Categorie archieven: bescherming

Hoe gaat het met de Grutto? In de Bovenkerkerpolder wel goed.

Mark Kuiper, tot zijn verhuizing onlangs naar het oosten van ons land, is heel lang lid geweest van onze Vogelwerkgroep, en heeft zich vele jaren ingezet voor de weidevogels, en ook aan de aan boerenerven gebonden vogels als de Steenuil. Hierover heeft hij jarenlang voor onze website een blog geschreven, lees de stukjes hier maar na!

Onlangs heeft NH-nieuws weer eens aandacht besteed aan het reilen en zeilen van onze nationale vogel, de Grutto! Dit stuk heeft zelfs het landelijke nieuws gehaald, want hoe slecht het ook gaat met de Grutto in andere delen van onze provincie, in de Bovenkerkerpolder doet ie het goed, dankzij het uitgekiende beleid van Mark Kuiper. Hij heéft wat met boeren en hun boerenbedrijf, en daarom willen ze wel naar hem luisteren.

Lees het artikel op de website van NH-nieuws!

Geplaatst in bescherming, wetenswaardig |

Oproep betreffende Zomertortels | Vogelbescherming

Beste mensen,

Nu de zomertortels alweer terugkomen uit de Sahel willen we jullie erop wijzen dat Vogelbescherming Nederland gratis strooivoer ter beschikking stelt voor het bijvoeren van tortels.
Als u weet van broedende zomertortels bij jullie in de buurt en u kunt wat tijd te steken in het onderhouden van een bijvoerplek, laat dat dan weten.
Dan kunnen we strooivoer laten thuisbezorgen. Stuur daarvoor een mail naar zomertortel@vogelbescherming.nl, graag onder vermelding van het aantal zakken (naar keuze à 5 kg of 20 kg) en het afleveradres. Wij zorgen er dan voor dat het voer kosteloos op het opgegeven adres bezorgd wordt. verder lezen

Geplaatst in bescherming, oproepen |

Het Jaar van de Huismus en Stichting de Mussen Toevlucht

2024 is Het Jaar van de Huismus.  Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. De Huismus is één van de meest geliefde en meest talrijke vogels van ons land. Omdat ze altijd met z’n allen zijn, lijkt het alsof er nog steeds veel Huismussen zijn. Toch zijn hun aantallen in de laatste decennia van de vorige eeuw meer dan gehalveerd. Huismussen hebben bescherming broodnodig.
verder lezen

Geplaatst in bescherming, wetenswaardig |

Verslag van de werkdag aan twee oeverzwaluwwanden – Jos Vrolijk

Oeverzwaluwwand Duivendrecht

Op vrijdag 15 maart 2024 was een werkdag gepland om twee oeverzwaluwenwanden op te schonen. De jaarlijkse werkzaamheden bestaan uit het controleren en vooral opschonen en opvullen van de gebruikte nestgaten, voordat de oeverzwaluwen rond medio april terugkeren. Ook moeten elk jaar opgeschoten hoge kruiden en riet weggehaald worden dat voor de wand opgroeit en de aanvliegroute belemmert. verder lezen

Geplaatst in bescherming, verslagen |

Cursus, en daadwerkelijk weidevogels beschermen bij Weesp

Startavond 23 februari 2024

In het voorjaar start IVN een nieuwe vrijwilligersgroep om de nestelende Scholeksters, Tureluurs en Grutto’s in de Aetsveldse Polder te beschermen. Een leuke klus voor iedereen die in het voorjaar buiten wil zijn, boeren wil ontmoeten en vogels wil observeren. Iets voor jou? verder lezen

Geplaatst in bescherming, cursus |

Vrij 15 maart 2024: Werkochtend/-middag Oeverzwaluwwanden

Elk jaar vullen we de openingen aan met zand. Wand bij de Van der Madeweg. Foto – Willem van Weperen

Eind maart arriveren de eerste Oeverzwaluwen in ons werkgebied, de mannetjes gaan dan aan de slag met hun nest. Ze broeden graag in steile bergen (bouw)zand en maken ook gebruik van kunstmatige oeverzwaluwwanden. Deze geven we elk jaar een opfrisbeurt.

Help je ‘s ochtends of ‘s middags mee?

Vrijdag 15 maart pakken we twee oeverzwaluwwanden aan, eerst bij de Ouderkerkerplas en daarna bij de Van der Madeweg. verder lezen

Geplaatst in bescherming, oproepen |

Za 2 maart 2024: Werkochtend/-middag Schinkelbos

Het Schinkelbos groeit langzaam dicht

Het Schinkelbos is een moerassig stukje land aan de zuidwestkant van het Amsterdamse Bos en een uniek en vogelrijk terrein. Blauwborst en Rietgors komen er graag. Voor het broedseizoen begint gaan we de boswachter helpen met het rooien van wat boompjes en braamstruiken.

Help je mee?

Het Schinkelbos is een jong gebied en een belangrijke groene verbindingssroute. verder lezen

Geplaatst in bescherming, oproepen |

Beschermen kun je zelf!

