Categorie archieven: excursies | verslagen

Verslag 8 maart 2023 De Hoge Dijk en Klarenbeek

Foto: Pim van Schaik

Een kleine maar dappere groep van zo’n 12 leden ging op de koude woensdagochtend op pad in het grensgebied van Zuid-Oost en Abcoude. Drie vrijwilligers van de Natuurvereniging De Ruige Hof hebben ons rondgeleid door Natuurterrein Klarenbeek en het aangrenzende gebiedje De Hoge Dijk. Dankzij hun kennis van het gebied hebben we veel geleerd over het beheer, maar ook veel vogels kunnen zien.

verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Verslag woensdagexcursie in het Flevopark 8 februari 2023

Putter tussen de elzenpropjes – Foto Pim van Schaik

Op een zonovergoten maar frisse ochtend gingen zo’n 20 leden op vogelspeurtocht door het Flevopark. Dat leverde een aantal prachtige foto’s op, zoals bijgaande foto van Pim van Schaik van een putter tussen de elzenpropjes. De afwisseling van bomen, open veld en water zorgde ervoor dat een grote verscheidenheid aan soorten is gezien:

 

Aalscholver Grote bonte specht Pimpelmees
Blauwe reiger Halsbandparkiet Putter
Boomklever Houtduif Roodborst
Boomkruiper Kauw Sijs
Canadese gans Knobbelzwaan Staartmees
Dodaars Kokmeeuw Vink
Ekster Koolmees Waterhoen
Fuut Koperwiek Waterral
Gaai Krakeend Winterkoning
Goudhaantje Kuifeend Zanglijster
Grauwe gans Meerkoet Zilvermeeuw
Grote Alexanderparkiet Merel Zwarte kraai
Geplaatst in diversen, excursies | verslagen |

Verslag woensdagexcursie 11 januari 2023

De korte-woensdagexcursie van 11 januari op de Nieuwe Ooster leverde 27 gespotte vogelsoorten op! De vogels waren mooi te zien in het zonnetje, dat juist deze twee uren zijn best deed.  Een mooi begin van het seizoen. Met zo’n dertig deelnemers gingen we in groepjes op pad.   verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Verslag excursie vogelboeken kijken in Artis Bibliotheek dec 2022

In december 2022 organiseerden Jip Binsbergen en Marij Veugelers van de Vogelwerkgroep Amsterdam voor het eerst een excursie naar de Artis Bibliotheek om de vele historische vogelboeken te gaan bekijken.
Jip (voormalig medewerker Artis Bibliotheek) wist welke mooie vogelboeken er in de kasten staan, maar ook in de kluis liggen. En Marij droeg zorg voor de organisatie en de verslaglegging.

Er was veel belangstelling voor deze excursie en op 8 en 15 december bezochten 23 VWGA-leden de oude Artis bibliotheek.
Aan de deelnemers is gevraagd om hun indrukken aan te leveren voor het verslag en mede dankzij enkele fotografen kun je ook een beeld krijgen van dit bezoek.

Er was duidelijk veel belangstelling voor deze excursie. En daarom gaan we deze excursie volgende winter herhalen.
Het verslag van dec 2022 is als pdf hier te downloaden.

Geplaatst in excursies | verslagen |

Verslag van de VWGA Estlandreis in mei 2022

Vrouwtje Auerhoen aan het eten in de top van een den. Foto: Roely Bos

Op 30 april 2022 verzamelden zich op een afgeladen Schiphol tien leden van de vogelwerkgroep Amsterdam voor een vlucht naar Estland, om daar onder leiding van twee Estlandse gidsen een deel van het land te doorkruisen op zoek naar vogels en zoogdieren. Van deze prachtige reis is door een aantal excursiegangers een verslag gemaakt, geïllustreerd met wat foto’s, dat via de volgende link als pdf te downloaden is.

Verslag van de VWGA-excursie naar Estland 2022.

Geplaatst in excursies | verslagen, verslagen |

Kort verslag van excursie Waterland 23 apr 2022

Waterland, Volgermeer. 23 april 2022.
Windkracht 6-7 uit het Oosten.

Rietzanger, Zwartkop, Knobbelzwaan, Cetti’s Zanger, Kneu, Scholekster, Grutto, Kievit, Tureluur, Tapuit, Regenwulp (2), Veldleeuwerik, Rietgors, Graspieper, Zwarte Kraai, Ekster, Wilde eend, Krakeend, Waterhoen, Meerkoet, Canadese gans (2), Grauwe Gans, Brandgans (grote vlucht bij Holysloot), Nijlgans, Bergeend, Kuifeend, Torenvalk, Buizerd, Boerenzwaluw, Spreeuw, mus en Lepelaars (2). Zelf zag ik nog een Watersnip.
IJdoornplas: Bruine Kiekendief gezien en Snor gehoord
Kinselmeer: Kemphaan, Krooneend.

Als hoogtepunt: Een langs vliegende Roerdomp. (tot 2 keer toe) en pulli van Grutto en Kievit.

