Categorie archieven: excursies | archief

Verslag van de woensdagexcursies van jan en feb 2024

De eerste woensdagexcursie van 2024 begon met een winters zonnetje op de Nieuwe Ooster begraafplaats. Een boomrijke plek met natuurlijke hoekjes waar vogels zich graag ophouden. De ruim 20 deelnemers zagen in drie groepjes onder andere een hoop sijsjes, een mooie koperwiek in het zonnetje en een goudvink die zich goed wilde laten bewonderen.  Op 14 februari hadden we minder geluk met het weer, maar waren er toch weer zo’n 20 waterdichte vogelaars naar het Flevopark gekomen, die onder andere de ijsvogel mooi konden bewonderen. De groepjes zagen: aalscholver; blauwe reiger –  ook op nest; boomkruiper; cetti’s zanger, ekster, fuut, gaai, goudhaan, grauwe gans, grote bonte specht, grote alexander parkiet; halsbandparkiet; heggenmus; houtduif; ijsvogel; kauw; kleine mantelmeeuw; kokmeeuw; koolmees; koperwiek; krakeend; kuifeend; meerkoet; merel; nijlgans; pimpelmees; roodborst; sijs; soepeend; spreeuw, staartmees, waterhoen, wilde eend, zilvermeeuw, winterkoning en zwarte kraai. 

Geplaatst in excursies | archief |

Zo 1 april 2018: Schinkelbos | wandelexcursie

Blauwborst Schinkelbos

We gaan op 1 april in het Schinkelbos op zoek naar  zingende Blauwborsten en Roodborsttapuiten. Uiteraard kijken we ook wat er nog meer te vinden is, waarschijnlijk zijn er al wat Rietzangers en heel misschien weer een vroege Beflijster.
Deze excursie richt zich met name op beginners, al is iedereen welkom.
Om 8:00 uur verzamelen bij de parkeerplaats bij het Schinkelbos (aan parallelweg t.o. Bosrandweg) en we gaan tegen het middaguur of eerder weer huiswaarts. Neem laarzen mee! Het is er erg drassig.

Graag opgeven bij g.klerk@xs4all.nl

Geplaatst in excursies | archief |

Zo 18 maart 2018: Oostvaardersplassen | auto-excursie

Bruine kiekendief paar crop IMG_8138Het voorjaar is aanstaande en in de Oostvaardersplassen is dat al te merken. Het paartje Zee-arenden is nu actief met balts en versteviging van het nest. Misschien kunnen we daar wat van mee krijgen. En zou de eerste bruine kiek al terug zijn? Via Dodaarsweg, Ibisweg, Grote en Kleine Praambult rijden we langs de Knardijk naar het bezoekerscentrum van dit befaamde natuurgebied. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Za 24 februari 2018: Amsterdamse Waterleidingduinen | auto-excursie plus wandelen

Zwartbuikwaterspreeuw AWD 1 januari 2018

Deze excursie zit vol.

We gaan dit keer onder deskundige begeleiding van Maarten Hotting naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. In de duinstrook zijn veel leuke vogels te zien en de Waterleidingduinen zijn daarbij doorregen met kanalen die ook weer vogels aantrekken. Er zit tegenwoordig elke winter wel een waterspreeuw, je ziet er vele grote gele kwikstaarten en regelmatig ijsvogels. Op de grotere kanalen en plassen kun je leuke eendensoorten treffen zoals de grote zaagbek of krooneend, en soms ook wilde zwanen. Er overwinteren elk jaar klapeksters. En in de bosjes foerageren vele soorten zangvogeltjes. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Zo 21 jan 2018: Waterland | fietsexcursie

Baardman 800 IMG_3252

Baardman Zwarte Gouw 15 feb 2017

Onder leiding van onze vogeldeskundige Jip Binsbergen doen we onze traditionele fietsexcursie in januari door Waterland.
De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden vast ook Smienten, Nonnetjes en Goudplevieren.
Om 8:00 uur verzamelen we bij de molen/Brouwerij het IJ aan de Funenkade.
Graag opgeven bij: E.M.Binsbergen@uva.nl

Geplaatst in excursies | archief |

Zo 7 jan 2018: Amsterdam-Oost | fietsexcursie

Grote Zaagbek IMG_3693Op de eerste excursie van het nieuwe jaar blijven we dicht bij huis. We bezoeken per fiets verschillende gebieden aan de oostkant van Amsterdam, een mooie gelegenheid de regiojaarlijst op te starten. Als eerste wandelen we over de Nieuwe Ooster, daarna rijden we per fiets via Flevopark en Diemerpark verder naar het oosten, langs de Baai van Ballast en  Kruithoorn naar de pieren van Muiden. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Za 9 dec 2017: Zeeland | auto-excursie