Stadsdeelbestuurder Ester Fabriek behoudt natuureilandje Erasmuspark

Ester Fabriek maakt kennis met VWGA

Stadsdeel West wil het Erasmuspark herinrichten en vroeg bewoners om hun reactie. Buurtbewoner Janneke Vorst werd ongerust van het plan het natuureilandje van het park toegankelijk te maken voor mensen. Zij nodigde Ester Fabriek, dagelijks bestuurder van stadsdeel West, uit voor een kennismaking met onze vogelwerkgroep en een rondje door het park. verder lezen

Geplaatst in bescherming, oproepen |

Aanbevelingen voor een vogelrijk Amsterdam

Iedereen kan wel wat doen om de stad meer natuurinclusief en vogelvriendelijker te maken. In de Vogelatlas Amsterdam staan concrete tips en aanbevelingen voor bewoners, gemeenten en overheid. Het gaat erom de ruimtelijke en ecologische kwaliteit die nu al aanwezig is te behouden en te versterken.
Aanbevelingen voor een toekomstbestendige vogelrijke Amsterdamse regio

Geplaatst in bescherming |

Broedsucces bij de eerste Amsterdamse Zeearenden!

Man Zeearend 30 aug 2022 – Foto Hans van de Raapkamp – Klik voor een groter beeld

De eerste Amsterdamse Zeearend
Sinds 2006 broedt de Zeearend weer succesvol in Nederland. Vanuit Duitsland werden de Oostvaardersplassen gekoloniseerd, daarna verspreidde de soort zich rond het Lauwersmeer, de IJsselmonding en de Brabantse Biesbosch. In 2022 kwamen er in Nederland 30 paren tot broeden, wat resulteerde in 30 vliegvlugge jongen. Jonge vogels doen broedpogingen op afgelegen, natte plekken rond het IJsselmeer, in Noord-Nederland en de Delta. Eerste broedpogingen zijn gevoelig voor verstoring en niet altijd succesvol. verder lezen

Geplaatst in bescherming, verslagen, wetenswaardig |

Do 21 sept 2023, 20:00 uur: Thema-avond Vogelatlas in Pakhuis De Zwijger

Broedplaats Amsterdam, samenleven met vogels

Een jaar na de publicatie van de Vogelatlas Amsterdam kijken we terug op een uniek en zeer geslaagd project. Om dit te vieren, én om extra aandacht te geven aan de aanbevelingen in de atlas voor een vogelvriendelijkere stad, organiseert onze vogelwerkgroep een informatieve en interactieve avond met atlasauteurs, gastsprekers en spectaculaire beelden. Kom jij ook? Zet de (nieuwe) datum in je agenda en reserveer een plek!

Aanmelden via deze link.

verder lezen

Geplaatst in bescherming, oproepen, wetenswaardig |

Scholekster op het dak – een verhaal van Bep Scheen.

Al een paar jaar broedt een paartje Scholeksters op het dak van een flat aan de Sloterplas. Bep Scheen volgde het paar en schreef er een met eigen foto’s geïllustreerd verhaal over: Scholeksters op het dak

Toevallig is 2023 Het Jaar van de Scholekster, een initiatief van Sovon en Vogelbescherming. De Scholekster doet het over het algemeen niet goed, maar neemt nu meer en meer zijn toevlucht tot daken om veilig een broedsel groot te brengen. Om een overzicht te krijgen van het aantal dakbroeders is een website opgetuigd met informatie over dakbroedende scholeksters, waarnaast ook broedgevallen kunnen worden doorgegeven.

Doet u mee? Klik dan op Scholekster op het dak!

Geplaatst in bescherming, oproepen, wetenswaardig |

Vogelgriep op het Landje van Geijsel | Commissie Bescherming

Kokmeeuwen rapen – Foto Hans Niekus

Het Landje van Geijsel speelt een belangrijke rol m.b.t. de wereldpopulatie van IJslandse Grutto’s. Al zo’n 25 jaar pleisteren deze vogels van februari tot april op het Landje, staande in het ondiepe water, veilig voor predators. De vroegere aantallen van rond de 5000 exemplaren worden niet meer gehaald, omdat er in verloop van tijd overal in NL zulke Landjes werden aangelegd waar de IJslandse Grutto ook heen kon; dus loopt het aantal de laatste jaren op tot rond de 1500. Ook dit jaar delen zij  ’s nachts het gebied met honderden Wulpen, nog meer Kieviten en eendensoorten, en vallen er als laatste honderden Kokmeeuwen in. verder lezen

Geplaatst in bescherming |

Bericht van de commissie windturbines

Sinds begin 2021 is de werkgroep wind binnen de VWGA actief.
Er is veel tijd gestopt in het formuleren van het standpunt inzake de energie transitie. Dit standpunt is terug te vinden op de website van de VWGA.
 
In het proces van het verzamelen van informatie zijn we ook in contact gekomen met de gemeente.  Op uitnodiging van de gemeente is een afvaardiging de werkgroep aangeschoven bij een klankbordgroep (KBG).
Amsterdam wil graag 17 windturbines plaatsen binnen de gemeente grenzen. Daarvoor moet veel onderzoek gedaan worden naar de locaties en de gevolgen. In dat proces heeft de gemeente meerdere klankbordgroepen opgericht. Een van die groepen spits zich toe op ‘natuur’. verder lezen

Geplaatst in bescherming, wetenswaardig |

Coördinator voor de Commissie Bescherming gezocht

Omdat de huidige coördinator na vele vele jaren het stokje wil overdragen en stopt met de werkzaamheden voor de Commissie Bescherming is de VWGA dringend op zoek naar een nieuwe bevlogen beschermer die de coördinatie van de commissie wil regelen.

Kijk voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie onder het kopje Vogelwerkgroep Amsterdam, Bescherming.

Geplaatst in bescherming, oproepen |