Bezwaren tegen roofvogelshow in Amsterdamse Bos

Vandaag heeft het bestuur van de VWGA een e-mail gestuurd aan de beheerder van het het Amsterdamse Bos met de volgende tekst.

Geachte heer Middelbeek,
Op het programma van de opening van het buitenseizoen van het Amsterdamse Bos op 13 mei a.s. staat een roofvogelshow. De afd. Amsterdam van de Partij voor de Dieren heeft u dringend verzocht af te zien van deze show. De Vogelwerkgroep Amsterdam ondersteunt dit verzoek van harte. Wij hebben daarvoor de volgende redenen.
De shows veroorzaken welzijnsproblemen voor de vogels, creëren een ongewenste vraag naar roofvogels als huisdier en er is sprake van faunavervalsing. Daarnaast is meestal sprake van slechte voorlichting (ondanks dat het tegendeel wordt beweerd).
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website van Vogelbescherming Nederland, waarop een groot aantal organisaties zich uitspreekt tegen roofvogelshows en de website van de Werkgroep Roofvogels Nederland. Tevens treft u hierbij een flyer aan; daarin wordt kort en bondig aangegeven welke grote bezwaren er aan roofvogelshows kleven.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vogelwerkgroep Amsterdam
Frank van Groen    Jan van der Ben
voorzitter                 bestuurslid

Dit bericht is geplaatst in wetenswaardig. Bookmark de permalink.