Blog van een weidevogelaar 21

DipjeGrutto en Mark kl

Een boer geeft graag het weer de schuld.

2015 gaat niet de boeken in als een goed gruttojaar. Op sommige plekken ging het nog niet al te slecht. Op Marken vond ik eind mei nog de helft van de grutto’s met kuikens. Vreemd genoeg weinig op de percelen met kuikenlandbeheer, het gras was er erg kort. De vogels wisten een plekje te vinden dat volgens elke deskundoloog volkomen ongeschikt is. Vlak tegen de huizen van de Moeningswerf en Rozenwerf, tot in de tuintjes en op de ijsbaan aan toe liepen de kuikens. Amstelland scoorde een relatief slecht jaar – maar hier is dat nog altijd een reproductie van meer dan 50%, genoeg om de populatie op peil te houden. Maar elders was het vaak schrikken. Vooral gebieden met veel predators raakten snel erg leeg.

Aan het grasland lag het niet. Een boer geeft natuurlijk het weer de schuld. En dat is echt niet zonder reden in 2015. Eind mei waren er nog heel wat percelen niet gemaaid en daarbij waren er genoeg die ik een ruime voldoende gaf als kuikenland – nog geen lang of zwaar gewas. De Schaalsmeer was zelfs een en al volmaakt kuikenland – in de eerste week van juni geen kuiken gevonden nadat er in april toch tientallen grutto’s van plan leken daar te gaan broeden.

Weidevogels kunnen dus ook gewoon pech hebben. Mei was koud, een droge noordenwind blies op de meeste dagen elk lentegevoel de polder uit. Het was ook droog, het veen barstte en brokkelde. Het water dat viel, plensde op 5 mei dan weer in zo’n harde bui dat veel kuikens bezweken. De wormen diep, de vliegjes weggewaaid.

Maar het weer was niet de grootste factor lijkt het. Ik kon mijn hart ophalen aan de marters dit jaar! Zie ik in een gemiddeld jaar misschien drie keer een hermelijntje in het seizoen, nu zag ik er drie op een dag. Een dook onder mijn schoen een mollengang in. De rattenvanger vertelde dat hij in tien jaar nog nooit een bunzing had als bijvangst. Nu had hij er vier. De torenvalk, buizerd en bruine kiekendief hadden ook duidelijk moeite met het vinden van muizen.

Het is altijd wat, ligt er prachtig weidevogelgras, werkt de natuur weer niet mee. Ach, zo’n jaartje hoort erbij. Volgens de logica van Bartjens krijgen we ook weer eens een goed jaar. De muizenvreters dippen nu ook. Volgend jaar gaat dat weer meevallen. En als er dan weer wat muizen zijn en het in mei elke dag even warm water regent … klagen we gezellig over dat maaien dat er maar niet van komt.

De schuld van het weer.

Dit bericht is geplaatst in blog. Bookmark de permalink.