IJseend IMG_6836

IJseend

Op zaterdag 9 december gaan we weer het klassieke rondje Zeeland maken, dit keer met Mark Kuiper als expert. Zeeland is in deze tijd van het jaar een van de leukste plekken van Nederland, met veel en bijzondere soorten en altijd wel een leuke verrassing. We verwachten duikers, leuke eendjes zoals ijseenden en eiders, misschien wat bijzondere ganzen, diverse soorten futen, alken, steltlopers, roofvogels, kleine zilverreigers, en natuurlijk de bekende flamingo’s. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

November 2017: Excursie Lauwersoog is vol

jan-van-gent-6Excursie: lang weekend vrijdag 10 november 2017 –maandag 13 november 2017

Programma:
Vrijdag: voor eigen besteding (per auto) eindigend in een overnachting (evt diner) in Landall Econstad in Anjum.  Je kunt onderweg aanleggen bij Den Oever, langs de Afsluitdijk , en al wat struinen in Friesland. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Zo 5 nov 2017: Zuidpier IJmuiden |auto/wandel-excursie

Sneeuwgors IMG_9204

Sneeuwgors IJmuiden 29 okt 2016

IJmuiden biedt veel variatie. Vandaar dat dit gebied zo dicht bij Amsterdam altijd een bezoek waard is. We gaan veel wandelen langs het strand en op de Zuidpier. Strand, pier, de zeereep en evt. de Kunstenaarsduintjes bieden volop gelegenheid om van een veelheid aan soorten te genieten. Het hangt natuurlijk ook van het weer af maar we hopen op Jan van Genten, Zee-eenden en duikers. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Za 7 okt 2017: Texel | auto-excursie is vol

Buizerd op wiek IMG_6456

Deze excursie is volgeboekt.

Vogeldeskundigen: Edial Dekker en Rob Baars. Verzamelen om 6:50 uur want om 7:00 uur (boot van 8:30 uur) rijden we echt weg: verzamelplaats IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Za 26 aug 2017: Polder IJdoorn | fietsexcursie

Boerenzwaluw IMG_6103We gaan deze middag per fiets naar Polder IJdoorn, met name naar het daar gelegen vogelkijkpunt. Er is kans op allerhande watervogels in het plasdras-gebied ter plaatse, met name eenden en steltlopers. Kleine zangvogels kunnen in het rietland worden waargenomen. Het is verder een vogelrijk gebied met kans op roofvogels, rallen, diverse zwaluwen en met geluk een Paapje. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Gierzwaluwen kijken in 2017 | fietsexcursies op vrij 20:30

gierzwaluw gevels leidse IMG_2247Ook dit jaar heeft de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam weer  fietstochten op de agenda gezet, waarop op verschillende data in verschillende wijken naar Gierzwaluwen wordt gespeurd. Kom op een vrijdagavond om 20:30 uur naar een van de onderstaande verzameladressen, neem uw fiets mee en vergeet uw kijker niet. Het schema is als volgt: verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Za 17 juni 2017: Leersumseveld | auto-excursie

Deze excursie is vol.

Op zaterdag 17 juni 2017 is er een vwga-auto-excursie naar het Leersumseveld. Deze middag- en avondexcursie wordt begeleid door Marion de Groot, Hannie Nederlof en André van Kleunen.

Goede kans op Roodborsttapuit

Goede kans op Roodborsttapuit

Let op: de datum van deze excursie is gewijzigd!!

 We gaan op zoek naar de Nachtzwaluw. We zoeken die op in het Leersumseveld op de Utrechtse Heuvelrug. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Zo 30 april 2017: Schinkelbos | fietsexcursie

Blauwborst Guido Klerk

Blauwborst in het Schinkelbos – foto: Guido Klerk

Op 30 April gaan we met Guido Klerk naar het Schinkelbos. Dit is een excursie van ongeveer 4 uur en is geschikt voor alle niveaus. We verzamelen om 8:00 bij de Molshoop (die tegenwoordig eigenlijk de Boswinkel heet, aan de kop van de Bosbaan, Bosbaanweg 5) en fietsen vanaf dat punt gezamenlijk door het Amsterdamse Bos. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |

Za 22 april 2017: Zwillbrocker Venn – Flamingo’s | excursie

flamingo battenburg feb 2016 (2)Vlak achter Groenlo over de Duitse grens , op ongeveer een uur en drie kwartier rijden van Amsterdam, ligt het Zwillbrocker Venn. Een mooi natuurgebied waar Flamingo’s broeden. En die Flamingo’s zijn ons hoofd-target. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |