Blog van een weidevogelaar 12

6 mei 2014Mark

Oei, dat ging er de afgelopen dagen weer snoeihard aan toe in de Hollandse polders. Met de dreiging van regen na een periode van ongewoon groeizaam weer is er massaal gemaaid.

De kieviten hebben zich aan het vroege voorjaar aangepast en zijn vroeg gaan leggen. Dit jaar hadden de Friese eierrapers ongelijk. Die beweren dat de eerste legsels toch niet uitkomen, zodat die eieren zonder schade lekker opgepeuzeld kunnen worden. Soms krijgen ze gelijk, nu niet. De eerste nesten zijn prima uitgekomen en de kuikens doen het, nu overal de omstandigheden goed zijn, opvallend goed. De eerste oefenen hun vleugels al en vliegen binnen een week de lucht in. Waar de kuikens op een grote kale vlakte terechtkomen, geef ik helaas geen cent voor hun leven – voer voor de buizerd en de mantelmeeuw…

De grutto’s is een ander verhaal. Op hun dooie gemak kwamen ze Nederland binnenvliegen, namen ruim de tijd om aan te sterken en zijn geen dag vroeger gaan broeden dan gemiddeld.

Goddank broeden de grutto’s in de Ronde Hoep (230), de Bovenkerkerpolder (160), Marken oost (90), Spaarnwoude (50) en het centrum van het Wormer-Jisperveld (230) voor 80-90% op percelen waar nog lang niet wordt gemaaid.

Als er geen agrarisch natuurbeheer in de Bovenkerkerpolder was, waren alle percelen nu gemaaid. Dan zaten 166 paren grutto zonder ei of kuiken. Nu gaat gewoon weer 80% van de kuikens vliegvlug worden.

David Kleijn van Alterra  beweert : “Als het agrarisch natuurbeheer in zijn geheel zou worden afgeschaft, dan zijn de negatieve effecten op de biodiversiteit beperkt.” Ik heb de goede man nog nooit mogen verwelkomen in mijn paradijsjes, hij haalt zijn kennis kennelijk elders. Dat agrarisch natuurbeheer en weidereservaatbeheer op sommige plaatsen half-half wordt uitgevoerd, wil niet zeggen dat het niet kan. Het kan, tientallen boeren bewijzen het.

 

gruttovestiging80% van de grutto’s zit in of nabij percelen met een hogere waterstand en rust (kleurtjes) totdat de kuikens zijn gevlogen.

 

 

Dit bericht is geplaatst in blog. Bookmark de permalink.