Jip Binsbergen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Verslag woensdagexcursie De Bretten 13 apr 2022

Verslag woensdagexcursie Bretten 13 april 2022 
Een ochtend met goed weer om in groepjes wandelend of fietsend de Bretten te verkennen. Jip meldde namens zijn groepje de volgende waarnemingen: 

verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Verslag van de woensdagexcursie van 9 maart 2022

De woensdagexcursie van 9 maart naar de zonovergoten Lutkemeerpolder leverde nog geen blauwborst op maar wel een indrukwekkende lijst met andere waarnemingen. Zo’n 30 deelnemers in kleine groepjes zagen o.a.:

Aalscholver
Buizerd
Ekster verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Verslag excursie Flevopark 9 februari 2022

Deze keer gingen zo’n dertig deelnemers in groepjes van ongeveer vier rond in het Flevopark. Natuurlijk konden we elkaar weer herkennen aan de verrekijkers. Toen iedereen elkaar gevonden had, of in ieder geval ergens was aangesloten, verspreiden we ons over het park. Iedereen kon genieten van de Aalscholvers, Kuifeendjes en Krakeenden in het water en de Roodborst, Boomkruiper, Goudhaantjes en Staartmeesjes in bomen en struiken. Sommige groepjes zagen daarnaast een kleine snip (misschien een Bokje), een Wintertaling, een Koperwiek of een Vuurgoudhaantje. Al met al een geslaagde en gezellige ochtend! Dit zijn alle waarnemingen bij elkaar: verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Volop Vinken, Kepen, Sijsjes en Koperwieken

16 okt 2021. Net terug van een mooie dag in de Kennemerduinen. Volop Vinken, Kepen, Sijsjes en Koperwieken op trek. Kuifmezen en Goudhaantjes in de dennenbossen en flink wat rovers: Sperwer, Buizerd, Slechtvalk en Havik. Bij het Vogelmeer Watersnip, Dodaars en IJseend. Topexcursie!
Tycho Fokkema

Geplaatst in excursies | verslagen |

Vogelexcursie Hoge Dijk en Klarenbeek | Verslag

In Amsterdam Zuidoost, langs de Abcouderstraatweg, ligt een klein natuurgebiedje met de naam Klarenbeek, beheerd door vrijwilligers van natuurvereniging De Ruige Hof. Hier, en in het aangrenzende recreatiegebied De Hoge Dijk, was op woensdag 9 juni een vogelwandelroute voor duo’s uitgezet door de VWGA. Het was een heerlijke, zonnige dag en onder de vogelaars waren twee vrijwilligers van De Ruige Hof, die zowel het gebied als de voorkomende avifauna uitstekend kenden. verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Een zonnig juni-uitje naar de Noorder IJplas

Verslag door Barbara Reijs

De bedoeling was een laatste vogelexcursie voor de zomer. De Noorder IJplas. Een onbekend, onontdekt, onontgonnen ruig gebied, vlakbij de Coentunnel. Op een zonnige junidag. Dat was de bedoeling. Maar oh, wat heeft het leven vaak een ander verhaal in petto. En oh, wat hou ik daarvan. Laat ik beginnen met dat het voor mij het éérste uitje met de Vogelwerkgroep is.
verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Duo-excursie Rondje Bretten | verslag

Half april een ochtendje naar de Bretten, hoe leuk is dat? Heel leuk, bleek tijdens de duo-excursie van afgelopen woensdag. Gewapend met Jannekes helder vormgegeven wandelkaartje met vogelkijktips kon er al weinig misgaan. Het zonnetje scheen en ook de vogels hadden er hoorbaar zin in. De Tjiffen en Winterkoninkjes zongen om het hardst, en de Zwartkoppen (welkom terug!) vlogen ons letterlijk om de oren. Wat een heerlijk stukje stadswildernis zijn de Bretten toch. verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Duo-excursie Landje van Gruijters | Verslag

Met de duo-excursie van woensdag 12 mei begaven we ons net buiten het werkgebied van de VWGA. Het landje van Gruijters is een ondiepe plas brak water bij Spaarndam, enorm populair bij doortrekkende steltlopers en broedende Kluten. Onlangs is door vrijwilligers een tweede broedeiland gerealiseerd, dat inmiddels volledig is ingenomen door paartjes Kluten en Kokmeeuwen. De Visdiefjes zaten iets verderop.

verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |

Verslag excursie rondje Amstelpark – 10 maart 2021

Precies volgens afspraak ontmoet ik om 10.10 mijn vogelmaatje bij het mooie hek van ingang Rozenoord. Ik ben nieuw bij de vogelwerkgroep en blij dat we elkaar daar meteen vinden. Vanwege de corona-maatregelen zijn we in tweetallen met elkaar in contact gebracht, een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen terwijl we zoek gaan naar de vogeltjes.
verder lezen

Geplaatst in excursies | verslagen |