Auteur Archief: frank

Do 5 jan 2017: Nieuwe Oosterbegraafplaats | wandeling

We beginnen het excursieprogramma in het nieuwe jaar met een korte vogelexcursie dicht bij huis in een mooi en vogelrijk gebied. De Nieuwe Ooster is daarvoor uitermate geschikt.

We maken kans op Koperwiek.

We maken kans op Koperwiek.

De 30 ha grote Nieuwe Oosterbegraafplaats is sinds 2003 Rijksmonument. Er staan veel oude bomen en je kan er een prachtige natuurwandeling maken. Het is een rustig en mooi aangelegd park. Tijdens de vogelwandeling hebben we onder meer kans op Groene Specht, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Boomklever en Appelvink.

Praktische informatie: Excursieleider Frank van Groen. Opgave is niet nodig. We verzamelen bij de hoofdingang aan de Kruislaan en vertrekken om 9:00 uur. De wandeling zal ongeveer 2 uur duren.

Geplaatst in excursies | archief |

Kaalplukdag Kinseldam 2016

Op zaterdag 5 november 2016 vond, in het kader van de landelijke natuurwerkdag, de jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam plaats.

Vrijwilligers op de Kinseldam

Vrijwilligers op de Kinseldam

Een 40-tal vrijwilligers ging de jonge boompjes op de dam te lijf. Omdat elk jaar de jonge bomen en struiken zo veel mogelijk met wortel en tak worden verwijderd is het nu goed te doen het hele eiland af te werken. Wat betreft opslag van houtige gewassen is de zaak onder controle. Verbraming en verruiging van het eiland zijn minder makkelijk te verhelpen. Ook zijn door inklinking en erosie op een viertal plekken gaten in de dam ontstaan. Hopelijk gaat het daarom lukken de Kinseldam een facelift te geven, mogelijk samen met de dijkversterking, zodat dit unieke natuurgebied voor de Waterlandse kust weer jaren mee kan als broedgebied voor kolonievogels als Lepelaar, Visdief en Zwartkopmeeuw. verder lezen

Geplaatst in diversen |

Za 5 nov 2016: Kaalplukdag Kinseldam

Zwartkopmeeuw in broedkleed.

Zwartkopmeeuw in broedkleed.

Als vogelwerkgroep streven we er al jaren naar om de Kinseldam zo kaal mogelijk te houden om geschikt broedhabitat voor meeuwen en sterns in stand te houden, zoals bijvoorbeeld voor de bijzondere Zwartkopmeeuw. Het is daarom elk jaar weer noodzakelijk om de jonge opgeschoten boompjes weg te halen.

Dat gebeurt op de landelijke Natuurwerkdag, een unieke kans om een keer op dit onbewoonde en normaal niet toegankelijk eiland rond te lopen. Soms worden bijzondere waarnemingen gedaan zoals van Oeverpieper, Velduil of uitgebloeide Parnassia.

Voor de overtocht naar de dam wordt gezorgd! We verzamelen om 10:00 uur in de Kantine van Kampeervereniging Kinselmeerzicht (Uitdammerdijk 18), waar we eerst koffie drinken en geïnstrueerd worden. Tip: trek kaplaarzen aan.

Opgave natuurwerkdag Kinseldam 2016. en Lees het verslag van vorig jaar!

 

Geplaatst in diversen |

za 21 mei 2016: De Weerribben auto-excursie en wandelen

We zijn al een paar jaar niet meer in het prachtige gebied De Weerribben geweest. reigers purperreiger westbroek juni2015 (2)

De Weerribben ligt in de driehoek Wolvega-Meppel-Emmeloord. Het wordt gekenmerkt door veel water en riet en het is grotendeels een nationaal park. En… het herbergt een schat aan vogels: zowel watervogels als bos- en struweelvogels vinden er een plekje.

