Verstuurd

Bedankt voor je aanmelding als lid!

Maak je gelijk de contributie over?
€ 17,50 over op rekeningnummer NL 60 INGB 0005 0604 00 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam, onder vermelding van ‘nieuw lid’. Hartelijke bedankt!

Contributie
Voor alle leden bedraagt de contributie €17,50 per jaar.
Voor leden met een Stadspas is deze €15 per jaar.
Als ook een huisgenoot lid wordt, betaalt deze € 4,50 en wordt de contributie samen €22

Lidmaatschap Vogelwerkgroep Amsterdam

  • Je kunt nu meedoen met alle activiteiten.
  • Je ontvangt 4 x per jaar digitaal ons blad De Gierzwaluw.
  • Jaarlijks word je uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering.
  • Per e-mail ontvang je onze digitale nieuwsbrief.

Download de Folder