Verstuurd

Bedankt voor uw aanmelding als lid!

Maakt u meteen de contributie over?
De bedragen vindt u hieronder. Wilt u ons tijdschrift De Gierzwaluw op papier ontvangen (digitaal is standaard), dan kost dat € 10,-  extra. Ons rekeningnummer is NL 60 INGB 0005 0604 00, ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam, onder vermelding van ‘nieuw lid’. Hartelijk bedankt!

Contributie
Standaard bedraagt de contributie € 17,50 per jaar.
Voor leden met een Stadspas is deze € 15,- per jaar.
Als ook een huisgenoot lid wordt, betaalt deze € 4,50 en wordt de contributie samen € 22,-.

Lidmaatschap Vogelwerkgroep Amsterdam

  • U kunt nu meedoen met alle activiteiten.
  • U ontvangt 4 x per jaar ons blad De Gierzwaluw.
  • Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering.
  • Per e-mail ontvangt u onze digitale nieuwsbrief.

Download de Folder