Blog van een weidevogelaar 14

Wat een enorme Markteleurstelling was dat een jaar of tien geleden. We telden hoeveel gruttogezinnen er in de polder liepen nadat we de nesten hadden beschermd. Als we heel positief rekenden… was 70% mislukt. Als we heel eerlijk waren, moesten we toegeven dat, met het laatste maaien voor de deur, bijna 100% mislukt was.

Gisteren telden we de Bovenkerkerpolder. 127 gruttogezinnen, 76% van wat er begon. Met alle druk van kraaien, buizerds en reigers, een verlies in de nest- en de vroege kuikenfase van rond de 25%. Zonder agrarisch natuurbeheer 2.0 zou het verlies dichtbij 100% zijn geweest. Vrijwel alle vogels zitten op graslanden die niet gemaaid of afgeweid worden voordat de kuikens gevlogen zijn.

Wat maakt het verschil? Drie dingen: Kuikenland, kuikenland en kuikenland. Per gezin ligt er een ha. kuikenland in de polder – gras dat niet wordt gemaaid voordat de kuikens vliegvlug zijn. Met het verminderen van de mestgift, het tijdelijk verhogen van het waterpeil en het inzaaien met speciale zaadmengsels proberen de boeren optimaal kuikenland te maken. Langs een van sloten is een explosie van grote ratelaar. Echte koekoeksbloem, jaren verdwenen, rukt op. De botanische neveneffecten van het gruttobeheer worden zichtbaar!

bkp mei

Dit bericht is geplaatst in blog. Bookmark de permalink.