De Vogelatlas van Amsterdam

Als vogelwerkgroep zijn we van plan een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. De komende drie jaar (2020-2022) ruimen we in voor het veldwerk. Daarna volgt dan een hopelijk prachtige uitgave, vol met nieuwe gegevens, veranderingskaarten en een visie op het vogelleven in en rond de stad.

Doe mee met De Vogelatlas en volg nu de cursus >

 

Organisatie

Het Atlas organisatie-team bestaat uit Frank van Groen, Koen Wonders, Marion de Groot en Steven Wytema, allen enthousiaste Amsterdamse vogelaars. Communicatie tussen de deelnemers van het project zal lopen via email, de website, speciale atlasbijeenkomsten, cursussen en een WhatsApp-groep.

Hier en onderaan deze pagina is een kaart te downloaden met de ligging van de 552 Amsterdamse kilometerhokken, met daarbij aangegeven welke hokken al geclaimd zijn om te tellen voor de broedvogels in 2020.

En hier is een kaart te downloaden van het werkgebied van de Vwg Amsterdam met daarop de prioritaire kilometerhokken. Van deze hokken weten we nog relatief weinig. We hopen daarom dat ze als eerste zullen worden geclaimd om te tellen.

Om nieuwe tellers op weg te helpen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren wordt de komende jaren een vogelcursus worden georganiseerd die geheel in het teken zal staan van het Atlasgebeuren.

Veldwerk

Ten behoeve van de inventarisatie van wintervogels wordt een te onderzoeken hok bij voorkeur tweemaal bezocht in de periode 15 december-15 februari. In deze periode vindt weinig trek plaats en hierdoor worden late wegtrekkers en vogels die al vroeg in hun broedgebied terugkeren zoveel mogelijk uitgesloten.

Jonge Waterhoentjes in stadspark

Voor het broedvogelonderzoek worden idealiter vier bezoeken aan een kilometerhok afgelegd, in de tweede helft van maart, in april, in mei en in juni. De bezoeken in april en mei zijn hierbij het belangrijkst. Niet alle soorten zijn immers op één moment in het voorjaar goed te inventariseren (als gevolg van afwezigheid/heimelijk gedrag). Per bezoek wordt voor elke waargenomen soort op het te verstrekken veldformulier de hoogste broedcode genoteerd.

Handleiding

Zowel voor de telling van wintervogels als van broedvogels is speciaal voor dit project een handleiding gemaakt en een telformulier. Voor de vergelijkbaarheid sluit de methode van het veldwerk in grote lijnen aan bij het veldwerk zoals dat ten behoeve van eerdere atlassen is uitgevoerd. Het gaat dan om exact dezelfde kilometerhokken en het werken met de 16 Sovon-broedcodes. Ten opzichte van vorige atlassen willen we aanvullend per kilometerhok van elke vogelsoort komen tot een schatting van het aantal territoria/vogels in vijf klassen.

Opgave

Om de communicatie met alle betrokkenen te stroomlijnen en te allen tijde te garanderen, ook als een deel van het atlasteam op vakantie is, is het emailadres vogelatlasamsterdam@gmail.com aangemaakt. Belangstellenden kunnen hier opgeven welke kilometerhokken ze willen tellen in het komende seizoen (2020/21). Aarzel dus niet en claim één of meer hokken voor het komende telseizoen. Digitaal kaartmateriaal, telformulieren en een handleiding zijn beschikbaar.

Daarnaast is er alleen voor de tellers een Whattsapp-groep actief.

Een item over Vogelatlas Amsterdam dat op 7 juni 2020 is uitgezonden op Vroege Vogels radio is hier te beluisteren.

Bekijk hier de veel gestelde vragen over de vogelatlas >

Download de PDF met 552 Amsterdamse kilometerhokken en al geclaimde hokken Hier.

Bovenstaande te downloaden kaart betreft de claimsituatie op 21 maart 2020. Een kilometerhok mét groene stip is een geclaimd km hok ten behoeve van de broedvogeltelling.