jaar van de Merel doen Sovon en Vogelbescherming extra onderzoek naar het eetgedrag van deze prachtige zanger. De Merel heeft het de afgelopen jaren flink te verduren gehad. Vooral het Usutu-virus heeft veel slachtoffers gemaakt. Maar er lijkt meer aan de hand. Heb jij Merels in je tuin? Je helpt wetenschappers met voedsel- of nestonderzoek. Iedereen kan meedoen. Lees hoe het in z’n werk gaat op: www.jaarvandemerel.nl. Succes!

Geplaatst in oproepen |

Denk mee over windenergie in Amsterdam

De gemeente Amsterdam zoekt ruimte voor het plaatsen van 17 windturbines. Hierover kunnen de inwoners hun mening geven in de raadpleging die te vinden is onder de volgende link:

https://amsterdamwind.raadpleging.net/amsterdamwind

De werkgroep Windturbines van de VWGA heeft een standpunt hierover geformuleerd dat hier te vinden is.

Geplaatst in bescherming, oproepen |