Veel gestelde vragen VogelAtlas

Het Atlasproject Amsterdam duurt drie jaar. Moet ik dan gedurende drie jaar een kilometerhok tellen?
Nee, een kilometerhok tel je maar in één jaar. De andere jaren kun je één of meer andere hokken tellen. Wel kun je later eventuele aanvullende waarnemingen voor het hok dat je in een eerder jaar hebt geteld invoeren in Waarneming.nl (met broedcode). Die waarnemingen worden dan ‘automatisch’ meegenomen bij het vaststellen van de definitieve soortenlijst en de broedzekerheid van de vastgestelde soorten in een hok.

Als ik aan de cursus mee doe, kan ik dan niet zelf bepalen welk kilometerhok ik tel?
Als je aan de cursus ten behoeve van het Atlasproject meedoet ga je met een klein groepje onder begeleiding een leerzaam van te voren bepaald voorbeeldhok tellen. Dit doe je maximaal zes maal en zo vaak je dat zelf zinvol acht. Daarnaast kan je je opgeven zelfstandig één of meer kilometerhokken te tellen.

Wat is een prioritair hok?
Een hok dat prioriteit heeft om te tellen betreft een kilometerhok waarvan helemaal nog geen gegevens van inventarisaties uit 2018 en 1019 bekend zijn. Als atlasteam willen we voorkomen dat deze hokken helemaal niet geteld worden, vandaar dat we hopen dat mensen deze hokken waar relatief veel nieuws valt te ontdekken als eerste claimen.

Moet ik veel doen als ik één hok ga tellen?
Dat valt reuze mee. Het gaat om 2x een uur in de winter en 4x een uur in het voorjaar. Met een beetje meer tijdsinspanning doe je zo 2 hokken op een ochtend. Per kilometerhok houd je een lijst bij van soorten en aan het eind van je bezoek aan het hok schat je het aantal per soort in vijf grove klassen.

Als ik geen km-hok kan of wil tellen, kan ik dan toch een zinvolle bijdrage leveren aan het project?

Dat kan zeker, namelijk door relevante vogelwaarnemingen in Waarneming.nl op locatie (dus niet op de plek waar je zelf staat) in te voeren. Het gaat dan om een relatief bijzondere soort, een hoog aantal op een bepaalde plek of om een vogel met een hoge broedcode. Broedcodes kan je in Waarneming.nl invoeren door bij ‘gedrag’ bijvoorbeeld ‘baltsend/zingend’ of ‘transport voedsel of ontlasting’ te kiezen. Van de ingevoerde waarnemingen zal te zijner tijd worden bekeken of ze een aanvulling zijn op het verzamelde atlasmateriaal.

Bruikbare broedcodes in Waarneming.nl zijn:

 Adult in broedbiotoop

 Baltsend / zingend

 Paar in broedbiotoop

 Baltsend paar (ook paring)

 Waarschijnlijke nestplaats

 Alarmerend

 Vogel met broedvlek

 Nestbouw

 Afleidingsgedrag

 Recent gebruikt nest

 Pas uitgevlogen / dons jongen

 Bezet nest

 Transport voedsel of ontlasting

 Bezet nest met eieren

 Bezet nest met jongen

 Nest-indicerend gedrag

Veldwerk in de Amsterdamse regio