Auteursarchieven: roely

Di 30 april 2024, 19 uur: De Bretten | avond-fietsexcursie

Inmiddels traditionele (KNNV en VWGA) excursie met de hoop enkele allereerste hartstochtelijke nachtegalen te spotten. Een wonder in deze smalle strook natuur overstemd door verkeersgeluiden, die onder hoge druk staat van naburige bebouwing en allerlei recreatieplannen Dus voor hoe lang nog ?

Voor de kwetsbare nachtegaal heeft zijn Rode lijst status een belangrijke signaleringfunctie en er geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, in de Brettenzone zal dit het tegengaan van verbossing moeten zijn en minder wildplukkers en wandelaars (NS wandeling!) door de ondergroei met brandnetels om het de nachtegaal naar de zin te maken Hij zoekt voortdurend dierlijk voedsel in de dikke strooisellaag op de bodem: insecten, oorwurmen, spinnen, hooiwagens en regenwormen maar eet ook bessen. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Za 4 mei 2024: Big Day!

Hoeveel soorten zie jij in 24 uur?

Op zaterdag 4 mei 2024 organiseert onze vogelwerkgroep voor de 16e keer een Big Day. De Amsterdamse Big Day betekent een volle dag vogelen in teamverband, binnen de grenzen van ons werkgebied. Doel is binnen 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen. Zien of horen = scoren, als de vogel door meer dan de helft van het team is gezien of gehoord. Doe je dit jaar ook mee? verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Za 11 mei 2024, 13:15 u: Groene Jonker | auto- en wandelexcursie

De Groene Jonker is een natuurgebied gelegen bij de Nieuwkoopse plassen, waarvan het ook deel uitmaakt. Het gebied ontstond in de 16e eeuw door vervening om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan turf als brandstof.

Het is een prachtig waterrijk gebied met afwisselend water, riet en grasland.
We gaan veel weide- en moerasvogels zien en horen. En we gaan op zoek naar Zwarte Sterns, Geoorde Futen en Steltkluten. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Wo 29 mei 2024: Raaf, mysterieus en bijzonder | lezing door Hans de Vos Burchart

Foto: Hans van de Raapkamp

Een grote zwarte vogel, met een diep krassend geluid.
Dood en verderf of misschien toch ook wel geluk en voorspoed??!!

Al eeuwen houdt de raaf de mensheid bezig en wordt deze bijzondere vogelsoort  als mysterieus bestempeld. Geliefd of gehaat, het is maar in welke cultuur je leeft. In de lezing wordt hier mede aandacht aan besteed.
Maar ook aan de gevolgen hiervan. De raaf is stevig vervolgd in Europa en in het bijzonder in Nederland. Hoe is het de soort vergaan nadat deze weer werd geherintroduceerd in Nederland halverwege de vorige eeuw? verder lezen

Geplaatst in lezingen |

Erelidmaatschap voor Frank van Groen

Op 26 maart 2024 is tijdens de Algemene Ledenvergadering  van onze Vogelwerkgroep op voordracht van het bestuur het erelidmaatschap toegekend aan Frank van Groen, duizendpoot binnen de vereniging. Een kleine greep uit de inspanningen die Frank als lid sinds begin jaren 80 heeft geleverd: inventarisaties in tal van gebieden in en rond Amsterdam, coördinator van de Veldwerkcommissie, voorzitter van de VWGA, excursieleider tijdens vele excursies, cursusleider in de Basiscursus Vogelherkenning, schrijver van tientallen artikelen in kwartaalblad De Gierzwaluw en last but not least: de intiatiefnemer van en grote kracht achter de nieuwe Vogelatlas van Amsterdam! Door de voorzitter werd een oorkonde, een prachtig boeket en een IJsvogel-kunstwerk van Linda Molenaar overhandigd.

Op de ledenpagina leest u meer over deze ALV.

Geplaatst in wetenswaardig |

Verslag van de werkdag aan twee oeverzwaluwwanden – Jos Vrolijk

Oeverzwaluwwand Duivendrecht

Op vrijdag 15 maart 2024 was een werkdag gepland om twee oeverzwaluwenwanden op te schonen. De jaarlijkse werkzaamheden bestaan uit het controleren en vooral opschonen en opvullen van de gebruikte nestgaten, voordat de oeverzwaluwen rond medio april terugkeren. Ook moeten elk jaar opgeschoten hoge kruiden en riet weggehaald worden dat voor de wand opgroeit en de aanvliegroute belemmert. verder lezen

Geplaatst in bescherming, verslagen |

Verslag van een wandeling door Waterland | Frans van der Feen

Het havenrak van Broek-in-Waterland

Voorjaarswandeling in Varkensland
Tekst en foto’s Frans van der Feen

Het artikel in De Gierzwaluw van juli 2023 lokte ons ertoe om een wandeling te gaan maken rond Varkensland. We moesten zorgen dat we er voor 15 maart waren, want vanaf die dag zijn sommige wandelpaden gesloten in verband met het broedseizoen. verder lezen

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Korte woensdagexcursies in 2024

Voorgaande jaren hebben we – buiten de reguliere dagexcursies in het weekend – ook korte excursies rond Amsterdam gedaan. Kijk eens bij de excursieverslagen voor een indruk.