Emile de Leeuw, die midden in De Weerribben woont en het gebied als geen ander kent, zal ons tijdens de excursie gidsen. We vertrekken 7.30 bij hoek  IJsbaanpad- Amstelveenseweg,  maximaal 5 auto’s en 20 deelnemers. Reiskosten worden gedeeld. Neem zelf eten en drinken mee.

Aanmelden bij e.holscher1@upcmail.nl  en graag vermelden of je een auto hebt en hoeveel mensen er eventueel mee kunnen rijden.

Erik Hölscher

Geplaatst in excursies | archief |

Voorlopige verspreidingskaarten Vogelatlas

Vrijwel al het veldwerk voor de nieuwe Vogelatlas zit er op. Op de komende landelijke Sovon-dag op zaterdag 28 november zal er ongetwijfeld nader op worden ingegaan. Het boekwerk waarin de resultaten worden weergegeven zal nog even op zich laten wachten.Putter_HogeDijk_8673

Voor onder meer de vogelwerkgroepen heeft Sovon voorlopige verspreidingskaarten van winter- en broedvogels samengesteld, zo ook voor de Vogelwerkgroep Amsterdam. Deze kaarten zijn via onderstaande link als pdf te downloaden.

Verspreidingskaarten wintervogels

Verspreidingskaarten broedvogels

Geplaatst in wetenswaardig |

Kaalplukdag Kinseldam 2015

Op 7 november 2015 vond de jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam plaats.

Even uitrusten op het strand van de Kinseldam

Even uitrusten op het strand van de Kinseldam

Na aanleg van de dam in 2002 bleek dat op het oorspronkelijk 17 ha grote eiland duizenden jonge boompjes opschoten, voornamelijk wilgen. Om de dam als broedgebied voor onder meer pioniervogels als meeuwen en sterns te behouden nam de Vogelwerkgroep Amsterdam het initiatief om de opslag van bomen te verwijderen, de eerste jaren in samenwerking met Staatsbosbeheer. Later vond de zogenaamde kaalplukdag in het kader van de landelijke natuurwerkdag plaats. De dag werd in 2015 georganiseerd door Landschap Noord-Holland, Natuurwerkgroep Kinselmeerzicht en Vogelwerkgroep Amsterdam. verder lezen

Geplaatst in diversen |

Oproep aflezen geringde Lepelaars Kinseldam

Voor het derde jaar op rij is een kolonie Lepelaars aanwezig op de Kinseldam bij Durgerdam. In 2013 ging het om vier nesten, vorig jaar vertienvoudigde dit aantal. Ook in 2015 lijkt het aantal nesten weer gegroeid, al zit een vertienvoudiging er dit jaar natuurlijk niet in. Na het broedseizoen zullen de opvallende nesten door enkele vogelwerkgroepleden worden geteld.

Jonge Lepelaar in Polder IJdoorn

Jonge Lepelaar in Polder IJdoorn

Net als in voorgaande jaren zijn ook in 2015 weer jonge Lepelaars geringd. Het ging om 22 vogels, vijftien op 22 mei en zeven op 7 juni.
De ringactie valt onder het werk van de werkgroep Lepelaars en het project Metawad.

verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Broedvogelverslag Polder IJdoorn

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

In het voorjaar van 2014 inventariseerde Frank van Groen Polder IJdoorn op broedvogels volgens de BMP-methode, als vrijwilliger van de vogelwerkgroep Amsterdam. Na de herinrichting van Polder IJdoorn in de winter van 2013/2014 was Frank nieuwsgierig hoe de vogelstand in het gebied zou uitpakken. Het beheer van Polder IJdoorn zal de komende jaren geoptimaliseerd worden ten behoeve van weidevogels, met name in de grote polder. verder lezen

Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Cursus watervogels tellen 2014

Gemengde groep watervogels.

Gemengde groep watervogels.

