Aanbevelingen voor een toekomstbestendige vogelrijke Amsterdamse regio


Frank van Groen – Vogelwerkgroep Amsterdam

In de Vogelatlas Amsterdam zijn landschappelijke ontwikkelingen rond Amsterdam geschetst en is de ontwikkeling van de vogelbevolking uitgebreid beschreven. Met veel vogelsoorten gaat het goed, andere hebben steeds meer moeite geschikt leefgebied te vinden. Gelukkig kan iedereen wel wat doen om de stad meer natuurinclusief en vogelvriendelijker te maken.

Hier volgen daarom concrete tips en aanbevelingen voor bewoners, beleidsmakers en beheerders bij lokale overheden en ook de provinciale en zelfs landelijke overheid. Het gaat erom de ruimtelijke en ecologische kwaliteit die nu al in de Amsterdamse regio aanwezig is te behouden en te versterken.

Daar varen zowel vogels als mensen wel bij