Bestel Vogelatlas Amsterdam

In de vierde week van september 2022 is het boek Vogelatlas Amsterdam verschenen. Het gaat om een rijkelijk met foto’s en kaarten geïllustreerde uitgave van 400 pagina’s in kleur, ongeveer op A4-formaat.

De prijs van het boek is €34,90. Leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam krijgen voor één exemplaar een korting van €10,- op de prijs in de boekhandel. Een mooie aanleiding voor mensen met interesse in vogels in de Amsterdamse regio om lid te worden van de vwg. Lid worden kan op deze pagina.

Mensen die een bijdrage geleverd hebben aan het boek als teller, schrijver en/of fotograaf kunnen per persoon één exemplaar van het boek voor €10,-  aanschaffen. Elk volgend exemplaar kost €34,90. Voor mensen buiten de Amsterdamse regio kunnen nog additionele portokosten van toepassing zijn.

De atlas is op te halen op zeven adressen in diverse delen van Amsterdam en Weesp. Na bestelling krijgt u hierover meer informatie.

Bestel de atlas door onderstaand formulier in te vullen, of stuur een mailtje naar: vogelatlasamsterdam@gmail.com

Ja, ik bestel de Vogelatlas!

    TellerLid VWGAGeen van bovenstaand

    De Amsterdamse vogelatlas

    In Amsterdam wemelt het van de vogels. Van broedende Slechtvalken op het Rijksmuseum tot Baardmannetjes in Landelijk Noord en alles daartussenin. De grote diversiteit aan biotopen maakt dat in onze contreien bijna 200 soorten broeden en/of overwinteren. In 2020 en 2021 zijn al deze vogels in kaart gebracht door meer dan 130 vrijwilligers. Nooit eerder is op deze uitgebreide schaal de Amsterdamse vogelwereld geïnventariseerd.

    Dit boek is de opvolger van Sijsjes en Drijfsijsjes, de Amsterdamse vogelatlas uit de jaren negentig. Door de nieuwe resultaten te vergelijken met dit werk en andere vergelijkbaar onderzoek uit het verleden komen interessante ontwikkelingen aan het licht, zoals de vestiging van zuidelijke soorten als de Cetti’s Zanger, de toename van de Halsbandparkiet, het nagenoeg verdwijnen van soorten als Wulp en Kemphaan en het uitsterven van de Zomertortel. Oorzaken van deze veranderingen worden benoemd, zoals ruimtelijke ontwikkelingen, intensivering van agrarisch grondgebruik, stikstofdepositie en klimaatverandering.

    Dit boek bevat verder adviezen om de vogelrijkdom in onze hoofdstad ook in de toekomst te behouden. Ze zijn niet alleen gericht aan beheerders van groenstructuren en aan lokale-, regionale- en nationale overheden, maar geven ook concrete tips aan inwoners van de Amsterdamse regio, om hun balkon, tuin, of straat vogelvriendelijk in te richten.