Beleidsplannen VWGA 2019/2021 | bestuursmededeling en oproep

Koereiger – Foto René Alberts

VERENIGINGSNIEUWS

VWGA Beleidsplan 2019 – 2020 – 2021

Marc Menon, Voorzitter Vogelwerkgroep Amsterdam

Met het einde van een vol en druk verenigingsjaar in zicht, meende ik dat het een goed idee zou zijn om de nieuwe plannen van het bestuur voor de komende periode uit de doeken te doen.

Zoals eerder gememoreerd, heeft het bestuur eind 2016 een ledenraadpleging doen uitgaan. Naar aanleiding van de resultaten daarvan, is een plan met tien (10) beleidspunten voor de jaren 2017-2018 opgesteld, waaronder updaten en modernisering van onze verenigingsstatuten, het inrichten en formaliseren van een jeugdlidmaatschap/jeugdactiviteiten,  een pilot met postcode-ommetjes (laagdrempelige excursies in de eigen buurt) en digitalisering van De Gierzwaluw.

Na vaststelling begin dit jaar dat deze tien beleidspunten waren ingevuld, dan wel op korte termijn zouden worden afgerond, heeft het bestuur de koppen opnieuw bij elkaar gestoken met als doel om, aan de hand van nog een aantal losse eindjes uit de ledenraadpleging uit 2016 alsmede naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en onverwachte zaken waar wij thans tegenaan lopen, een nieuw lijstje van beleidspunten voor de komende jaren te formuleren. Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 maart 2019 is een overzicht van doelen en mogelijke ideeën en acties om daar uitvoering aan te geven gepresenteerd (aangehecht achter deze column). Aan een deel daarvan wordt inmiddels uitvoering gegeven in de vorm van concrete plannen of projecten, andere terreinen liggen nog braak.

Belangrijk is dat het bestuur dit niet alleen kan en wil doen, maar rekent op actieve betrokkenheid van de leden van de vereniging. Ik nodig je van harte uit om de presentatie eens door te lopen: bekijk die zeven hoofddoelen voor de komende jaren en de mogelijke acties om daar uitvoering aan te geven eens! En kies een actie uit die je aanspreekt of waar je ervaring in of affiniteit mee hebt! Of formuleer een nieuwe actie die het realiseren van een doelstelling dichterbij brengt! Meld je bij een bestuurslid als ‘trekker’ van één of meerdere acties! Vele handen maken licht werk!

Ik maak van de gelegenheid gebruik om ook een oproep voor nieuwe bestuursleden te doen. Het bestuur is op dit moment met zijn vijven. Dat is eigenlijk te weinig. Eén bestuurslid is bovendien begin 2020 aan het einde van zijn huidige termijn en niet meer herverkiesbaar. Twee andere bestuursleden zijn begin 2021 aan het einde van hun huidige termijn en dan mogelijk niet meer herverkiesbaar. Gelet op de continuïteit, maar ook adequate vertegenwoordiging van onze vereniging, draagvlak onder de leden en werkverdeling is het van groot belang dat onze vereniging beschikt over een voltallig bestuur. Langs deze weg dan ook de hartelijke uitnodiging om je te melden bij mij of een ander bestuurslid (in persoon tijdens een activiteit van onze vereniging, maar telefonisch of per e-mail kan natuurlijk ook, zie hieronder). Indien je hiervoor belangstelling hebt en een idee wilt krijgen van werkomschrijving of tijdsbeslag, ik hoor graag!

Bestuursleden:

Voorzitter: Marc Menon, , m.menon@online.nl
Secretaris: Marion de Groot,  secretariaat@vogelsamsterdam.nl
Penningmeester: KeesJan van Bergeijk,  kijegreb@ziggo.nl
Algemene bestuursleden: Teun van Dijk, , tr.vandijk@planet.nl, Ruud Wolterman,  r.wolterman@amc.uva.nl (telefoonnummers staan in het colofon van De Gierzwaluw)

 

Dit bericht is geplaatst in oproepen, wetenswaardig. Bookmark de permalink.