Big Day

Big Day_1 2013

Team Christian en Edial, 2013

De eerste Big Day in de regio Groot-Amsterdam vond plaats in 1998. Sinds 2005 wordt zo veel als mogelijk jaarlijks een Big Day georganiseerd. In 24 uur trachten één of meer teams zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen in de regio. Om de kans op het verbreken van het record te vergroten, wordt deze dag doorgaans in mei gehouden. Het record over de jaren heen werd behaald in 2007 en staat nu op 128.

Als de Big Day wordt georganiseerd wordt deze bekendgemaakt op de Home-pagina van de website. In dat bericht vindt u alle informatie die u nodig heeft om u aan te melden.

Hier vindt u een overzicht van de waargenomen soorten en de teams die deelnamen aan de Big Days door de jaren heen.