In het najaar van 2014 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam een mini-cursus “Watervogels tellen”. De cursus is bedoeld voor mensen die het leuk vinden een bijdrage te leveren aan de midwintertelling en/of aan maandelijkse watervogeltellingen. Watervogels tellen is relatief eenvoudig en je hoeft er niet vroeg voor uit de veren.

verder lezen

Geplaatst in diversen |

Kaalplukdag Kinseldam 2014

Een heerlijke lunch op de Kinseldam.

Een heerlijke lunch op de Kinseldam.

Op 1 november vond de jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam plaats. Zo’n 60 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en verwijderden jonge wilgen en het nodige braamstruweel. Op die manier wordt de 1,6 km lange dam zo veel mogelijk ontdaan van houtige gewassen en blijft het gebied geschikt als broedgebied voor meeuwen en sterns. Het aantal nieuwe zaailingen van bomen op de dam viel dit jaar mee zodat vrijwel alle jonge bomen op de dam konden worden verwijderd. verder lezen

Geplaatst in diversen |

Za 4 oktober Euro Birdwatch 2014

Vogelaars bij Eurobirdwatch 2011 in Polder IJdoorn.

Vogelaars bij Eurobirdwatch 2011 in Polder IJdoorn.

Op zaterdag 4 oktober aanstaande is het weer zover, BirdLife International organiseert de Euro Birdwatch 2014. Zoals de naam al aangeeft is het een Europese aangelegenheid, waar de meeste andere Europese BirdLife-partners aan meedoen. Zoals gebruikelijk is de organisatie in ons land in handen van Vogelbescherming.
verder lezen

Geplaatst in diversen |

Eerste VWGA-jeugdexcursie van 2014

Op 30 maart verzamelden zich om 9:00 uur acht kinderen en vier begeleiders bij het IJsbaanpad om te gaan roeien in Botshol. Het beloofde een mooie, zonnige dag met weinig wind te worden, ideaal weer om te varen. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Werkzaamheden op de Kinseldam

Woekerende bramen op de Kinseldam. FOTO: Frank van Groen

Woekerende bramen op de Kinseldam
FOTO: Frank van Groen

Op maandag 10 februari 2014 worden er kleinschalig maaiwerkzaamheden op de Kinseldam uitgevoerd door de Groen-ploeg Noord van Landschap Noord-Holland.  Op aandringen van de vogelwerkgroep heeft Rijkswaterstaat hier middelen voor beschikbaar gesteld. Na verschillende werkdagen en bomentrekacties zagen we het aantal bramen op sommige plekken enorm toenemen. Het is verstandig om hier kleinschalig beheermaatregelen voor te treffen zodat de bramen de dam niet steeds verder overwoekeren.
De Visdieven, diverse meeuwensoorten en sinds vorig jaar ook Lepelaars zullen deze beheeractiviteiten zeker waarderen.
Op naar een hopelijk succesvol broedseizoen 2014 op de Kinseldam.

Geplaatst in wetenswaardig |

Beroep tegen bestemmingsplan Kenniskwartier Noord

Twee jonge Boomvalken  in 2013. FOTO: Frank Warendorf

Twee jonge Boomvalken in 2013
FOTO: Frank Warendorf

Op 24 januari 2014 heeft de Vogelwerkgroep Amsterdam beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord
in verband met de bedreiging van de nesten van Boomvalk en Sperwer
door dit plan. verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

Za 15 febuari 2014: Waterland | fietsexcursie

Kolganzen in Waterland. Foto: Frank van Groen

Kolganzen in Waterland
FOTO: Frank van Groen

Waterland in de winter betekent veel ganzen en eenden. Bij zacht weer is er ook kans op groepen Kieviten en Goudplevieren. We bezoeken Polder IJdoorn, waar we kijken hoe de aanleg van het nieuwe vogelkijkpunt vordert. Via Kinsel en Kinseldam fietsen we over de Uitdammerdijk richting Marken. Afhankelijk van zin en weer maken we een groter of kleiner rondje. Binnendoor fietsen we terug naar Amsterdam. verder lezen

Geplaatst in excursies | archief |