De Vogelatlas van Amsterdam

Nieuwe Vogelatlas van Amsterdam
Als Vogelwerkgroep Amsterdam hebben we een nieuwe Vogelatlas van ons werkgebied gemaakt, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. In 2 jaar tijd, 2020 en 2021, zijn alle 554 kilometerhokken in ons werkgebied onderzocht.

Voor de vergelijkbaarheid sloot de gebruikte telmethode in grote lijnen aan bij werkwijze voor eerdere atlassen. Zo zijn exact dezelfde kilometerhokken gebruikt en is gewerkt met de 16 Sovon-broedcodes. Ten opzichte van vorige atlassen is aanvullend per kilometerhok van elke vogelsoort een schatting gemaakt van het aantal territoria/exemplaren in vijf aantalsklassen. Om de dataset zo compleet mogelijk te maken zijn ook resultaten van BMP-inventarisaties en aanvullende waarnemingen gebruikt.

Na het uitwerken van de gegevens, het maken van verspreidingskaarten en vergelijkingskaarten, het schrijven van de soortteksten en algemene teksten en het selecteren  van de foto’s is het boek vorm gegeven. Het is een prachtige uitgave geworden, vol met nieuwe gegevens, veranderingskaarten en een visie op het vogelleven in en rond de stad. Zo’n 60 soortauteurs werkten mee aan het project.

Organisatie

Het Atlas organisatieteam bestond uit Frank van Groen, Koen Wonders, Marion de Groot en Steven Wytema, allen enthousiaste Amsterdamse vogelaars. Communicatie tussen de deelnemers van het project liep via email, de website, speciale atlasbijeenkomsten en een WhatsApp-groep.

De redactie van Vogelatlas Amsterdam bestond uit Frank van Groen, Marion de Groot en Tycho Fokkema. De fotoredactie werd gevormd door Ewout Huibers en Roely Bos. Het redactieproces was eind februari 2022 voltooid. Om tot de uiteindelijke opmaak te komen was nog enkele maanden langer nodig. Eind september 2022 is het boek Vogelatlas Amsterdam verschenen en gepresenteerd aan de pers.

Vogelatlas Amsterdam

Deze bijzondere uitgave telt 400 pagina’s tellen (ongeveer A4 formaat) en is voorzien van vele heldere verspreidingskaarten, vergelijkingskaarten en prachtige foto’s. Omdat bij de tellingen 5 aantalsklassen zijn gebruikt is in 1 oogopslag te zien waar zich de belangrijkste gebieden voor een bepaalde soort bevinden.

De oplage van het boek is 1500. Inmiddels zijn meer dan 1000 boeken verkocht. Wacht dus niet meer te lang, anders mis je dit unieke naslagwerk over de Amsterdamse vogels.

Hieronder als voorbeeld de verspreidingskaart van twee soorten die het de afgelopen jaren voor de wind is gegaan, de winterverspreiding van de Grote Zilverreiger en de broedverspreiding van nieuwkomer Cetti’s Zanger.

Alle verspreidingskaarten van zowel broed- als wintervogels zijn ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Amsterdam (zie hier). De in- en uitklapbare legenda wordt geflankeerd door de foto van de soort uit Vogelatlas Amsterdam.

Bestellen kan nog steeds

Belangstellenden kunnen hier Vogelatlas Amsterdam bestellen.

  • Een item over Vogelatlas Amsterdam dat op 7 juni 2020 is uitgezonden op Vroege Vogels radio is hier te beluisteren.
  • Op de website van Vogelbescherming verscheen in maart 2021 een item over de voortgang van het project getiteld Amsterdam krijgt een eigen Vogelatlas.
  • Een live interview met Frank van Groen over Vogelatlas Amsterdam op radio NH op 8 december 2022 is hier nogmaals te beluisteren.
  • Een item over Vogelatlas Amsterdam dat op 18 december 2022 is uitgezonden  op Vroege Vogels radio is hier te beluisteren (minuut 48 t/m 57).
  • De Vogelboekenpodcast van Vogelbescherming Nederland over Vogelatlas Amsterdam (opgenomen dec 2022) is hier te beluisteren. Arjan Berben en Gert Ottens van VBN stellen vragen over de atlas, en meer.