Ook in 2024 gaan we in kleine groepjes op pad, in of rond Amsterdam. De data voor de eerste helft van 2024 zijn alvast geprikt: elke 2de woensdag van de maand 10:00 – 12:00u.  Startplek en informatie krijg je als je je hebt opgegeven.

10 januari 2024 – De Nieuwe Ooster
14 februari – Flevopark
13 maart – Amsterdamse Bos
10 april – De Bretten
8 mei
12 juni

Info en aanmelden bij Inge van Meelis:
woensdagexcursievwga@gmail.com

Geplaatst in diversen, excursies |

Verslag werkochtend Diemerpark

Op zaterdag 10 februari vond er een vrijwilligerswerkdag plaats in het Diemerpark. Deze dag werd georganiseerd door de Vrienden van het Diemerpark, samen met mensen van Nazorg Diemerpark en de Projectgroep Vernieuwing Diemerpark. De opkomst was groot en ook leden van de Vogelwerkgroep sloten aan. Er is een nieuwe broedwand geplaatst voor IJsvogels, en er zijn nestkasten vervaardigd en geplaatst op verschillende locaties in het park. De werkdag was een groot succes, waarvoor dank aan de organisatoren!

foto – Henk Neerings

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Wie wil mee op voorjaarsreis naar de Camargue?

Is er belangstelling voor een buitenlandse vogelreis in het voorjaar van 2024?

Er is een plannetje om van maandag 20 mei tot en met maandag 27 mei 2024 naar de Camargue in Zuid-Frankrijk te gaan. De Camargue bestaat uit de delta van de Rhône en omgeving en is een prachtig vogelgebied met vooral veel waterwild en in de omgeving bijeneters, scharrelaars, boomvalken en nog veel meer. In de buurt bezoeken we ook het steppengebied de Crau en het berggebied Les Alpilles. Beiden ook met een eigen vogelbiotoop. En is er natuurlijk (een beetje) ruimte voor cultuur: bijvoorbeeld de brug van van Gogh in Arles en diverse mooie Romeinse aquaducten waaronder de Pont du Gard, een meesterwerk van Romeinse bouwkunst dat je gewoon een keer gezien moet hebben. Bovendien is dit altijd een mooie plek voor nieuwe vogelsoorten. verder lezen

Geplaatst in excursies, oproepen |

Bestel de nieuwe Vogelatlas van Amsterdam!

De Vogelatlas van Amsterdam, 34,90 euro, te bestellen via www.vogelsamsterdam.nl

Medewerkers, tellers, schrijvers en fotografen betalen slechts 10 euro voor het eerste exemplaar, voor leden is de prijs 24,90 voor één exemplaar, en de overige boeken kosten 34,90 euro.
Na bestelling ontvang je een mail met daarin informatie waar de atlas af te halen is. Dit kan op zeven adressen in diverse wijken van Amsterdam en Weesp.

Wat zegt onze drijvende kracht Frank van Groen in Het Parool:

Dit zijn de winnende en verliezende vogels in Amsterdam: ‘Het gaat ontzettend slecht met de weidevogels’

Amsterdam telt 194 vogelsoorten, van het opwindende woudaapje tot de slaapverwekkende houtduif. Maar door ontwikkelingen in het landschap hebben de vogels in de stad hun winnaars en verliezers. ‘De komende twintig jaar gaan er gigantische verschuivingen optreden.’

verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

Aanvulling op het register van de Vogelatlas Amsterdam

Omdat om onduidelijke redenen in het register van de Vogelatlas Amsterdam 1e druk de dubbele vogelnamen zijn verdwenen kunt u HIER de aanvulling downloaden als pdf.

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Keuzehulp verrekijker of telescoop

Kijker kopen?

Uit gesprekken met nieuwe leden en beginnende vogelaars tijdens excursies blijkt dat er behoefte is aan goede informatie bij de aanschaf van een kijker. De vogelwerkgroep wil deze leden graag tegemoetkomen met een goed advies en er zal te zijner tijd een uitgebreid artikel worden opgenomen in de Gierzwaluw of op de website. Dat kost echter tijd. Daarom plaatsen we hieronder alvast links met informatie voor degenen die op dit moment de aanschaf van een kijker overwegen.

Een dwingend advies geven we wel graag alvast: ga altijd eerst een kijker uitproberen bij een speciaalzaak voor je hem koopt. Koop nooit een kijker via internet als je deze niet eerst in de hand hebt gehad! verder lezen

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Veel te leren via Natuurstudiegroep Dijleland


Nu het atlasproject in de laatste fase komt en de zomer begint is het tijd voor wat theorie. Natuurstudiegroep Dijleland (België) heeft fantastische overzichten gemaakt van bepaalde vogelsoorten, in het kader van herkenning tijdens trektellen. Ook heel interessant als je niet telt!
Neem eens een kijkje op: www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule/

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Oude berichten onder de streep ——————————————————————————————–

Geplaatst in diversen |