Boerenzwaluwen in november!

Maandag 8 november zijn 2 telrecords op telpost Diemerpark gebroken. Zo vlogen er in 4 uur 202 Pimpelmezen voorbij. Nog veel bijzonderder waren de 6 boerenzwaluwen die boven het Diemerpark vlogen. Eerst 2 boven mast Diemen, later nog een groepje van 4 dat een tijdje hoog boven de Vijver bleef foerageren. In november!

Vorige week vloog er ook al een novemberboertje langs de telpost Diemerpark. Slechts twee keer eerder gebeurde dat, 8 jaar geleden op 11 november 2013 en drie jaar geleden op 12 november 2018. Vanaf de ruim 2 kilometer zuidoostelijker gelegen telpost Vijfhoek, waar al 43 jaar trekvogels geteld worden, waren er de afgelopen decennia 2 novemberwaarnemingen van Boerenzwaluw. Ook afgelopen maandag 8 november 2021 ging het om 5 vogels, misschien wel deels dezelfde als die van het Diemerpark. De enige andere waarneming betreft een vogel op 1 november 1981. Dat is veertig jaar gelden.

Om alles even in perspectief te plaatsen: op telpost Diemerpark zijn tot nu toe 1.258 teluren gemaakt in de herfst, waarvan 148 in november. Op telpost Vijfhoek zijn tot nu toe 6.293 teluren gemaakt in de herfst, waarvan 610 in november.

Net zomin als een zwaluw nog geen zomer maakt, zeggen een paar novemberzwaluwen niet alles over de voortdenderende klimaatverandering. Maar het is wel een teken aan de wand. Superinteressante tijden voor biologen zijn het in elk geval…

Wil je trektellingen volgen? Kijk dan op trektellen.nl
Frank van Groen 

Dit bericht is geplaatst in wetenswaardig. Bookmark de permalink.