De mooiste foto’s van 2020!


Koekoek van Theo van Lent
Hij is er dagenlang voor op pad geweest, in een bosje naast de Middelpolder.

“In alle aspecten prachtig!  Het scherp en onscherp. Het geheel is mooi qua kleur. Een bijzondere vogel in een mooie vliegpositie. Het gele oog is haarscherp.”

In de categorie: scherp/knap uitgevoerd


Pimpelmees van Antonette Bergmans
Niet gemaakt ergens in het groen, maar met een birdcam in de stad.

“Natuur in de stad. Duidelijk Amsterdam, zelfs een trapgevel op de achtergrond. Prachtig dichtbij. Door de foto krijg je bewondering voor de schoonheid van de Pimpelmees. De reflectie is ook mooi.”

In de categorie: stadsnatuur


Ransuil van Ruud Wolterman
Een ransuil die roest in een boom in een woonwijk langs het Gaasperplaspark. De uilen verkiezen de woonwijk boven een rustige plek in het park.

“Hij kijkt je recht aan, fantastisch! Een moeilijke soort om op ooghoogte te fotograferen.”

In de categorie: scherp/ compositie


Torenvalk van John van der Woude
Deze Torenvalk, genomen op 31 december 2020 in het Schinkelbos, was voortdurend aan het jagen, dus niet alleen met bidden maar ook door onverhoeds langs de struiken te scheren, bijna als een sperwer. Hier zit hij de lage begroeiing af te speuren, vanuit een boomtopje op ca. 5 m hoogte.

“Heel sfeervol. Gewoon een mooie vogel en een mooie foto.”

In de categorie: gewoon mooi


Witvleugelstern van Hans van de Raapkamp
Genomen op Marken, 15 mei 2020. Precies de juiste start- en landingsbaan uitgekozen om de witvleugelstern van dichtbij te fotograferen.

“Die witvleugelstern hangt prachtig scherp in het wit. Bijzondere soort, knap in de vlucht gevangen. Mooi het zwart-wit.”

In de categorie: bijzondere soort
De Witvleugelstern een schaarse doortrekker die slechts enkele keren per jaar gezien wordt.


De jury kijkt elkaar recht in de ogen

29 vogelfoto’s vulden onze mailbox op foto@vogelsamsterdam.nl
Foto’s zijn moeilijk te vergelijken, wel handig om een paar criteria te kiezen. Compositie / Scherpte / Wekt nieuwsgierigheid / Knap uitgevoerd / Bijzonderheid / Grappig / Sfeer.
Linda gebruikte een uitgebreide matrix met plussen en minnen. Dat leidde tot onverwacht resultaat, want hoe zwaar weeg je de onderdelen?

En wat is eigenlijk het belangrijkste waar je op let? De een zei dit, de ander dat. “Dat je een vogel recht in zijn ogen kijkt.” “De foto moet haarscherp zijn.” “Toch meer het verhaal of het gevoel wat je erbij krijgt.”

We besloten onafhankelijk van elkaar een top 5 te maken. Er waren veel kanshebbers. Slechts drie foto’s werden door twee juryleden genoemd. Na een extra gezamenlijke kijkronde waren we het over de eerste vier eens. Maar de vijfde was lastig, want daar kwamen 4 foto’s voor in aanmerking. Zo jammer voor de foto’s die het nét niet haalden.

Maar we zijn blij dat we deze 5 foto’s eensgezind tot winnaar kunnen uitroepen! Alle winnaars krijgen een cadeaubon en een speldje van onze Amsterdamse soort: de Gierzwaluw.

We willen alle inzenders bedanken voor hun deelname en wensen jullie veel succes met het maken van de mooiste foto van 2021!